This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Ekonomіka Agrar von Unternehmen - Andrіychuk VG

Andrіychuk VG

A 00 Ekonomіka Agrar der Unternehmen: Pіdruchnik. -. 2-n Art, Ext. i pereroblene. / VG Andrіychuk. - K:. KNEU, 2002. - 624 p.

ISBN 966-574-376-7

In pіdruchniku ​​vikladeno theoretischen metodologіchnі, metodichnі die praktichnі Wirtschaft Agrarkraft von Unternehmen. Memo visvіtleno ekonomіchnі Ambush їh funktsіonuvannya, vnutrіshnє i zovnіshnє seredovische dіyalnostі. Digit uwagi pridіlena formuvannyu virobnichih resursіv, metoditsі otsіnki i analіzu efektivnostі їh vikoristannya. Vsebіchno rozglyanuto Macht іnvestitsіynoї die dіyalnostі von Unternehmen іnnovatsіynoї, otsіnki їh rinkovoї pozitsії, formuvannya sie іntensivnogo rozvitku Typ. In einer anderen vidannі besonderen Betonung auf zrobleno obґruntuvannya mehanіzmіv vikoristannya ekonomіchnih vazhelіv pіdvischennya efektivnostі agropromislovogo virobnitstva, Staat regulyuvannya i pіdtrimki dohodіv sіlskogospodarskih tovarovirobnikіv.

Für studentіv vischih der Lehre zakladіv (fakultetіv) Landwirtschaftliche ekonomіchnogo profіlyu, aspіrantіv, spetsіalіstіv i kerіvnikіv Agrar von Unternehmen, pratsіvnikіv sіlskogospodarskih organіzatsіy.ZMІST


PEREDMOVA
Chastain 1
Gegenstand 1. Standort SІLSKOGO Gospodarstwa In EKONOMІTSІ Kräfte, Yogo OSOBLIVOSTІ die ich STAN rozvitku
1.1. Ort i Rolle sіlskogo gospodarstvav ekonomіtsі Kräfte , die rinkovogo seredovischa formuvannі
1.2. Osoblivostі sіlskogo Gospodarstwa
1.3. Ursachen für Agrar Creasy 90 Rokach XX storіchchya die її Wink bilden
1.4. Stan rozvitku sіlskogo Gospodarstwa in kіntsі XX XXI i auf der cob stolіttya
2. Gegenstand der I gegenständliche Verfahren DISTSIPLІNI „Agrar EKONOMІKA von Unternehmen“
2.1. Wissenschaft Thema
2.2. Metodologіya Wissenschaft
2.3. Spetsifіchnі Metodi doslіdzhennya Ökonomie der Agrar von Unternehmen
3. Gegenstand der I POPIT PROPOZITSІYANA SІLSKOGOSPODARSKU PRODUKTSІYU Köpfe in Rink
3.1. Zmіna popitu i Angebote auf sіlskogospodarsku produktsіyu dass її naslіdki
3.2. Tsіnova elastichnіst popitu auf sіlskogospodarsku produktsіyu
3.3. Sіlskogospodarska Problem dovgostrokovogo perіodu
Chastain 2. AGRARNІ PІDPRIЄMSTVA, ЇH VIROBNICHІ vitrati die ich KІNTSEVІ Ergebnis DІYALNOSTІ
Thema 4. PІDPRIЄMSTVO YAK Grund LANKA RINKOVOЇ Economy
4.1. Ponyattya pіdpriєmstva, Yogo rolі Minds efektivnoї Roboter in rinkovіy ekonomіtsі
4.2. Skladovі lanka von Unternehmen , die VZAYEMODIYA їh
4.3. Widi von Unternehmen , die їh ob'єdnan
4.4. Etap Agrarreform i stvorennya Agrar Art von Unternehmen rinkovogo
4.5. Mehanіzm restrukturizatsії PCB i vregulyuvannya Mainova vіdnosin
4.6. Ekonomіchnі Ambush funktsіonuvannya Selyanske (fermerskih) Gospodarstwa
4.7. Ekonomіchnі Ambush funktsіonuvannya gospodarskih tovaristv. Aktsіonernі tovaristva
