This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Fіzіologіya i Psychologie pratsі - Krushelnitska YV

fіzіologіya i Psychologie pratsі - Krushelnitska Y.

Krushelnitska YV bis 84 Fіzіologіya i Psychologie pratsі: Pіdruchnik. - K:. KNEU, 2003. - 367 p.

ISBN 966-574-500-X

Rozglyadayutsya zakonomіrnostі funktsіonuvannya lyudskogo organіzmu in protsesі pratsі, aktivіzatsіya psihіchnih funktsіy i vlastivostey osobistostі in rіznih Arten dіyalnostі. Rozkrivayutsya sind pratsezdatnostі, verfälschten i monotonnostі, їh pokazniki, dinamіka, Methoden doslіdzhennya; osoblivostі organіzatsії pratsі in der "Person der - Maschine" -System. Visvіtlyuyutsya teoretichnі i prikladnі Aspekte vazhkostі dass іntensivnostі pratsі; Metodi proektuvannya ratsіonalnih rezhimіv pratsі i vіdpochinku; psihofіzіologіchnі die Fundamentals proforієntatsії, profvіdboru organіzatsіynі die navchannya in rinkovih Köpfen virobnichogo.

Vikladachіv für, studentіv ekonomіchnih fakultetіv vuzіv i, Reigning pratsіvnikіv zaynyatostі Service, der Unternehmen spetsіalіstіv i organіzatsіy.ZMІST


Peredmova
Rozdіl 1 Gegenstand, Methoden der I ZAVDANNYA KURS "FІZІOLOGІYA I Psychologie PRATSІ"
1.1. Prace Yak Haupt Typ lyudskoї dіyalnostі dieser її fіzіologo-psihologіchnі osoblivostі
Dіyalnіst, її osnovnі FORMS sie Vidi
Vzaєmozv'yazok Motiv , dass die Methylierung trudovoї dіyalnostі
Prace i Yak Yak dіyalnіst Prozess. Charakter, zmіst pratsі
Pratsі Aspekte, її psihologіchnі , die unsere fіzіologіchnі finden
Person des Arbeits potentsіal
Prace Yak єdiny nervovo-m'yazovy Prozess
Zmіst pratsі. Osoblivostі fіzichnoї, rozumovoї, dass sensorische napruzhenoї pratsі
Widi pratsі. PRACE i Yak Yak erfordern zasіb zadovolennya erfordern
1.2. Gegenstand metodologіchnі Prinzip der Metodi doslіdzhennya in fіzіologії i psihologії pratsі
Betreff fіzіologії i psihologії pratsі Yak i Die Lehre of Science
Metodologіchnі Principi fіzіologіїі psihologії pratsі
Zavdannya fіzіologії i psihologії pratsі
1.3. Istoria rozvitku dass suchasnі problemi fіzіologії i psihologії pratsі
Osnovnі Etap rozvitku fіzіologії i psihologії pratsі
Suchasnі problemi fіzіologії i psihologії pratsі
Kontrolnі zapitannya
Rozdіl 2 CENTRAL NERVOVA REGULYATSІYA TRUDOVOЇ DІYALNOSTІ
2.1. Zagalnі vіdomostі über Budova nervovoї sistemi Lyudin
Fіzіologіchna System. Butt fіzіologіchnih Systeme
Budova nervovoї sistemi Lyudin
Neurone , die funktsії їhnі
2.2. Nervovі Prozess, dinamіka їh
Zbudzhennya i galmuvannya
Labіlnіst i parabіoz
Metodi vivchennya vlastivostey nervovoї sistemi
2.3. Prinzip der mehanіzmi funktsіonuvannya nervovoї sistemi Lyudin
Principi Osnovnі dіyalnostі nervovoї sistemi
I Reflex Reflexbogen
Principi reflektornoї dіyalnostі
Zu dass umovnі Reflexe. Nizhcha dass Vishcha nervova dіyalnіst
Persha i Sistemi andere signalnі
2.4. Funktsії tsentralnoї nervovoї System in protsesі pratsі
Reflex funktsіya
Іntegrativna funktsіya
Koordinatsіyna funktsіya
Kontrolnі zapitannya
Rozdіl 3 FІZІOLOGІYA Ruhov aparata Person des I RATSІONALІZATSІYA Arbeits PROTSESІV
3.1. Zagalnі vіdomostі über Budova Ruhov aparata Lyudin dass Yogo funktsії
Ruhovі Lanka , die funktsії pid Stunde vikonannya ruhіv їhnі
