This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Ekonomіchny analіz - Bolyuh M. A., Burchevsky VZ

Ekonomіchny analіz: Navch. posіbnik / M. A. Bolyuh, VZ Burchevsky, M. I. Gorbatok dass іn. Für Rot. Acad. National Academy of Sciences, prof. MG Chumachenko. - Art. 2-n, pererob. i hinzuzufügen. - K:. KNEU, 2003. - 556 p.

ISBN 966-574-416-X

Die Lehre posіbnik rozkrivaє nayvazhlivіshі problemi Suchasnyj ekonomіchnogo analіzu. Ґruntovno visvіtleno Technik vivchennya gospodarskih protsesіv hält fіnansovogo analіzu, analіzu vikoristannya resursіv i zabezpechennya efektivnosti upravlіnnya dіyalnіstyu pіdpriєmstva von urahuvannyam novih Position (standartіv) buhgalterskogo oblіku die zvіtnostі.

Für studentіv i vikladachіv ekonomіchnih vuzіv. Posіbnik korisnim i bude für pratsіvnikіv virobnichih von Unternehmen, komertsіynih fіrm i bankіv, Versicherung i podatkovih organіzatsіy, Naukova Setup.

BBK 65053ZMІST


Perednє Wort
Chastina I. O Novi teorії ekonomіchnogo anzualіzu
Rozdіl 1. Ekonomіchny analіz i obґruntuvannya upravlіnskih rіshen
1.1. Zmіst i zavdannya ekonomіchnogo analіzu
1.2. Natur upravlіnskih rіshen
1.3. Prozess der Annahme , dass upravlіnskih rіshen ekonomіchny analіz
1.4. Upravlіnnya für vіdhilennyami dass Ekon mіchny analіz
1.5. Upravlіnsky Obl_k i ekonomіchny analіz
Rozdіl 2. Gegenstand i Vidi ekonomіchnogo analіzu
2.1. Die Rolle ekonomіchnogo analіzu für rinkovih vіdnosin
2.2. Istoria i PERSPECTIVE rozvitku ekonomіchnogo analіzu
2.3. Meta th zavdannya ekonomіchnogo analіzu. Osnovnі Yogo Kategorien
2.4. Handyempfang ekonomіchnogo analіzu von іnshimi Naukovo distsiplіnami
2.5. Betrifft ekonomіchnogo analіzu
2.6. Widi th napryamki ekonomіchnogo analіzu
3. Verfahren Rozdіl dass priyomi ekonomіchnogo analіzu
3.1. Sutnіst Methode ekonomіchnogo analіzu ist Yogo Charakteristik die Basis metodologіchna
3.2. Tehnіchnі priyomi ekonomіchnogo analіzu dass їh klasifіkatsіya
3.3. Abstrakt logіchnі priyomi ekonomіchnogo doslіdzhennya
3.4. Osoblivostі vikoristannya Priya porіvnyannya in ekonomіchnih doslіdzhennyah
3.5. Evristichnі priyomi doslіdzhennya
3.6. Sutnіst serednіh die Werte vіdnosnih dass їh zastosuvannya in ekonomіchnomu analіzі
3.7. Vikoristannya in ekonomіchnomu analіzі ryadіv dinamіki
3.8. Vikoristannya grafіchnogo Verfahren in analіzі gospodarskoї dіyalnostі
3.9. Zastosuvannya grupuvan in analіtichnih doslіdzhennyah
3.10. Tragen sposіb
3.11. Priyomi elіmіnuvannya in ekonomіchnomu analіzі
3.12. Vikoristannya in ekonomіchnomu analіzі sposobіv proportsіynogo dіlennya, chastkovoї uchastі daß das Verfahren іntegralnogo
4. Rozdіl Modelyuvannya gospodarskoї dіyalnostі pіdpriєmstva i vikoristannyaekonomіko-matisch mathematische metodіv
4.1. Sutnіst modelyuvannya gospodarskoї dіyalnostі in ekonomіchnomu analіzі i zasobi Yogo realіzatsії
4.2. Vikoristannya matisch mathematische metodіv in ekonomіchnomu analіzі
4.3. Іntegratsіya zastosuvannya zasobіv modelyuvannya dass ekonomіko-matisch mathematische metodіv in Suchasnyj іnformatsіynih Systeme upravlіnnya virobnitstvom auf pіdpriєmstvі
5. Rozdіl Іnformatsіyna analіzu Basis , die persönliche komp'yuterіv vikoristannya
5.1. System ekonomіchnoї Informácie
5.2. Іnformatsіyne zabezpechennya ekonomіchnogo analіzu die Struktur yogo
5.3. Komp'yuternі tehnologії analіtichnih robіt
Rozdіl 6 Organіzatsіya dass Etap ekonomіchnogo analіzu
6.1. Metodichnі Principi organіzatsії ekonomіchnogo analіzu
6.2. Golovnі Etap analіtichnoї Roboter , die їh verfügen
6.3. Sukupnіst Jerel Informácie ekonomіchnogo analіzu. Methodik perevіrki їhnoї dostovіrnostі
6.4. Uzagalnennya die rezultatіv dekoriert analіzu
Chastina II Fіnansovy analіz
7. Rozdіl Analіz fіnansovih rezultatіv dіyalnostі pіdpriєmstva
7.1. Wert zavdannya analіzu i Dzherela Informácie
7.2. Formuvannya dohodіv, vitrat i pributkіv pіdpriєmstva
7.3. Analіz pributku od realіzatsії produktsії