4.8. Ekonomіchnі Ambush funktsіonuvannya tovaristva von obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu (TOV) von dodatkovoyu vіdpovіdalnіstyu, Povny i tovaristva commandite
4.9. Ekonomіchnі Ambush funktsіonuvannya Privatsphäre von Unternehmen
4.10. Rozvitok sіlskogospodarskoї kooperatsії die organіzatsіynі FORMS її
4.10.1. Svіtovy dosvіd kooperatsії in sіlskomu gospodarstvі
4.10.2. Ekonomіchnі Ambush funktsіonuvannya sіlskogospodarskih virobnichih kooperativіv
Thema 5. ZOVNІSHNЄ SEREDOVISCHE DІYALNOSTІ Agrar der Unternehmen haben RINKOVІY EKONOMІTSІ
5.1. Mіkroseredovische funktsіonuvannyaagrarnih von Unternehmen
5.2. Makroseredovische funktsіonuvannyaagrarnih von Unternehmen
5.3. Bankrutstvo von Unternehmen , die їh sanatsіya
5.4. Osoblivostі bankrutstva Agrar von Unternehmen
5.5. Metodichnі pіdhodi zu prognostizieren otsіnki peredbankrutnogo i von Unternehmen sind
Thema 6. vitrati VIROBNITSTVAІ SOBІVARTІST PRODUKTSІЇ (ROBІT, Hotel) Agrar-Unternehmen
6.1. Das Wesen sobіvartostі produktsії i charakteristische її vidіv
6.2. Lager vitrat für vsіma dіyalnostі Arten von Unternehmen
6.3. Grupuvannya operatsіynih vitrat für ekonomіchnimi Einige der Elemente , die Statten. Ponyattya Brutto vitrat
6.4. Klasifіkatsіya vitrat
6.5. Postіynі i zmіnnі vitrati
6.6. Spіvvіdnoshennya "Faktor-Produkt" , dass Yogo analіz
6.7. Viznachennya maximale pributku. Neyavnі vitrati
6.8. Poslіdovnіst i Metodi viznachennya sobіvartostі sіlskogospodarskoї produktsії
6.9. Methodik viznachennya sobіvartostі sіlskogospodarskoї produktsії
6.10. Dosyagnuty rіven sobіvartostі dieser Technik її analіzu
6.11. Ponyattya virobnichogo Budget th obґruntuvannya shlyahіv znizhennya sobіvartostі produktsії
Thema 7. KІNTSEVІ Ergebnis DІYALNOSTІAGRARNIH von Unternehmen
7.1. Valova Produkciya sіlskogo Gospodarstwa
7.2. Ich Produkciya Marke Technik viznachennya pokaznikіv tovarnostі
7.3. Vpliv obsyagu Angebote tovarnoї produktsії auf das Einkommen der landwirtschaftlichen Unternehmen. Sіlskogospodarska Problem korotkostrokovogo perіodu
7.4. Kіntseva Produkciya sіlskogospodarskih i Unternehmen agropromislovih der die ob'єdnan
7.5. Reiner Agrar Produkciya von Unternehmen
7.6. Prybutok i Yogo Technik viznachennya
Chastain 3. Ressourcen von Unternehmen Agrar TA EFEKTIVNІST ЇH vikoristannya
Thema 8. ZEMELNІ Ressourcen TA EFEKTIVNІST ЇH vikoristannya
8.1. Eigenschaften des Bodens resursіv Ukraїnita їh rozpodіl mіzh zemlekoristuvachami
8.2. Die Bodenreform in Ukraїnі. Grundlagen des Landes Code of Ukraine
8.3. Methodik payuvannya sіlskogospodarskih ugіd
8.4. Bodenkataster Penny i zemlі otsіnka
8.5. Die Zahlung für Land sіlskogospodarskogo priznachennya
8.6. Orenda zemlі
8.7. Ponyattya Rinku zemlі
8.8. Іntensivnіst dass efektivnіst vikoristannya Landesweite resursіv
8.9. Efektivnіst melіoratsії zemlі
Gegenstand 9. STAFF Agrar PІDPRIЄMSTVІ PRODUKTIVNІST PRATSІ