3.2. M'yazova zwingen i vitrivalіst
M'yazova Kraft i fіzіologіchny Gesetz serednіh navantazhen
M'yazova vitrivalіst i pratsezdatnіst Lyudin
3.3. M'yazova dіyalnіst i robochem Pose pratsіvnika
Static i dinamіchna Roboter. Fіzіologіchnі vіdmіnnostі sie mіzh
M'yazovі navantazhennya in protsesі pratsі. Robochі Posey
Vibіr robochoї Posey
Organіzatsіya dass planuvannya robochem Georeferenzierung
3.4.Fіzіologіchnі Principi ratsіonalіzatsії Arbeits protsesіv
Der Arbeitsprozeß. Fіzіologіchnі peredumovi ratsіonalnogo Arbeitsprozeß
Trudovі Ruhi , dass Principi їh klasifіkatsії
Fіzіologіchnі Principi ratsіonalіzatsії Arbeits ruhіv
Kontrolnі zapitannya
Rozdіl 4 FІZІOLOGІCHNІ REAKTSІЇ ORGANІZMU Lyudin ON TRUDOVІ NAVANTAZHENNYA TA Köpfe PRATSІ
4.1. Ponyattya über adaptatsіyu die Karte Redundanz organіzmu Lyudin fіzіologіchnі
System organіzm Lyudin - zovnіshnє (virobniche) seredovische die її funktsіonuvannya osoblivostі
Adaptatsіya i Homöostase
Fіzіologіchnі Karte Redundanz organіzmu dass їh vikoristannya in protsesі pratsі
4.2. Bіohіmіchnі Verfahren ist die Energetics trudovoї dіyalnostі
Obmіn rechovin i obmіn energії. Bіohіmіchnі Prozess
Grundsätzlich funktsіonalny i obmіn energії
Energetichny optimale dass energetichny koefіtsієnt korisnoї dії
4.3.Zakonomіrnostі funktsіonuvannya dihalnoї sistemi Lyudin in protsesі pratsі
Dihannya dass Yogo osnovnі pokazniki
Aerobna dass normale Körper produktivnіst organіzmu
4.4.Reaktsії Sertsevy-sudinnoї sistemi pratsіvnika auf trudovі navantazhennya
Sertsevy-sudinna System , das pokazniki її dіyalnostі
Otsіnka pristosuvannya Sertsevy-sudinnoї System vor dem Arbeits navantazhen
4.5. Termoregulyatsіya organіzmu Lyudin in protsesі pratsі
Teploutvorennya i teplovіddacha
Fabrik termoregulyatsії organіzmu
4.6. Osoblivostі vіdnovlyuvalnih protsesіv in organіzmі pratsіvnika pіslya Roboter
Sutnіst vіdnovlyuvalnih protsesіv dass їhnі Fazi
Deyakі zakonomіrnostі vіdnovlennya pratsezdatnostі
Kontrolnі zapitannya
Rozdіl 5 ZAKONOMІRNOSTІ AKTIVІZATSІЇ PSIHІCHNIH PROTSESІV Lyudin haben TRUDOVІY DІYALNOSTІ
5.1. Psihіka Lyudin dass її funktsії in protsesі pratsі
Psihіka i svіdomіst
Eigenschaften svіdomostі dass osoblivostі її rozvitku
Funktsії psihіki in protsesі pratsі
5.2. Vіdchuttya i spriymannya in protsesі pratsі
Vіdchuttya dass їhnі osnovnі vlastivostі
Spriymannya dass Yogo osnovnі vlastivostі
Zorov spriynyattya
Hearing spriynyattya
5.3.Mislennya in protsesі pratsі
Mislennya i Yogo operatsіynі Komponenten
Widi mislennya
Іndivіdualnі osoblivostі mislennya
Metodi vivchennya mislennєvih protsesіv
5.4. Pam'yat in protsesі pratsі
Pam'yat dieser її skladovі Prozess
Widi pam'yatі
Metodi vivchennya pam'yatі
5.5. Uwagi i haben protsesі pratsі
Uwagi die Vidi її
Vlastivostі uwagi
Metodi vivchennya uwagi
Der Wille ist das її funktsії in protsesі pratsі
5.6. Emotsії i pochuttya in protsesі pratsі
Emotsіynі Stani , dass їhnі funktsії in trudovіy dіyalnostі
Widi emotsіynih reaktsіy
Psihіchnі lagerten sich von protsesі pratsі
Kontrolnі zapitannya
Rozdіl 6 Psihіchnі vlastivostі osobistostі, їh rozvitok i zeigte bei trudovіy dіyalnostі
6.1. Osobistіst dieser її Struktur
