This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Krimіnalіstika - Bіlenchuk PD

PD Bіlenchuk, AP Gel MV Saltevsky, GS Semakov

KRIMІNALІSTIKA

Krimіnalіstika (krimіnalіstichna tehnіka): Der Kurs lektsіy / K82 PD Bіlenchuk, AP Gel MV Saltevsky, GS Semakov. - K:. AIDP, 2001. - 216 p. - Bіblіogr: p.. 211-212.

ISBN 966-608-092-3

Kurs lektsіy pіdgotovleny vіdpovіdno navchalnoї prog distsiplіni "Krimіnalіstika". Visvіtleno teoretichnі die Ambush krimіnalіstiki und takozh vikladeno der Lehre metodologіchnі materіal rozdіlu "Krimіnalіstichna tehnіka".
Für studentіv vischih der Lehre zakladіv.

BBK 67.52ya73ZMІST


1. Gegenstand TEORETICHNІ Überfall KRIMІNALІSTIKI
1.1 PONYATTYA, das Thema I ZAVDANNYA KRIMІNALІSTIKI
Zbirannya dokazіv
1.2 SYSTEM KRIMІNALІSTIKI
1.3 KRIMІNALІSTIKA In SISTEMІ Yurydychna SCIENCES
1.4 G Handyempfang KRIMІNALІSTIKI ІNSHIMI Sciences
Thema 2 METODOLOGІCHNІ Hinterhalt KRIMІNALІSTIKI
2.1 PONYATTYA METODOLOGІCHNIH Hinterhalt KRIMІNALІSTIKI
2.2 KLASIFІKATSІYA METODІV KRIMІNALІSTIKI
2.3 Methode ZAGALNONAUKOVІ KRIMІNALІSTIKI
2.4 Methode SPETSІALNІ KRIMІNALІSTIKI
Thema 3 KRIMІNALІSTICHNA ІDENTIFІKATSІYA TA VSTANOVLENNYA GRUPOVOЇ NALEZHNOSTІ
3.1 PONYATTYA, NAUKOVІ Hinterhalt J VIDI KRIMІNALІSTICHNOЇ ІDENTIFІKATSІЇ
3.2 OB'ЄKTI KRIMІNALІSTICHNOЇ ІDENTIFІKATSІЇ
3.3 NAUKOVІ Hinterhalt VSTANOVLENNYA GRUPOVOЇ NALEZHNOSTІ
3.4 PONYATTYA ich LASIFІKATSІYA ІDENTIFІKATSІYNIH Sie unsere
3.5 METHODE ІDENTIFІKATSІYNIH DOSLІDZHEN
Thema 4 VCHENNYA PRO KRIMІNALІSTICHNІ VERSІЇ
4.1 PONYATTYA TA KLASIFІKATSІYA KRIMІNALІSTICHNIH VERSІY
4.2 Etap rozvitku KRIMІNALІSTICHNOЇ VERSІЇ
4.3 POBUDOVA J ANALІZ KRIMІNALІSTICHNIH VERSІY
4.4 PEREVІRKA KRIMІNALІSTICHNIH VERSІY
Thema 5 ZALUCHENNYA GROMADSKOSTІ In ROZKRITTІ ZLOCHINІV UCHASTІ. VZAYEMODIYA SLІDCHOGO W Operational TA EKSPERTNIMI PІDROZDІLAMI haben ROZKRITTІ TA ROZSLІDUVANNІ ZLOCHINІV.PROFІLAKTICHNA DІYALNІST SLІDCHOGO
5.1 PRAVOVІ Hinterhalt TA PRINCIPLES UCHASTІ GROMADSKOSTІ In ROZSLІDUVANNІ ZLOCHINІV
5.2 FORMS UCHASTІ GROMADSKOSTІ In ROZKRITTІ TA ROZSLІDUVANNІ ZLOCHINІV
5.3 PONYATTYA TA OSNOVNІ PRINCIPLES VZAЄMODІЇ SLІDCHOGO, Effizienz I EKSPERTNIH PІDROZDІLІV haben ROZKRITTІ ZLOCHINІV
5.4 FORMS VZAЄMODІЇ SLІDCHOGO W EXPERT die ich prompt PRATSІVNIKAMI
5.5 PONYATTYA, ZAVDANNYA die PROFІLAKTICHNOЇ DІYALNOSTІ SLІDCHOGO bilden
Thema 6 Istoria rozvitku KRIMІNALІSTIKI
6.1 ІSTORICHNY ASPECT ZARODZHENNYA die ich Becoming SPETSІALNIH Kenntnisse PRAKTITSІ ROZSLІDUVANNYA ZLOCHINІV
6.2 KRIMІNALІSTIKA In UKRAЇNІ In XIX - XX Jahrhundert auf den Ohren.
Krimіnalіstichnі Hypothek