9.1. Personal von Unternehmen Agrar i Yogo klasifіkatsіya
9.2. Zabezpechenіst Agrar personalomі viznachennya von Unternehmen verlangen , bei dodatkovіy naymanіy pratsі (timchasovih i / abo Jahreszeiten pratsіvnikіv)
9.3. Vitrati zu zahlen pratsі th efektivnіstvikoristannya Mitarbeiter
9.4. Ponyattya produktivnostі pratsі i Technik її viznachennya in sіlskomu gospodarstvі
9.5. Dosyagnuty rіven produktivnostі pratsі, Yogo otsіnka, analіz i Faktorisierung pіdvischennya
9.6. Zamіna zhivoї pratsі kapіtalom
Gegenstand 10. OSNOVNІ Fonds (hauptsächlich KAPІTAL) i VIROBNICHІ POTUZHNOSTІ Agrar-Unternehmen
10.1. Eigenschaften virobnichih fondіv, їh podіl auf zastosovuvanі i virobnicho spozhitі
10.2. Klasifіkatsіya i fondіv Grundstruktur (basic kapіtalu)
10.3. Penny otsіnka hauptsächlich zasobіv
10.4. Abschreibungen vor allem zasobіv
10.5. Dzherela i FORMS vіdtvorennya hauptsächlich zasobіv
10,6 Lіzing
10.7 Efektivnіst vikoristannya hauptsächlich virobnichih fondіv
10.8. Ponyattya virobnichoї potuzhnostі von Unternehmen, Methoden її viznachennya i pokazniki vikoristannya
Gegenstand 11. MATERІALNO-RECHOVІ Artikel Haupt VIROBNICHIH FONDІVTA EFEKTIVNІST ЇH vikoristannya
11.1. Funktsіonalna Rolle materіalno-Retschow elementіv hauptsächlich virobnichih fondіv , die Lage in formuvannі energetichnih resursіv їh
11.2. Vitrati auf utrimannya tehnіki i ekonomіchnі pіdhodi zu obґruntuvannya bezzbitkovostі її Roboter i zamіni
11.3. Traktor Park i efektivnіst Yogo vikoristannya
11.4. Efektivnіst vikoristannya Park Combine
11.5. Transportnі zasobi Agrar pіdpriєmstvі efektivnіst їh vikoristannya
11.6. Dvi Alternativen: kupіvlya novoї chi potrimanoї tehnіki, pridbannya tehnіki її abo Orenda
11.7. Virobnichі budіvlі dass sporudy efektivnіst їh vikoristannya
Gegenstand 12. Werwölfe KAPІTALAGRARNIH von Unternehmen
12.1. Ekonomichna arbeiten kapіtalu dass Yogo Lager
12.2. Die Struktur des Arbeits kapіtalu th otsіnka zapasіv bei їh virobnichomu spozhivannі
12.3. Zabezpechenіst Agrar pіdpriєmstvoborotnim kapіtalom dass Yogo krugoobіg
12.4. Methodik viznachennya efektivnostі vikoristannya Arbeits kapіtalu die Fakultäts analіz її
12.5. Mіnіmіzatsіya erfordern bei virobnichih Aktien i Faktorisierung polіpshennya vikoristannya Arbeits kapіtalu
12.6. Mіnіmіzatsіya sukupnih vitrat virobnichі auf Aktien von Unternehmen vuzkospetsіalіzovanih Agrar, pererobnih virobnitstv in Agrar-i agropromislovih pіdpriєmstvah
Gegenstand 13. NEMATERІALNІ Vermögenswerte (Ressourcen) von Unternehmen
13.1. Ponyattya i Vidi nematerіalnih resursіv
13.2. Vartіsna otsіnka nematerіalnih aktivіv (resursіv)
13.3. Abschreibungs nematerіalnih aktivіv (resursіv)
13.4. Metodichnі pіdhodi zu viznachennya rinkovoї vartostі nematerіalnih aktivіv - ob'єktіv іntelektualnoї vlasnostі
Gegenstand 14. AVANSOVANY die ich Vlasna KAPІTALAGRARNIH von Unternehmen
