This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Plan der Buchhaltung im Buchungsbereich

Plan von RAHUNKIV BKHGALTERSKOGO OBLIKU aktiv, kapitalu, zobov'yazan ich gospodarkikh operatsіy pіdpriemstv iiz organizatsiyi

Інструкція про застосування Der Plan für die Entwicklung der Buchhaltung, Information, Kapitalisierung, zobov'yazan і gospodarkikh operatsіy pіdpriimstv і organizatsiyZMIST


Plan von RAHUNKIV BKHGALTERSKOGO OBLIKU aktiv, kapitalu, zobov'yazan ich gospodarkikh operatsіy pіdpriemstv iiz organizatsiyi
Інструкція про застосування Der Plan für die Entwicklung der Buchhaltung, Information, Kapitalisierung, zobov'yazan і gospodarkikh operatsіy pіdpriimstv і organizatsiy
I. Obligatorische Position
Klasse 1. Nicht reversible Aktivierung
Рахунок 10 "Основные засоби"
Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
Рахунок 12 "Нематеріальні активи"
Рахунок 13 "Знос необоротних активів"
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
Рахунок 15 "Капітальні инвестиції"
Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи"
Рахунок 18 "Інші необоротні aktiviert"
Рахунок 19 "Негативний гудвіл"
Klasse 2. Vorrat
Рахунок 20 "Виробничі запаси"
Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"
Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
Рахунок 23 "Виробництво"
Рахунок 24 "Брак у виробництві"
Рахунок 25 "Напівфабрикати"
Рахунок 26 "Готова продукція"
Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"
Рахунок 28 "Товари"
Клас 3. Кошти, розрахньки та інші der Aktivator
Рахунок 30 "Casa"
Рахунок 31 "Рахунки в банкиках"
Рахунок 33 "Інші кошти"
Рахунок 34 "Короткостроковов высселі"
Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції"
Рахунок 36 "Розрахунки з закупцями та замовниками"
Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами"
Рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів"
Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів"
Klasse 4. Vlasny kapital dass zabezpechennia zobov'jan
Рахунок 40 "Statutny kapital"
Рахунок 41 "Пайовий капітал"
Рахунок 42 "Додатковий капітал"
Рахунок 43 "Репвний капітал"
Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
Рахунок 45 "Вилучений капітал"
Рахунок 46 "Неплачений капітал"
Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платеів"
Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
Рахунок 49 "Страхові резер"
Клас 5. Довгостроковізбов'язання
Рахунок 50 "Довгострокові позики"
Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані"
Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
Рахунок 53 "Довгострокові збов'язання з оренди"
Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання"
Рахунок 55 "Інші довгостроковізобов'язання"
Клас 6. Поточні зобов'язання
Рахунок 60 "Короткострокові позики"
Рахунок 61 "Es ist genau заборгованість für довгострострокими von Fremden"
Рахунок 62 "Короткостроковов векселі видані"
Рахунок 63 "Розрахунки з почальниками та підрядниками"
Рахунок 64 "Розрахунки за податки и платеми"
Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням"
Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці"
Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками"
Рахунок 68 "Розрахунки за иншими операціями"
Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів"
Клас 7. Доходи і результати діяльності
Рахунок 70 "Доходи від реалізації"
Рахунок 71 "Інший операційний дохід"
Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі"
Рахунок 73 "Інші фінансові доходи"
Рахунок 74 "Інші доходи"
Рахунок 75 "Nadzvichaini доди"
Рахунок 76 "Страхові платеі"
Рахунок 79 "іінансові результати"
Klasse 8. Vitraty für Elemente
Рахунок 80 "Матеріальні витрати"
Рахунок 81 "Витрати на оплату праці"
Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи"
Рахунок 83 "Амортизація"
Рахунок 84 "Інші операційні витрати"
Рахунок 85 "Інші затрати"
Клас 9. Витрати діяльності
Рахунок 90 "Собівартість реалізація"
Рахунок 91 "агальновиробничі витрати"
Рахунок 92 "Адміністративні витрати"
Рахунок 93 "Витрати на збут"
Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності"
Рахунок 95 "іінансові витрати"
Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі"
Рахунок 97 "Інші витрати"
Рахунок 98 "Притки на прибуток"
Rahunok 99 "Nadzvichaini vitrati"
Klasse 0. Pose-Balance Rahunki
Рахунок 01 "Орендовані необоротні aktiviert"
Рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні"
Рахунок 03 "Контрактні зобов'язання"
Рахунок 04 "Непередбачені активий й зобов'язання"
Рахунок 05 "Гарантії та забезпечення надані"
Рахунок 06 "Гарантії та забезпечення отримані"
Рахунок 07 "Списані активи"
Рахунок 08 "Бланки суворого обліку"