This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Istoria Ukrainy - Polonska Vasilenko Natalіya: Volume 1

Istoria Ukrainy - Polonska Cornflower Natalіya

Nayvelichnіshoyu pam'yatkoyu einem der nayvidatnіshih іstorikіv Ukraine Natalії Polnoskoї-Vasilenko Je її dvotomna "Istoria Ukraine" (München, S. 1973-1976.). Danian posіbnik Je odnієyu іz nayyakіsnіshih auf sogodnіshnіy Tag Prace s Blick ob'єktivnosti, Konkretion i argumentovanosti vikladu natsіonalnoї іstorії Ukraine.ZMІST


VOLUME 1:
Chastain Perche: DOІSTORICHNE bestanden UKRAINY
KAM'YANY VІK
Paleolіt
Mezolіt
Neolіt
Tripіlska Kultur
VІK MІDІ TA Bronze
Kimerіytsі
The Iron VІK
Gretskі kolonії
Skit (skіfi)
Bosporska Macht
Sarmat
Alani
Ґoti
ROC NARODІV W AZІЇ für ukrainische Steppe
Guni
Avari
Bulgari
Hozari
Akne (Madjar)
Pechenіgi
Abwicklung von ukrainischen PREDKІV LAND
Pershi vіdomostі über Siedlungen predkіv der ukrainischen Stämme
Settlement antіv abo venedіv dass їhnya Gromadska i Derzhavna organіzatsіya
Rozmіschennya slov'yanskih i der ukrainischen Stämme
Pobut ukraїntsіv peredderzhavnoї Dobie
Relіgіyny svіtoglyad ukraїntsіv
Pershi sprobi Souverän ob'єdnannya ukraїntsіv
Hosting - Projekt "Rus"
Chastain FREUND: Ukrainisch POWER - X-XIV STOLІT
Kiyivs'ka ENERGIE
Cob Ukraїnskoї Kräfte
Oleg (882-912)
Igor (913-945)
Olga (945-964)
Svjatoslav (964-972)
Jaropolk (972-979)
ROZKVІT Kräfte UKRAINY RUSSLAND
Saints I Volodymyr der Große (980-1015)
Borotba für Kiew
Swjatopolk (1015-1019)
Jaroslav Wise von I (1019-1054)
Senyorat
Іzyaslav von I (1054-1068; 1069-1073; 1077- 1078)
Svjatoslav II (1073-1076)
Іzyaslav (1077-1078)
Vsevolod (1078-1093)
Cob ROZKLADU UKRAЇNSKOЇ Kräfte
Swjatopolk-Mihaїl (1093-1113)
Wolodimira Monomah (1113-1125)
Mstyslav-Fedir-Harald (1125-1132)
Jaropolk II (1132-1139)
Vyacheslav (1139)
Vsevolod II (1139-1146)
Igor II (1146)
Іzyaslav II (1146-1154)
Yuriy Dovgoruky (1154-1157)
Rostislav von I (1158-1167)
Mstyslav II (1167-1170)
Svjatoslav III (1175-1194)
Riurik (1194-1215)
VІDOKREMLENNYA LAND
Kiyivs'ka ERDE
POLOTSKA ERDE
Halytska ERDE
Wolodimira (ABO Volodimirko) (1124 bis 1153)
Jaroslav Osmomisl (1153-1187)
Wolodimira II (1187-1199)
CHERNІGІVSKA ERDE
MUROMSKA ERDE
Novgorodská ERDE
Smolenská ERDE
Tours-Pinska ERDE
PEREYASLAVSKA ERDE
Volins'ka ERDE
Roman (1173-1205)
Rostov-SUZDALSKA ERDE
Andrew (1157-1174)
Vsevolod - "The Great Gnіzdo" (1177-)
Gründe ZANEPADU KIЇVSKOЇ RUSSIA-UKRAINY
Tatarska Nabal
OB'ЄDNANNYA der ukrainischen LAND Halytska-Volins'ka KNYAZІVSTVOM
Roman (1199-1205)
Danilo (1205-1264) ist die Kornblumen (1206-1269)
Vasilko (1205-1270)
Wolodimira (1270-1289)
Mstyslav (1289-1292)
Yuriy von I (1301-1315)
Andrij i Leo II (1308-1323)
