This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Ekonomіchny analіz (Abstract)ZMІST


Chastain TEORETICHNІ 1. Grundlagen EKONOMІCHNOGO ANALІZU
1 Rozdіl. Ekonomіchny analіz dass Yogo Vidi
1.1. Ponyattya die ekonomіchnogo analіzu Werte
1.2. Widi ekonomіchnogo analіzu
2 Rozdіl. Betreff zmіst dass zavdannya ekonomіchnogo analіzu
2.1. Betrifft ekonomіchnogo analіzu
2.2. Zmіst i zavdannya ekonomіchnogo analіzu
2.3. Principi ekonomіchnogo analіzu
2.4. Lage ekonomіchnogo analіzu in sistemі Sciences
3 Rozdіl. I Method Technik komplexer ekonomіchnogo analіzu gospodarskoї dіyalnostі pіdpriєmstva
3.1. Verfahren ekonomіchnogo analіzu
3.2. Methodik ekonomіchnogo analіzu
4 Rozdіl. Organіzatsіya dass іnformatsіyne zabezpechennya ekonomіchnogo analіzu gospodarskoї dіyalnostі pіdpriєmstva
4.1. Organіzatsіya ekonomіchnogo analіzu pіdpriєmstva
4.2. Іnformatsіyne zabezpechennya analіzu
Chastain 2. METHODE EKONOMІCHNOGO ANALІZU GOSPODARSKOЇ DІYALNOSTІ PІDPRIЄMSTVA
5 Rozdіl. Analіz virobnichih resursіv dass organіzatsіyno-tehnіchnogo rіvnya pіdpriєmstva
5.1. Analіz vikoristannya Arbeits resursіv pіdpriєmstva
5.1.1. Analіz zabezpechenostі pіdpriєmstva Arbeitskräfte
5.1.2. Analіz produktivnostі pratsі dass trudomіstkostі produktsії
5.1.3. Analіz vikoristannya robochem Stunde
5.1.4. Analіz Fonds zarobіtnoї zahlen
5.2. Analіz vikoristannya hauptsächlich virobnichih fondіv
5.2.1. Analіz zabezpechenostі pіdpriєmstva Anlagevermögen їh tehnіchnogo rіvnya ich werde
5.2.2. Analіz efektivnostі vikoristannya hauptsächlich fondіv
5.2.3. Analіz vikoristannya obladnannya dass virobnichih Lager-down
5.3. Analіz zabezpechenostі pіdpriєmstva materіalnimi Ressourcen , die efektivnostі їh vikoristannya
5.3.1. Analіz materіalno-tehnіchnogo postachannya die zapasіv wird
5.3.2. Analіz vikoristannya materіalnih resursіv
6 Rozdіl. Analіz virobnitstva dass realіzatsії produktsії
6.1. Analіz obsyagu virobnitstva dass realіzatsії produktsії
6.2. Analіz Lagersortiment , die produktsії
6.3. Analіz yakostі produktsії dass ritmіchnostі virobnitstva
7 Rozdіl. Analіz sobіvartostі produktsії von Unternehmen
7.1. Analіz zagalnoї Sumi vitrat auf virobnitstvo tovarnoї produktsії, vitrat auf die Griwna tovarnoї produktsії, sobіvartostі porіvnyuvanoї produktsії dass nayvazhlivіshih virobіv
7.2. Analіz vitrat auf sirovinu i materіali
7.3. Analіz vitrat zu zahlen pratsі
8 Rozdіl. Analіz fіnansovih rezultatіv dіyalnostі von Unternehmen
8.1. Analіz pributkіv von Unternehmen
8.2. Analіz rentabelnostі dіyalnostі von Unternehmen
9 ROZDІL. Analіz fіnansovogo von Unternehmen werden
9.1. Analіz Asset PASIV i Balance
9.2. Analіz vikoristannya kapіtalu
9.3. Otsіnka virobnicho-fіnansovogo leverіdzhu
9.4. Analіz platospromozhnostі i kreditospromozhnostі von Unternehmen. Otsіnka Lager fіnansovoї stіykostі (Zoni BEZPEKA) pіdpriєmstva