This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Ekonomіka pratsі - Zavіnovska GT

ekonomіka pratsі

Zavіnovska GT

G-13 Ekonomіka pratsі: Navch. posіbnik. - K:. KNEU, 2003. - 300 p.

ISBN 966-574-466-6

Rozglyadayutsya osnovnі teoretichnі th praktichnі Aspekte funktsіonuvannya pratsі Marktanalyse, ist das Problem der Bevölkerung zaynyatostі її regulyuvannya. Rozkrivayutsya Macht evolyutsії kontseptsіy dohodіv Bevölkerung sotsіalnoї polіtiki i sotsіalnogo Partnerschaft. Visvіtlyuyutsya Ekonomichna sutnіst produktivnostі pratsі, Methoden її vimіryuvannya. Besonders uwagi pridіlyaєtsya Strom organіzatsії Pay pratsі dass її udoskonalennya in den Köpfen des Werdens rinkovoї Wirtschaft.

Für vikladachіv, studentіv ekonomіchnih fakultetіv i vischih zakladіv osvіti, praktisch pratsіvnikіv.ZMІST


PEREDMOVA
ROZDІL 1.RINOK PRATSІ In EKONOMІCHNІY SISTEMІ
1.1. Ponyattya Rinku pratsі, Yogo Elements i funktsії
1.2. Struktur Tipi i Segmente rinkіv pratsі
1.3. Teoretichnі Fundamentals analіzu Rinku pratsі
ROZDІL 2.TRUDOVІ Ressourcen I ZAYNYATІST Bevölkerung
2.1. Sotsіalno-Ekonomichna charakteristische Arbeits resursіv
2.2. Ponyattya dass Vidi zaynyatostі
2.3. Bezrobіttya i Yogo Vidi
2.4. Regulyuvannya zaynyatostі Bevölkerung
2.5. Warm up spriyannya zaynyatostі
Rozdіl 3.DOHODI Bevölkerung von I RІVEN Zhittya
3.1. Vartіst robochoї Seeley , die Struktur її
3.2. Einkommen der Bevölkerung i Dzherela їh formuvannya
3.3. Diferentsіatsіya dohodіv Bevölkerung
3.4. Ponyattya i pokazniki rіvnya Zhittya
4. ROZDІL VNUTRІSHNІY rinok PRATSІ.UPRAVLІNNYA PERSONAL
4.1. Ponyattya, Grundsätze, Strukturen upravlіnnya HR
4.2. Planuvannya Personal
4.3. rozvitok Personal
4.4. Otsіnyuvannya Personal
ROZDІL 5.EKONOMІCHNA SUTNІST die I Methode VIMІRYUVANNYA PRODUKTIVNOSTІ
5.1. Sutnіst produktivnostі i produktivnostі pratsі
5.2. Bedeutung produktivnostі
5.3. Pokazniki i Metodi vimіryuvannya produktivnostі pratsі
6. ROZDІL Faktor Ich behalte PRODUKTIVNOSTІ
6.1. Ponyattya i sutnіst faktorіv produktivnostі
6.2. Fabrik produktivnostі pratsі
6.3. Reserven pіdvischennya produktivnostі pratsі
6.4. Warm up upravlіnnya produktivnіstyu pratsі
ROZDІL 7.ORGANІZATSІYA PRATSІ
7.1. Sutnіst i zavdannya organіzatsії pratsі
7.2. Podіl i pratsі Zusammenarbeit auf pіdpriєmstvі
7.3. Organіzatsіya dass obslugovuvannya robochem mіsts
7.4. Minds pratsі dieser Faktorisierung їh formuvannya
ROZDІL 8.REGULYUVANNYA robochem Stunde I MІRI PRATSІ
8.1. Robochem Stunde. Pratsі Modus, vіdpochinku
8.2. Sutnіst normuvannya pratsі dass Yogo Werte
8.3. Ob'єkti normuvannya pratsі
8.4. Kostenstandards pratsі
8.5. Metodi vstanovlennya Standards
ROZDІL 9.ZAROBІTNA BOARD In RINKOVIH Minds
9.1. Sotsіalno-Ekonomichna sutnіst zarobіtnoї zu zahlen
9.2. Principi i skladovі Elements organіzatsії zarobіtnoї zu zahlen
ROZDІL 10.REGULYUVANNYA ZAROBІTNOЇ PAY
10.1. Der regierende regulyuvannya zarobіtnoї zu zahlen
10.2. Dogovіrne regulyuvannya zarobіtnoї zu zahlen
ROZDІL 11.TARIFNE NORMUVANNYA Pay PRATSІ
11.1. Das Tarifsystem , das priznachennya її
11.2. Dovіdnik kvalіfіkatsіynih Eigenschaften profesіy pratsіvnikіv i Yogo zastosuvannya
11.3. Tarifnі sіtki, їh Rolle in organіzatsії zarobіtnoї zu zahlen
11.4. Tarifnі pratsіvnikіv Raten
11.5. Zuschlag i Zulagen
11.6. Udoskonalennya tarifnoї sistemi
ROZDІL 12.SISTEMI VINAGORODI FÜR Prace
12.1. Zagalnі ponyattya Zahlungssystem pratsі
12.2. Vіdryadna Form der Zahlung pratsі
12.3. Stündlich Form der Zahlung pratsі
12.4. Zahlung pratsі Brigaden
12.5. Organіzatsіya premіyuvannya pratsіvnikіv
12.6. Pratsіvnikіv Schicksal in pributku
12.7. Payment pratsі sluzhbovtsіv Reigning
ROZDІL 13. SOTSІALNA POLІTIKA die ich SOTSІALNE PARTNERSCHAFT
13.1. Ponyattya i sutnіst sotsіalnoї polіtiki
13.2. System sotsіalnogo Zahist i sotsіalnoї zabezpechenostі
13.3. Sotsіalne Partnerschaft Yogo sutnіst in rinkovih Minds
ROZDІL 14. PLANUVANNYA die ich ANALІZ Arbeits POKAZNIKІV
14.1. Metodichnі Fundamentals planuvannya produktivnostі pratsі
14.2. Rozroblennya Plan produktivnostі pratsі
14.3. Planuvannya th analіz chiselnostі pratsіvnikіv
14.4. Planuvannya th analіz zarobіtnoї Lohn
Dodatki
Termіnologіchny Vokabular
Literatur