Yuriy Boleslav II (1325-1340)
Liubard-Dmitro (1340-1385)
Vladislav (1372-1378)
VNUTRІSHNІY USTRІY UKRAINY-Russland KNYAZHOЇ Dobie
Polіtichny ustrіy der ukrainischen Gebiete X-XIII stolіt
Suspіlny ustrіy ukraїnsko-ruthenischen Länder XI-XII stolіt
Ekonomіchne Lager der Ukraine-Rus'
Torgіvlya
geistig Zhittya
a) Kirchen
b) Osvita
c) Pismenstvo
g) Recht
d) Mistetstvo
Chastain Drei: Great LITOVSKO-Ruska KNYAZІVSTVO
Großer LITOVSKO-Ruska KNYAZІVSTVO
Litovskі Stämme
Mendovg
Ґedimіn (1316-1341)
Olgerd (1341-1377)
Großes LITOVSKO-Ruska KNYAZІVSTVO In BOROTBІ MІZH NEZALEZHNІSTYU J UNІЄYU
Yahajlo-Yakіv-Vladislav (1377-1434)
Vіtovt (1382-1430)
Svidrigajlo Boleslav-Olexander (1430-1440)
Sigіzmunt (1431-1440) ist die Svidrigaylo
Kazimіr (1440-1492)
Olexander (1492-1506)
Aufstands von Prince Mihailo Glinskogo (1508)
Aufstand Flies
LITOVSKO-POLSKІ VІDNOSINI W Tataren
Sіgіzmund 1-ium Old (1506 bis 1548)
Sіgіzmund Augustus (1544-1572)
UKRAINE Pid geschmeichelt
POLІTICHNY LAD UKRAINY In LITOVSKO-POLSKІY DOBІ
Evolyutsіya der ukrainischen Gebiete in XV-XVI stolіttyah
Die regierende Weg
Vіysko
SOTSІYALNY STAN UKRAINY In LITOVSKO-POLSKІY DOBІ
a) dass Frau Knyazі
b) Mіschanstvo
c) Selyanstvo
g) Kozatstvo
EKONOMІCHNY STAN UKRAINY In LITOVSKO-POLSKІY DOBІ
a) Gospodarstwa
b) Torgіvlya
Spirits Zhittya UKRAINY In LITOVSKO-POLSKІY DOBІ
a) Natsіonalne Zhittya
b) Eine religiöse Zhittya
c) Beresteyska Unіya
g) UKRAINA pіslya Beresteyskoї unії
KULTUR TA Osvita
a) Shkіlnitstvo
b) Drukarstvo
c) Literatur , die pismenstvo
RECHTS
1) -te Mіzhderzhavnі mіzhnarodnі Vertrag
2) Privіleynі Gramotey vidavalosya von kіntsya XIV bis XVI Mitte Art
3) Zemskі Statuten
4) Zbіrniki zakonіv
5) Das Gericht
Mistetstvo
a) Arhіtektura
b) R i s a s b
c) Malyarstvo
g) Grafіka
g) Zolotnikarstvo
e) Heraldik sie sfragіstika
PІDSUMKI
Chastain Four: UKRAINE NAPEREDODNІ Hmelnichchine
UKRAINE NAPEREDODNІ Hmelnichchine
Kozatskі Aufstand
Getman Petro-Konashevich Sagaidachniy (1616-1622)
Nastupniki Sagaydachnogo
Bucovina ist die Zakarpattya
VNUTRІSHNІY LAD In UKRAЇNІ VOR Hmelnichchine
Cotsіalny Mühle Ukraine
a) Magnats
b) Gentry
c) Clergy
g) Mіschanstvo
e) Kozatstvo
d) Selyanstvo
EKONOMІCHNY STAN UKRAINY VOR Hmelnichchine
Gospodarstwa i torgіvlya
Spirits Zhittya UKRAЇNSKOЇ Kräfte XVII STOLІTTYA
a) Die orthodoxe Kirche
b) Unіyatska Kirche im XVII Jahrhundert
c) Sprobi "ob'єdnati Rus von Rusyu"
g) Legalіzatsіya Pravoslavnoї Kirche
e) Mogilyanska Doba
d) Ukrainsky patrіyarhat
e) Kirche auf Zakarpatskіy Ukraїnі
KULTUR TA Osvita
a) Schule
b) Drukarstvo
c) Wissenschaft
g) Literatur
e) Propovіdі
Mistetstvo
a) Arhіtektura
b) Rіzbarstvo
c) Malyarstvo
g) Ґraverstvo
g) Heraldik sie sfragіstika
PІDSUMKI