This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Ekonomіka zarubіzhnih kraїn - Fіlіpenko A. S.

Ekonomіka zarubіzhnih kraїn

Autor A. S. Fіlіpenko

In pіdruchniku ​​rozkrivayutsya zagalnі ekonomіchnі Fundamentals suchasnoї tsivіlіzatsії, ґruntovno analіzuyutsya golovnі sphärische svіtovoї Wirtschaft, visvіtlyuyutsya regіonalnі osoblivostі ekonomіchnogo rozvitku Kräfte іz ekstrapolyatsієyu für Probleme, die Interessen der Ukraine erfordern.

Kopfschmerzen uwagi pridіlyaєtsya Faktoren, die Jerel ekonomіchnogo zrostannya zarubіzhnih kraїn, Lebensmittel stvorennya dass funktsіonuvannya rinkovoї іnfrastrukturi in Potenzen svitu, uzagalnennyu dosvіdu zdіysnennya ekonomіchnih von radikalen Reformen.

Für studentіv ekonomіchnih spetsіalnostey vischih der Lehre zakladіv.

ISBN 966-06-0071-2

ZMІST