6.3 rozvitok KRIMІNALІSTIKI In UKRAЇNІ Im XX Jahrhundert.
6.4 Die Aussichten für die I Suchasnyj STAN rozvitku KRIMІNALІSTIKI In UKRAЇNІ
Topic 7 ZAGALNІ BESTIMMUNGEN KRIMІNALІSTICHNOЇ TEHNІKI
7.1 PONYATTYA, ZAVDANNYA TA Jerel KRIMІNALІSTICHNOЇ TEHNІKI
7.2 PONYATTYA TA KLASIFІKATSІYA ZASOBІV die ich METODІV KRIMІNALІSTICHNOЇ TEHNІKI
7.3 ZASOBI KRIMІNALІSTICHNOЇ TEHNІKI
Die Komponenten krimіnalіstichnoї dass operativnoї tehnіki
7.4 Methode KRIMІNALІSTICHNOЇ TEHNІKI
Betrifft 8 Schiffe FOTOGRAFІYA
8.1 PONYATTYA, ZAVDANNYA TA Werte SUDOVOЇ FOTOGRAFІЇ
8.2 SCHIFF-Operative FOTOGRAFІYA
8.3 GEFÄSSE DOSLІDNA FOTOGRAFІYA
Betreff 9 TRASOLOGІYA
9.1 PONYATTYA die Basis I TEORETICHNІ KRIMІNALІSTICHNOЇ TRASOLOGІЇ. KLASIFІKATSІYA SLІDІV
9.2 SLІDI HANDS
9.3 SLІDI NІG
9.4 SLІDI ZASOBІV VCHINENNYA ZLOCHINU
9.5 SLІDI ZUBІV, NІGTІV TA ІNSHIH Chastain TІLA Lyudin
9.6 ZAGALNІ REGELN umsah TA VILUCHENNYA SLІDІV. TRASOLOGІCHNA Bestimmung des Preises
Thema 10 Schiffe BALІSTIKA
10.1 PONYATTYA, das Thema I OB'ЄKTI DOSLІDZHENNYA SUDOVOЇ BALІSTIKI
10.2 Die Waffe VOGNEPALNA TA її KLASIFІKATSІYA
10.3 OKREMІ VІDOMOSTІ PRO Handbuch VOGNEPALNU Die Waffe TA BOЄPRIPASI zu NEЇ
10.4 SLІDI VOGNEPALNOЇ ZBROЇ die ich MEHANІZM ЇH UTVORENNYA
Ich sehe mich um 10,5 OSOBLIVOSTІ VOGNEPALNOЇ ZBROЇ TA SLІDІV POSTRІLU
10,6 Schiffe BALІSTICHNA-Bestimmung des Preises
Thema 11-TEHNІKO KRIMІNALІSTICHNE DOSLІDZHENNYA DOKUMENTІV
11.1 TEHNІKO-KRIMІNALІSTICHNE DOSLІDZHENNYA DOKUMENTІV: PONYATTYA, VIDI TA ZAVDANNYA
Schauen Sie sich um 11,2 SLІDCHY DOKUMENTІV
11.3 DOSLІDZHENNYA DOKUMENTІV
Betreff 12 KRIMІNALІSTICHNE DOSLІDZHENNYA LETTERS
12.1 PONYATTYA der Grundlage von I TEORETICHNІ POCHERKOZNAVSTVA
12.2 ІDENTIFІKATSІYNІ unsere Briefe finden
12.3 auf der Grundlage der Methodik der Handschrift DOSLІDZHENNYA
Betreff 13 ІDENTIFІKATSІYA Lyudin FÜR Finden Sie unsere ZOVNІSHNOSTІ
13.1 Finden Sie unsere ZOVNІSHNOSTІ Lyudin: PONYATTYA TA KLASIFІKATSІYA
Finden 13.2 CPIA unsere ZOVNІSHNOSTІ Lyudin durch mündliche Porträts
13.3 KRIMІNALІSTICHNA DІAGNOSTIKA TATUYUVAN
13.4 Methode J ZASOBI FІKSATSІЇ Finden Sie unseren ZOVNІSHNOSTІ Lyudin
13.5 VIDI ІDENTIFІKATSІЇ Lyudin FÜR Sie unsere ZOVNІSHNOSTІ
Betreff 14 KRIMІNALІSTICHNY Obl_k die ich KRIMІNALNA in Registrierung
14,1 PONYATTYA KRIMІNALІSTICHNOGO OBLІKU die I KRIMІNALNOЇ REЄSTRATSІЇ
14.2 OB'ЄKTI KRIMІNALІSTICHNOGO OBLІKU
14,3 OSNOVNІ VIDI KRIMІNALІSTICHNOGO OBLІKU
14.4 Probleme VDOSKONALENNYA KRIMІNALІSTICHNOGO OBLІKU Sie unsere die ich VLASTIVOSTEY OSІB, SSMSC von ZLOCHINI ergriffen
Liste vikoristanoї i rekomendovanoї lіteraturi