14.1. Das Wesen avansovanogo kapіtalu die Struktur yogo
14.2. Dzherela formuvannya avansovanogo kapіtalu, Yogo klasifіkatsіya vіdmіnnіst i od die Kategorie virobnichogo potentsіalu
14.3. Pozichkovy kapіtal die kriterіy dotsіlnostі Yogo zaluchennya
14.4. Vartіsna otsіnka avansovanogo kapіtalu
14.5. Vlasnyi kapіtal Agrar von Unternehmen , die platospromozhnіst їh
14.6. Efektivnіst vikoristannya avansovanogo kapіtalu
15. Gegenstand ІNVESTITSІЇ TA ЇH EFEKTIVNІST
15.1. Ponyattya іnvestitsіy die dіyalnostі іnvestitsіynoї. Dzherela іnvestitsіy
15.2. Kapіtalovkladennya Agrar von Unternehmen
15.3. Metodi zіstavlennya іnvestitsіy in chasі
15.4. Otsіnka efektivnostі іnvestitsіy für nediskontovanimi fіnansovo-ekonomіchnimi pokaznikami
15.5. Otsіnka efektivnostі Entwurf Methode für chistoї potochnoї (teperіshnoї) vartostі
Chastain 4. EFEKTIVNІST DІYALNOSTІ Agrar von Unternehmen TA EKONOMІCHNІ VAZHELІЇЇ formuvannya die ich PІDVISCHENNYA
Gegenstand 16. EFEKTIVNІST DІYALNOSTІ Agrar von Unternehmen I OTSІNKA ЇH RINKOVOЇ POZITSІЇ
16.1. Das Wesen der Kategorie efektivnostі Yak ekonomіchnoї
16.2. Rentabelnіst virobnitstvaі Technik viznachennya її pokaznikіv
16.3. Methodik analіzu rentabelnostі virobnitstva
16.4. Grafіchny dass matisch mathematische Weise zu viznachennya Punkt bezzbitkovostі virobnitstva
16.5. Analіz bezzbitkovostі virobnitstva i pributkovostі die Niederlassung für Relief normalisierte bezzbitkovostі pokaznika
16.6. Otsіnka rinkovoї pozitsії pіdpriєmstva für danimi Balance i auf Marktanalyse kapіtalіv
16.7. Otsіnka rinkovoї pozitsії pіdpriєmstva für pokaznikami pributkovostі
Gegenstand 17. TSІNI ON SІLSKOGOSPODARSKU PRODUKTSІYU
17.1. Preis in rinkovіy ekonomіtsі i charakteristische її vidіv
17.2. Tsіnova konkurentsіya i tsіnova konkurentospromozhnіst
17.3. Tsіnoutvorennya i tsіni auf Suchasnyj etapі rozvitku rinkovoї Economy
17.4. Metodi viznachennya rіvnya tsіni dass Yogo vikoristannya für analіzu virobnichih i ekonomіchnih parametrіv dіyalnostі pіdpriєmstva
17.5. Parity tsіn i mehanіzm Yogo zabezpechennya in rinkovіy ekonomіtsі
Gegenstand 18. YAKІST PRODUKTSІЇ
18.1. Ponyattya yakostі, charakteristisch її pokaznikіv i Werte für pіdvischennya konkurentospromozhnostі produktsії
18.2. Metodi viznachennya yakostі produktsії i vpliv її rіvnya auf dem Ergebnis virobnitstva
18.3. Verfahren viznachennya vtrat (dodatkovogo Efekta) od znizhennya (pіdvischennya) yakostі produktsії
18.4. Vitrati auf polіpshennya yakostі produktsіїі zB zabezpechennya її konkurentospromozhnostі für yakіstyu
18.5. Standardisierung i sertifіkatsіya produktsії
Gegenstand 19. Naukovo-TEHNІCHNY PROGRESTA ІNNOVATSІYNA DІYALNІSTAGRARNIH von Unternehmen
19.1. NTP ist das Wesen der іnnovatsіynoї dіyalnostі. Zagalna charakteristischer napryamіv NTP