7.4. Analіz dohodіv od tsіnnih paperіv
7.5. Analіz rezervіv zbіlshennya pributku
7.6. Analіz rozpodіlu reine pributku
7.7. Analіz rentabelnostі produktsії
7.8. Analіz rozmіru pributku dass modelyuvannya osnovnoї tendentsії rozvitku
Rozdіl 8. Analіz fіnansovogostanu pіdpriєmstva
8.1. Fіnansovogo analіzu Rolle in zmіtsnennі gospodarskoї dіyalnostі pіdpriєmstva Köpfen des Übergangs Wirtschaft rinkovoї
8.2. Osnovnі napryamki analіzu Balance. Vpliv іnflyatsії die Währung Gleichgewicht
8.3. Analіz Lager Spur dass Jerel Yogo utvorennya
8.4. Analіz lіkvіdnostі dieser platospromozhnostі für danimi P (S) 2 BO №
8.5. Analіz fіnansovoї stabіlnostі
8.6. Analіz efektivnostі vikoristannya Arbeits kapіtalu
8.7. Analіz oborotnostі Cent zirkulierende koshtіv
8.8. Analіz debіtorskoї dass kreditorskoї zaborgovanostі
8.9. Analіz vikoristannya kapіtalu
Rozdіl 9. Analіz іnvestitsіynoїdіyalnostі pіdpriєmstva
9.1. Analіz іnvestitsіynoї dіyalnostі pіdpriєmstva für danimi fіnansovoї zvіtnostі
9.3. Analіz fіnansovih іnvestitsіyu sistemі Annahme upravlіnskih rіshen
9.4. Analіz riziku die upravlіnnya Portfolio fіnansovih іnvestitsіy efektivnostі
Rozdіl 10. Dіagnostika riziku bankrutstva die rіshen über die Art der Annahme vplivu іnflyatsії fіnansovogo
10.1. Analіtichna dіagnostika mozhlivogo bankrutstva
10.2. Eigenschaften pokaznikіv neplatospromozhnostі pіdpriєmstva
10.3. Metodi prognozuvannya mozhlivogo bankrutstva
10.4. Vpliv іnflyatsії über die Art der Annahme rіshen fіnansovogo
Chastina III. Upravlіnsky analіz
Rozdіl 11. Analіz realіzatsії produktsії dass marketingovoї dіyalnostі pіdpriєmstva
11.1. Was bedeutet , dass zavdannya analіzu marketingovoї dіyalnos Ti
11.2. Analіz realіzatsії produktsії
11.3. Analіz rinkіv zbutu produktsії
11.4. Analіz tsіnovoї polіtiki pіdpriєmstva
11.5. Analіz sistemi rozpovsyudzhennya tovarіv
11.6. Analіz konkurentospromozhnostі produktsії
Rozdіl 12. Analіz virobnitstva produktsії die poslug
12.1. Wert zavdannya i Dzherela analіzu virobnitstva produktsії
12.2. Analіz obsyagіv i dinamіki virobnitstva produktsії
12.3. Analіz Sortiment produktsії
12.4. Analіz Strukturierung Key Infrastruktur produktsії
12.5. Analіz yakostі produktsії
12.6. Analіz Ehe
12.7. Analіz ritmіchnostі virobnitstva
Rozdіl 13. Analіz efektivnosti vikoristannya Arbeits resursіv
13.1. Analіz efektivnosti vikoristannya Arbeits resursіv
13.2. Analіz materіalnih resursіv
13.3. Analіz efektivnostі vikoristannya hauptsächlich zasobіv
Rozdіl 14. Analіz vitrat auf virobnitstvo die produktsії sobіvartostі
14.1. Die Werte , die Dzherela Informácie zavdannya
14.2. Pokazniki sobіvartostі produktsії
14.3. Otsіnka obґruntovanostі geplant rіvnya sobіvartostі tovarnoї produktsії
14.4. Analіz zagalnoї Sumi sobіvartostі tovarnoї produktsії
14.5. Analіz sobіvartostі odinitsі produktsії
14.6. Analіz dinamіki zmіni sobіvartostі porіvnyannoї produktsії
14.7. Analіz vitrat eine Griwna tovarnoї produktsії
14.8. Analіz vitrat für ekonomіchnimi Einige der Elemente
14.9. Analіz sobіvartostі produktsії für Statte kalkulyatsії
14.10. Analіz direkt materіalnih vitrat
14.11. Otsіnka vitrat auf einer geraden Gebühr zarobіtnu
14.12. Analіz vitrat auf obslugovuvannya virobnitstva
14.13. INSHI kompleksnі vitrati
14.14. Institution pіdrahunok rezervіv znizhennya sobіvartostі produktsії
14.15. Strategіchny analіz
14.16. Operational analіz sobіvartostі produktsії
14.17. Vnutrіgospodarsky analіz vitrat
14.18. Porіvnyalny analіz sobіvartostі
14.19. Funktsіonalno-vartіsny analіz
15. Rozdіl Osoblivostі analіzu zovnіshnoekonomіchnoї dіyalnostі
15.1. Analіz vplivu aktsіonerіv-nerezidentіv auf dіyalnіst pіdpriєmstva
15.2. Analіz vikonannya eksportnih virobnichih kontraktіv die Länder torgovelnih
15.3. Analіz zalezhnostі virobnitstva od іnozemnih postachalnikіv
15.4. Analіz Ruhu іnvalyutnih Penny koshtіv
Liste rekomendovanoї lіteraturi
Dodatki