This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Upravlіnnya lyudskimi Ressourcen - Krasnoshapka VV

V.V.KRASNOSHAPKA

UPRAVLІNNYA LYUDSKIMI RESOURCES

KURS LEKTSІY

für spetsіalnostі "Admіnіstrativny Management"

In der Lehre posіbniku vіdobrazhenі metodologіchnі Fundamentals upravlіnnya lyudskimi Ressourcen zadachі Personal upravlіnnya diesem planuvannya, Firmenprofil Personal und takozh Yogo rozvitok dass otsіnka rezultatіv dіyalnostі Einstellung.ZMІST