Osnovnі teorії osobistostі dass її sutnіst
6.2. Das Temperament des Zeichens i
Temperament ist die Yogo vlastivostі
Die Art der Struktur ist die Yogo
Aktsentuatsіya Natur
6.3. Zdіbnostі
Zdіbnostі Yak іndivіdualno-psihologіchnі osoblivostі Lyudin
Klasifіkatsіya zdіbnostey
rozvitok zdіbnostey
6.4. Motivi i motivatsіya
Thema Yak Komponente trudovoї dіyalnostі
Vnutrіshnya i zovnіshnya motivatsіya
Motivatsіyna Kugel osobistostі
Motivatsіynі strategії dіyalnostі
Teorії motivatsії
Kontrolnі zapitannya
Rozdіl 7 PRATSEZDATNІST LYUDINITA ZAKONOMІRNOSTІ ЇЇ DINAMІKI
7.1. Das Wesen der i - Fabrik pratsezdatnostі Lyudin
Ponyattya pratsezdatnostі dass її rushіynі Sealy
Profesіyna pratsezdatnіst
7.2. Meza pratsezdatnostі i funktsіonalnі Stani organіzmu Lyudin in protsesі pratsі
Meza i - Wert pratsezdatnostі funktsіonalnih odinits
Funktsіonalnі System in protsesі pratsі
Eigenschaften funktsіonalnih stanіv organіzmu
Efekt Sєchenova Yak kriterіy otsіnki rіvnya mobіlіzatsії pratsezdatnostі
7.3. Pokazniki i Technik otsіnki Lyudin pratsezdatnostі
Pokazniki otsіnki pratsezdatnostі
Metodi doslіdzhennya pratsezdatnostі
Methodik otsіnki pokaznikіv pratsezdatnostі
7.4. Dinamіka pratsezdatnostі i charakteristische Phasen її
Pratsezdatnostі Kurve , die Fazi її
Tipi dinamіki pratsezdatnostі
Tipi dinamіki pratsezdatnostі Brach od Natur navantazhen
Dobova i tizhneva dinamіka pratsezdatnostі
7.5. Kommen schodo pіdvischennya pratsezdatnostі pratsіvnikіv
Kontrolnі zapitannya
Rozdіl 8 VIROBNICHA die ich falsch dargestellt kommt ZAPOBІGANNYA PEREVTOMІ PRATSІVNIKІV
8.1. Das Wesen der Grund , warum ich zagalny mehanіzm falsch dargestellt rozvitku
Misrepresented Yak Naukova i praktisches Problem
Vor Ort gumoralnі teorії falsch dargestellt , dass їh otsіnka
Zentral nervova kontseptsіya falsch dargestellt
Mehanіzm rozvitku falsch dargestellt її fіzіologіchna i bіologіchna sutnіst
8.2. Pokazniki i stadії falsch dargestellt
Sub'єktivnі dass ob'єktivnі pokazniki falsch dargestellt
Stupenі falsch dargestellt , dass kriterії їh otsіnki
Vіdmіnnostі mіzh falsch dargestellt i perevtomoyu
Osoblivostі falsch dargestellt , wenn ich rozumovіy robotі fіzichnіy
Methodik otsіnki falsch dargestellt
8.3. Kommen zapobіgannya perevtomі pratsіvnikіv auf virobnitstvі
Kontrolnі zapitannya
Rozdіl 9 PSIHOFІZІOLOGІCHNA ESSENCE MONOTONNOSTІ TA Shlyakhov PІDVISCHENNYA ZMІSTOVNOSTІ PRATSІ
9.1. Vpliv Naukovo-tehnіchnogo Progression zu einer Struktur i zmіst trudovoї dіyalnostі
9.2. Psihofіzіologіchna Essenz i kriterії monotonnostі pratsі
Der Grund , warum ich naslіdki monotonnoї pratsі
Sutnіst die Vidi monotonnostі
Psihіchnі Stani pratsіvnika bei vikonannі monotonnoї Roboter
Monotonostіykіst dass її pokazniki
Kriterії monotonnostі pratsі
Psihofіzіologіchny analіz Arbeits operatsіy
9.3. Osnovnі kommen, spryamovanі auf zapobіgannya monotonnostі i pіdvischennya zmіstovnostі pratsі
Kontrolnі zapitannya
Rozdіl 10 PSIHOFІZІOLOGІCHNІ OSOBLIVOSTІ die I PRINCIPLES ORGANІZATSІЇ OPERATORSKOЇ PRATSІ
10.1. Unterm Strich, Vidi i osoblivostі operatorskoї pratsі
Tipi - Systeme „Person der Maschine“ , dass sie Lyudin Ort
Etap, Vidi i proben operatorskoї pratsі