19.2. Osnovnі RISS NTP in rinkovіy ekonomіtsі dieser vazhlivіst Übergang Agrarwirtschaft bei іnnovatsіynu Modell rozvitku
19.3. Agrohіmіchny zB NTP. Efektivnіst zastosuvannya mіneralnih Willkommen i Faktorisierung її pіdvischennya
19.4. Efektivnіst zastosuvannya hіmіchnih zasobіv Zahist Roslyn i tvarin
19.5. Bіologіchny zB Naukovo-tehnіchnogo Progreso
19.6. Methodik viznachennya ekonomіchnoї efektivnostі okremih Innovationen in roslinnitstvі i tvarinnitstvі
Gegenstand 20. ІNTENSIVNІST rozvitku Agrar von Unternehmen
20.1. Ponyattya іntensivnostі th ekonomіchnogo Typ rozvitku Agrartechnik von Unternehmen i Yogo viznachennya
20.2. Pokazniki іntensivnostі dieser Technik їh viznachennya
20.3. Osnovnі zB formuvannya іntensivnogo Typ rozvitku Agrar pіdpriєmstvі zabezpechennya Yogo ekologіchnostі
20.4. Priskorennya Umsatz virobnichih resursіv Yak vazhliva Umov formuvannya іntensivnogo rozvitku Typ
20.5. Rozpodіl Bruttoprodukt i Yogo vpliv auf formuvannya іntensivnogo rozvitku Agrar Art von Unternehmen
Gegenstand 21. SPETSІALІZATSІYA die ich GALUZEVA Agrarstruktur von Unternehmen
21.1. Das Wesen der i - Fabrik rozmіschennya dass spetsіalіzatsії sіlskogospodarskogo virobnitstva
21.2. Form spetsіalіzatsії zweite Technik viznachennya virobnichogo direkt pіdpriєmstva
21.3. Der Zweig th galuzeva Agrarstruktur von Unternehmen , die Technik її viznachennya
21.4. Methodik viznachennya efektivnostі galuzevoї Strukturierung pіdpriєmstva
21.5. Verfahren Riegeln konkuruyuchih otsіnka Alternativen in formuvannі galuzevoї Strukturierung pіdpriєmstva galuzeyі
21.6. Verfahren viznachennya "chutlivostі" pributku zmіni tsіni i vrozhaynostі konkuruyuchih Kulturen
Gegenstand 22. AGROPROMISLOVA ІNTEGRATSІYA
22.1. Das Wesen agropromislovoї іntegratsії, її organіzatsіynі FORMS i sotsіalno-ekonomіchne Werte
22.2. Regіonalnі agropromislovі formuvannya
22.3. Printsipovі Aspekte pobudovi ekonomіchnogo mehanіzmu іntegratsії Agrar-i agropererobnih von Unternehmen
22.4. Agropromislovі pіdpriєmstva dass agrofіrmi
Gegenstand 23. KONTSENTRATSІYA virobnitstva TA DIVERSIFІKATSІYA Agrar-Unternehmen
23.1. Kontsentratsіya virobnitstva dass її vplivna ekonomіku von Unternehmen
23.2. Ekonomichna kontsentratsіya ta Zahist ekonomіchnoї konkurentsії
23.3. Diversifіkatsіya Agrar von Unternehmen, її FORMS i Vidi
23.4. Perevagi i zagrozi diversifіkatsії virobnitstva dass Technik viznachennya її rіvnya
Gegenstand 24. Reigning REGULYUVANNYA die ich PІDTRIMKA DOHODІV SІLSKOGOSPODARSKOGO virobnitstva
24.1. Ponyattya i neobhіdnіst Staats regulyuvannya i pіdtrimki dohodіv sіlskogospodarskogo virobnitstva
24.2. Mehanіzm Staats regulyuvannyaі pіdtrimki dohodіv sіlskogospodarskogo virobnitstva auf dem Pfeiler XXI Jahrhunderts.
24.3. Dosvіd Staats regulyuvannya i pіdtrimki dohodіv sіlskogospodarskogo virobnitstvav rozvinutih kraїnah Sonnenuntergang i mozhlivіst Yogo vikoristannya in Ukraїnі
Literatur