This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Історія України - Полонська Василенко Наталія: Том 1

Історія України - Полонська Василеко Наталія

Найвеличнішою пам'яткою одного з найвидатніших істориків України Наталії Полноської-Василенко є її двотомна «Історія України» (Мюнхен, 1973—1976 рр.). Даний посібник є однією із найякісніших на сьогоднішній день працею з погляду об'єктивности, конкретности і аргументованости викладу національної історії України.ЗМІСТ


ТОМ 1:
ЧАСТИНА ПЕРША: ДОІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ УКРАЇНИ
КАМ'ЯНИЙ ВІК
Палеоліт
Мезоліт
Неоліт
Трипільска культура
ВІК МІДІ ТА БРОНЗИ
Кимерійці
ЗАЛІЗНИЙ ВІК
Грецькі колонії
Скити (скіфи)
Боспорська держава
Сармати
Алани
Ґоти
РУХ НАРОДІВ З АЗІЇ НА УКРАЇНСЬКІ СТЕПИ
Гуни
Авари
Болгари
Хозари
Угри (мадяри)
Печеніги
ПОСЕЛЕННЯ ПРЕДКІВ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
Перші відомості про поселення предків українських племен
Поселення антів або венедів та їхня громадська і державна організація
Розміщення слов'янських і українських племен
Побут українців переддержавної доби
Релігійний світогляд українців
Перші спроби державного об'єднання українців
Назва «Русь»
ЧАСТИНА ДРУГА: УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА Х-ХІV СТОЛІТЬ
КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА
Початок Української держави
Олег (882 – 912)
Ігор (913–945)
Ольга (945–964)
Святослав (964–972)
Ярополк (972–979)
РОЗКВІТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ РУСИ
Святий Володимир І Великий (980–1015)
Боротьба за Київ
Святополк (1015–1019)
Ярослав І Мудрий (1019–1054)
Сеньйорат
Ізяслав І(1054—1068; 1069—1073; 1077— 1078)
Святослав II (1073—1076)
Ізяслав (1077—1078)
Всеволод (1078—1093)
ПОЧАТОК РОЗКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Святополк-Михаїл (1093—1113)
Володимир Мономах (1113—1125)
Мстислав-Федір-Гаральд (1125—1132)
Ярополк II (1132—1139)
Вячеслав (1139)
Всеволод II (1139—1146)
Ігор II (1146)
Ізяслав ІІ (1146—1154)
Юрій Довгорукий (1154—1157)
Ростислав І (1158—1167)
Мстислав II (1167—1170)
Святослав III (1175—1194)
Рюрик (1194—1215)
ВІДОКРЕМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ
КИЇВСЬКА ЗЕМЛЯ
ПОЛОЦЬКА ЗЕМЛЯ
ГАЛИЦЬКА ЗЕМЛЯ
Володимир (або Володимирко) (1124—1153)
Ярослав Осмомисл (1153—1187)
Володимир II (1187—1199)
ЧЕРНІГІВСЬКА ЗЕМЛЯ
МУРОМСЬКА ЗЕМЛЯ
НОВГОРОДСЬКА ЗЕМЛЯ
СМОЛЕНСЬКА ЗЕМЛЯ
ТУРОВО-ПИНСЬКА ЗЕМЛЯ
ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ЗЕМЛЯ
ВОЛИНСЬКА ЗЕМЛЯ
Роман (1173—1205)
РОСТОВО-СУЗДАЛЬСЬКА ЗЕМЛЯ
Андрей (1157—1174)
Всеволод — «Велике Гніздо» (1177—)
ПРИЧИНИ ЗАНЕПАДУ КИЇВСЬКОЇ РУСИ-УКРАЇНИ
Татарська навала
ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИМ КНЯЗІВСТВОМ
Роман (1199—1205)
Данило (1205—1264) та Василько (1206—1269)
Василько (1205-1270)
Володимир (1270-1289)
Мстислав (1289-1292)
Юрій І (1301-1315)
Андрій і Лев II (1308-1323)
Юрій II Болеслав (1325-1340)
Любарт-Дмитро (1340-1385)
Владислав (1372-1378)
ВНУТРІШНІЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ-РУСИ ЗА КНЯЖОЇ ДОБИ
Політичний устрій українських земель X—XIII століть
Суспільний устрій українсько-руських земель XI—ХП століть
Економічне становище України-Руси
Торгівля
Духовне життя
а)  Церква
б) Освіта
в) Письменство
г) Право
д) Мистецтво
ЧАСТИНА ТРЕТЯ: ВЕЛИКЕ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
ВЕЛИКЕ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
Литовські племена
Мендовг
Ґедимін (1316—1341)
Ольгерд (1341—1377)
ВЕЛИКЕ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКЕ КНЯЗІВСТВО В БОРОТЬБІ МІЖ НЕЗАЛЕЖНІСТЮ Й УНІЄЮ
Ягайло-Яків-Владислав (1377—1434)
Вітовт (1382—1430)
Свидригайло Болеслав-Олександер (1430—1440)
Сигізмунт (1431—1440) та Свидригайло
Казимір (1440—1492)
Олександер (1492—1506)
Повстання князя Михайла Глинського (1508)
Повстання Мухи
ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ З ТАТАРАМИ
Сігізмунд 1-ий Старий (1506—1548)
Сігізмунд-Август (1544—1572)
УКРАЇНА ПІД ПОЛЬЩЕЮ
ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ
Еволюція українських земель в XV-XVI століттях
Державний лад
Військо
СОЦІЯЛЬНИЙ СТАН УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ
а) Князі та пани
б) Міщанство
в) Селянство
г) Козацтво
ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ
а) Господарство
б) Торгівля
ДУХОВЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ
а) Національне життя
б) Церковне життя
в) Берестейська Унія
г) Україна після Берестейської унії
КУЛЬТУРА ТА ОСВІТА
а) Шкільництво
б) Друкарство
в) Література та письменство
ПРАВО
1) Міждержавні й міжнародні договори
2) Привілейні грамоти видавалося з кінця XIV до середини XVI ст
3) Земські устави
4) Збірники законів
5) Суд
МИСТЕЦТВО
а) Архітектура
б) Р і з ь б а
в) Малярство
г) Графіка
г) Золотникарство
д) Геральдика та сфрагістика
ПІДСУМКИ
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА: УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
Козацькі повстання
Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний (1616-1622)
Наступники Сагайдачного
Буковина та Закарпаття
ВНУТРІШНІЙ ЛАД В УКРАЇНІ ПЕРЕД ХМЕЛЬНИЧЧИНОЮ
Cоціальний стан України
а) Магнати
б) Шляхта
в) Духовенство
г) Міщанство
ґ) Козацтво
д) Селянство
ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ ПЕРЕД ХМЕЛЬНИЧЧИНОЮ
Господарство і торгівля
ДУХОВЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ XVII СТОЛІТТЯ
а) Православна Церква
б) Уніятська Церква в XVII ст
в) Спроби «об'єднати Русь з Русю»
г) Легалізація Православної Церкви
ґ) Могилянська доба
д) Український патріярхат
е) Церква на Закарпатській Україні
КУЛЬТУРА ТА ОСВІТА
а) Школа
б) Друкарство
в) Наука
г) Література
ґ) Проповіді
Мистецтво
а) Архітектура
б) Різьбарство
в) Малярство
г) Ґраверство
г) Геральдика та сфрагістика
ПІДСУМКИ