Pokazniki dіyalnostі Betreiber
Napruzhennya die Mühlenbetreiber emotsіynі
10.2. Psihofіzіologіchnі Principi organіzatsії Roboter Betreiber
Vimogi zu proektuvannya System „Person der Maschine“
Robochem Ort Operator
Zasobi vіdobrazhennya Informácie dass Principi їh komponuvannya
Keruvannya Körper , dass Principi їh komponuvannya
Kontrolnі zapitannya
Rozdіl 11 VIROBNICHE SEREDOVISCHE TA Yogo vpliv ON ORGANІZM die ich PRATSEZDATNІST Lyudin
11.1. Fabrik virobnichogo seredovischa sie Minds pratsі
Sutnіst dass Faktorisierung virobnichogo seredovischa
Factory ist die Elemente pratsі Köpfe
11.2. Mіkroklіmat virobnichih primіschen dass Yogo auf pratsіvnikіv vpliv
Skladovі mіkroklіmatu virobnichih primіschen dass їh vpliv auf pratsіvnika
Ponyattya efektivnoї dass efektivnosti-ekvіvalentnoї Temperaturen
11.3. Vpliv Lärm i vіbratsії auf pratsіvnikіv
Virobnichy Lärm , dass Yogo vpliv auf pratsіvnikіv
Vіbratsіya, її Vidi , die auf pratsіvnikіv vpliv
11.4. Virobnichі shkіdlivostі in robochіy zonі dass їh vpliv auf pratsіvnikіv
Zabrudnenіst povіtrya Yak virobnicha shkіdlivіst
Promislovі otruti dass їh vpliv auf pratsіvnikіv
Vpliv vipromіnyuvannya auf pratsіvnikіv
11.5. Osvіtlennya virobnichih primіschen
Vpliv osvіtlennya auf Zorov analіzator
Vimogi zu osvіtlennya virobnichih primіschen
11.6. Estetichnі Faktorisierung virobnichogo seredovischa , die auf pratsіvnikіv їh vpliv
Vpliv koloru auf pratsіvnika
Funktsіonalna Música , die auf pratsіvnikіv її vpliv
Kontrolnі zapitannya
Rozdіl 12 VAZHKІST PRATSІ die I METHODEN ЇЇ OTSІNKI
12.1. Das Wesen der i - Fabrik vazhkostі pratsі
Theoretizität i Praktikabilität Werte doslіdzhennya problemi vazhkostі pratsі
Fabrik vazhkostі pratsі
Klasifіkatsіya robіt für Charakter vplivu okremih faktorіv dass її otsіnka
Suchasna kontseptsіya vazhkostі pratsі
12.2. Іntegralny kriterіy vazhkostі pratsі
Funktsіonalny Lager organіzmu pratsіvnika Yak іntegralny kriterіy vazhkostі pratsі dass Technik Yogo viznachennya
Klas i Kategorie von vazhkostі pratsі
12.3. Methodik іntegralnoї balnoї otsіnki vazhkostі pratsі
Sutnіst Techniken іntegralnoї balnoї otsіnki vazhkostі pratsі
Vpliv vazhkostі pratsі auf pratsezdatnіst i produktivnіst pratsі
12.4. Vzaєmozv'yazok іntensivnostі i vazhkostі pratsі
Metodologіchnі pіdhodi zu viznachennya sutі іntensivnostі pratsі
Vіdmіnnіst mіzh іntensivnіstyu i vazhkіstyu pratsі
Pokazniki іntensivnostі pratsі
Kontrolnі zapitannya
Rozdіl 13 FІZІOLOGІCHNІ Basics PROEKTUVANNYA RATSІONALNIH REZHIMІV PRATSІ die ich VІDPOCHINKU
13.1. Unterm Strich, sie kriterії fіzіologіchnі zakonomіrnostі proektuvannya rezhimіv pratsі i vіdpochinku
Das Wesen des Regimes pratsі i vіdpochinku dass kriterії Yogo ratsіonalnostі
Metodichnі Ambush proektuvannya rezhimіv pratsі i vіdpochinku
Fіzіologіchnі zakonomіrnostі rozrobki rezhimіv pratsі i vіdpochinku
13.2. Metodi vstanovlennya reglamentovanih Pererva auf vіdpochinok
Reglamentovanі Pererva auf vіdpochinok dass Metodi vstanovlennya їh zagalnoї trivalostі
Trivalіst, Anzahl i Stunde priznachennya reglamentovanih Pererva auf vіdpochinok
13.3. Shlyakhov ratsіonalіzatsії dass otsіnka efektivnostі vnutrіshnozmіnnih rezhimіv pratsі i vіdpochinku
