This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Plan der Rechnungslegung im Rechnungsbereich

PLAN VON RAHUNKIV BKHGALTERSKOGO OBLIKU aktiv, kapitalu, zobov'yazan i gospodarkikh operatsіy pіdpriimstv i iz organizatsii

Інструкція про застосування Der Plan für die Entwicklung der Buchhaltung, Information, Kapitalisierung, zobov'azan 'und gosdar'skikh operatsіy pіdpriemstv і organizatsiyZMIST


PLAN VON RAHUNKIV BKHGALTERSKOGO OBLIKU aktiv, kapitalu, zobov'yazan i gospodarkikh operatsіy pіdpriimstv i iz organizatsii
Інструкція про застосування Der Plan für die Entwicklung der Buchhaltung, Information, Kapitalisierung, zobov'azan 'und gosdar'skikh operatsіy pіdpriemstv і organizatsiy
I. Overhead
Klasse 1. Nicht reversible Aktivierung
Рахунок 10 "Осноні засоби"
Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
Рахунок 12 "Нематеріальні активи"
Рахунок 13 "Занос необоротних активів"
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції"
Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи"
Рахунок 18 "Інші необоротні aktiviert"
Рахунок 19 "Негативний гудвіл"
Klasse 2. Vorräte
Рахунок 20 "Виробничі запаси"
Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"
Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
Рахунок 23 "Виробництво"
Рахунок 24 "Die Ehe bei виробництві"
Рахунок 25 "Напівфабрикати"
Рахунок 26 "Готова продукція"
Рахунок 27 "Продукцияція сільськогосподарського виробництва"
Rahunok 28 "Tovari"
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші Aktivator
Рахунок 30 "Casa"
Рахунок 31 "Рахунки в банкиках"
Рахунок 33 "Інші кошти"
Рахунок 34 "Короткострокові высселі"
Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції"
Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами"
Рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів"
Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів"
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов Ruf
Рахунок 40 "Statutny kapital"
Рахунок 41 "Пайовий капітал"
Рахунок 42 "Додатковий капітал"
Рахунок 43 "Reservekapital"
Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
Рахунок 45 "Вилучений капітал"
Рахунок 46 "Неплачений капітал"
Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платеів"
Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
Рахунок 49 "Страхові резер"
Клас 5. Довгострокові зобов'язання
Рахунок 50 "Довгострокові позики"
Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані"
Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
Рахунок 53 "Довгострокові збов'язання з оренди"
Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання"
Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання"
Клас 6. Поточні зобов'язання
Рахунок 60 "Короткострокові позики"
Рахунок 61 "Es ist genau für довгостростроми von Fremden"
Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані"
Рахунок 63 "Розрахунки з почальниками та підрядниками"
Рахунок 64 "Розрахунки за податки и платеми"
Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням"
Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці"
Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками"
Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями"
Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів"
Клас 7. Доходи і результати діяльності
Рахунок 70 "Доходи від реалізації"
Рахунок 71 "Інший операційний дохід"
Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі"
Рахунок 73 "Інші фінансові доходи"
Рахунок 74 "Інші доходи"
Рахунок 75 "Nadzvichaini доходи"
Рахунок 76 "Страхові платеі"
Рахунок 79 "Фінансові результати"
Klasse 8. Vitratie für Elemente
Рахунок 80 "Матеріальні витрати"
Рахунок 81 "Витрати на оплату праці"
Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи"
Рахунок 83 "Амортизація"
Рахунок 84 "Інші операційні витрати"
Рахунок 85 "Інші затрати"
Клас 9. Витрати діяльності
Рахунок 90 "Собівартість реалізації"
Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати"
Рахунок 92 "Адміністративні витрати"
Рахунок 93 "Витрати на збут"
Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності"
Рахунок 95 "Фінансові витрати"
Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі"
Рахунок 97 "Інші витрати"
Рахунок 98 "Притки на прибуток"
Rahunok 99 "Nadzvichaini vitrati"
Klasse 0. Pose-Balance rahunki
Рахунок 01 "Орендовані необоротні aktiviert"
Рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні"
Рахунок 03 "Контрактні зобов'язання"
Рахунок 04 "Непередбачені активий го зобов'язання"
Рахунок 05 "Гарантії та забезпечення надані"
Рахунок 06 "Гарантії та забезпечення отримані"
Рахунок 07 "Списані активи"
Рахунок 08 "Leerzeichen der Suvoroy Region"