This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M.

Додаток 6.4.2 Інформація про політичні позиції редакції київської обласної молодіжної газети Молода гвардія

Президентові України Л. Д. Кучми

ІНФОРМАЦІЯ про політичні позиції редакції київської обласної молодіжної газети "Молода гвардія" у 1992—1993 роках

Аналіз публікацій тижневика "Молода гвардія" за 1992—1993 роки показав, що політичну лінію газети можна охарактеризувати як націонал-демократичну. Про це свідчить як зміст публікацій, так і підбір інтерв'юентів (Л. Скорик — 13.03.92; М. Горинь — 20.03.92 р.; О. Ємець — 03.07.92 та ін.). Разом з тим до Руху газета ставилася не дуже приязно, про що, наприклад, свідчить публікація "Чи залишиться Рух дурноголовим?" (06.03.92).

Чималу частку газетної площі займали питання сексу, молодіжної музики, моди та ін., що можна оцінювати як намагання хоч деякою мірою втримати читача (тираж газети останніми роками невпинно падає).

Контент-аналіз матеріалів, тією чи іншою мірою присвячених діяльності Президента Л. Кравчука, показав, що з 8 публікацій (за період, що аналізується) як негативне висвітлення можна оцінити 7 публікацій.

Для ілюстрації, скажімо, можна навести такі заголовки "Кравчук грудьми став на захист Фокіна" (31.01.92), "Кравчук збирається думати" (28.02.92) тощо.

Були й закиди стосовно роботи Адміністрації Президента України. Наприклад, у публікації 26.06.92 з негативним підтекстом "МГ" писала про збільшення апарату Президента, у т. ч. прес-служби".

Вміщуючи інтерв'ю із заступником головного редактора газети "Голос України" В. Самойленком у власному коментарі редакції "МГ" вказувалося: "...під час обрання Президента України на підтримку Л. Кравчука опубліковано десятки різноманітних матеріалів. Тоді як інших кандидатів газета "ГУ" лише побіжно згадала"(21.08.92).

Треба також відзначити статтю "Українець року" (04.12.92), в якій говориться, що "... оточення Президента складається з колишніх партсекретарів низового рівня..."і що "...майбутній рік може принести Президентові нові презентарні приємності. Скажімо, національний орден № 1".

Висвітлювалася й робота низових ланок виконавчої влади. Про це свідчать інтерв'ю з представником Президента на Київщині І. Капштиком (15.05.92), стаття про нього ж (19.06.92), інтерв'ю з представником Президента у Шевченківському районі П. Романюком (03.04.92) та заступником глави Печерської райдержадміністрації А. Коваленком (18.09.92).

Аналіз тональності і змісту даних матеріалів дає підстави розцінити їх як рекламні (стосовно осіб, а не посад, що вони обіймають).

Висвітлювала газета і діяльність Верховної Ради та її керівних осіб.

У цілому газета друкувала матеріали, які негативно оцінювали нинішній депутатський корпус України, хоча матеріал "Із Плющем можна випити" (08.05.92), в якому розповідалося про зустріч спікера з молодими "зеленими", зпрацював на створення позитивного іміджу І. Плюща.

Прес-служба президента України 22.09.1993 р.