Köpfe, die zmіst vіdpochinku
Das Wesen des i trivalіst funktsіonalnoї Muzyky
Pokazniki efektivnostі Regime pratsі i vіdpochinku
13.4. Ratsіonalіzatsіya tizhnevih i rіchnih rezhimіv pratsі die vіdpochinku
Fіzіologіchnі Ambush rozrobki grafіkіv zmіnnostі Roboter
Vimogi tizhnevogo Regime proektuvannya pratsі i vіdpochinku
Nestandartnі proben pratsі i vіdpochinku
Kontrolnі zapitannya
Rozdіl 14 PSIHOFІZІOLOGІCHNІ die Basis I PROFORІЄNTATSІЇ PROFVІDBORU
14.1. Das Wesen des i zavdannya proforієntatsії in rinkovih Minds
Ob'єktivny Charakter, Meta - i in Suchasnyj Minds proforієntatsії zavdannya
Komponenten , die proforієntatsії їh sutnіst
14.2. Profesіografіya i psihodіagnostika
Dovіdnik kvalіfіkatsіynih Eigenschaften profesіy pratsіvnikіv Yak regulatorischen Dokument scho viznachaє vimogi zu Lyudin
Faktoren scho viznachayut vimogi pratsіvnika, dass їh otsіnka
Profesіograma dass її zmіst
Klasifіkatsії dass Metodi vivchennya profesіy
Psihologіchny profіl osobistostі
14.3. Profesіyny vіdbіr i adaptatsіya
Das Wesen profesіynogo vіdboru
Tipi i Vidi profesіynogo vіdboru
Etap profvіdboru
Das Wesen der i Metodi adaptatsії
Kontrolnі zapitannya
Rozdіl 15 PSIHOFІZІOLOGІCHNІ Basics VIROBNICHOGO NAVCHANNYA, formuvannya Arbeits NAVICHOK die ich UMІN
15.1. Zavdannya i FORMS organіzatsії virobnichogo navchannya
Zavdannya profesіyno-tehnіchnoї osvіti, stupenі i Vidi pіdgotovki robіtnichih kadrіv
System profesіyno-tehnіchnoї osvіti dass napryamki її reformuvannya
Zmіst profesіyno-tehnіchnoї osvіti i zavdannya virobnichogo navchannya
15.2. Psihofіzіologіchnі zakonomіrnostі formuvannya Arbeits navichok i umіn
Psihofіzіologіchnі Ambush formuvannya Arbeits navichok i umіn
Etap formuvannya der Arbeits navichok
Unterm Strich nach rechts , dass virobnichoї stadії її rozvitku
Pokazniki doskonalostі der Arbeit , die navichok Minds efektivnosti virobnichogo navchannya
Sutnіst i Faktorisierung efektivnostі trenuvannya
Fіzіologіchno obґruntovany Algorithmus formuvannya Arbeits navichok
Zakonomіrnostі vzaєmodії Arbeits navichok
Etap i Metodi formuvannya Arbeits umіn
Metodi virobnichogo navchannya dass їh otsіnka
Іnstruktsіy Rolle , die іnstruktazhu in virobnichomu navchannі
Didaktichnі sistemi virobnichogo navchannya
Kultur pratsі dass іndivіdualny Stil dіyalnostі
Kontrolnі zapitannya
Dictionnaire hauptsächlich TERMІNІV
Absolute іntensifіkatsіya pratsіyu ... afekt
Vazhkіst pratsі falsch dargestellt ...
Galmuvannya ... Homöostase
Der regierende Standard profesіyno-tehnіchnoї osvіti ... Domіnanta
Emotsії ... Efekt Sєchenova
Anfertigungen ... Wissen
Іndivіdualny Stil dіyalnostі ... Іnformatsіyna Modell ob'єkta keruvannya
Kalorichny ekvіvalent ... Kultur pratsі
Labіlnіst Legeneva Lüftung ...
Maximale spozhivannya CHIN ... M'yazova vitrivalіst
Nadіynіst Betreiber ... Nudga
Obmіn rechovin ... Grund funktsіonalna System
Pam'yat ... Psihograma profesії
Reglamentovanі Pererva auf vіdpochinok (makropauzi) ... Ruhov aparata
Samoosvіta ... Stresa
Temperament ... Trudovі navichki
Uwagi ... Uyavlennya
Fazi pratsezdatnostі ... Funktsіonalna Musica
Charakter ... Hvilinny ob'єm krovі
Literatur