This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Mіzhnarodna torgіvlya - Dahno І.І.

I. I. Dahno

MІZHNARODNA TORGІVLYA

Empfohlen Mіnіsterstvom osvіti i Wissenschaft der Ukraine Yak posіbnik für die Lehre Die Lehre studentіv vischih zakladіv

D21 Mіzhnarodna torgіvlya:

Navch. posіb. - K:. AIDP, 2003. - 296 p. - Bіblіogr: p.. 287-289.

ISBN 966-608-276-4

In proponovanomu posіbniku visvіtleno Suchasnyj Mühle, ein Problem zuerst osnovnі tendentsії rozvitku mіzhnarodnoї torgіvlі Yak nayvazhlivіshoї skladovoї mіzhnarodnoї Wirtschaft. Posіbnik mozhna vikoristovuvati bei vivchennі okremogo Rate und takozh іnshih distsiplіn, zokrema solche Yak "Mіzhnarodna ekonomіka", "Mіzhnarodnі ekonomіchnі vіdnosini" Toscho. Geschrieben Englisch-ukrainisch glosarіy nayuzhivanіshih verstehen bei sferі mіzhnarodnoї torgіvlі, Tests zur Kontrolle des Wissens, dass INSHI dovіdkovі materіali.

Für studentіv vischih zakladіv osvіti und takozh für vsіh HTO tsіkavitsya Macht mіzhnarodnoї torgіvlі.ZMІST


PEREDMOVA
Rozdіl 1. TEORІЇ MІZHNARODNOЇ TORGІVLІ
1.1. Merkantilіzm
1.2. Klasichnі teorії mіzhnarodnoї torgіvlі
1.3. Suchasnі teorії mіzhnarodnoї torgіvlі
2. Rozdіl MІZHNARODNA TORGІVLYA die ich SVІTOVE Gospodarstwa
2.1. Mіzhnarodna torgіvlya - Hallen svіtogospodarskih zv'yazkіv
2.2. Platіzhny Balance
2.3. Wechselkurs i zovnіshnya torgіvlya
2.4. Suchasnyj Lager mіzhnarodnoї torgіvlі
2.5. Mіzhnarodna Ware torgіvlya Ukraine
Rozdіl 3.ZOVNІSHNOTORGOVELNA die ich MІZHNARODNA POLІTIKA
3.1. Wilna torgіvlya
3.2. Protektsіonіzm
Rozdіl 4.PRAVOVA BASE MІZHNARODNOЇ TORGІVLІ
4.1. Mіzhnarodne publіchne Recht i mіzhnarodne Datenschutzgesetz їh Werte für mіzhnarodnoї torgіvlі
4.2. Vertrag im Rahmen Svіtovoї organіzatsії torgіvlі
4.2.1. Lands über Mitnija otsіnku
4.2.2. Lands über dovіdvantazhuvalnu іnspektsіyu
4.2.3. Lands über tehnіchnі bar'єri in torgіvlі
4.2.4. Lands über zastosuvannya sanіtarnih i fіtosanіtarnih zahodіv
4.2.5. Lands über VERFAHREN іmportnogo zu
4.2.6. Lands über subsidії vrіvnovazhenі, die hereinkommen.
4.2.7. Um zu bitte kommen in etwa ohoronnі
4.2.8. Lands über antidempіngovu Praxis
4.2.9. Lands über pov'yazanі von torgіvleyu іnvestitsіynі kommen in
4.2.10. Lands über Textilien i odyag
4.2.11. Lands über sіlske Gospodarstwa
4.2.12. Lands der General torgіvlі Hotels
4.2.13. Lands über derzhavnі zamovlennya
4.2.14. Derzhavna torgіvlya
4.2.15. Lands über torgovelnі Aspekte des Rechts іntelektualnoї vlasnostі
Rozdіl 5.SVІTOVІ Rink SIROVINNIH, PRODOVOLCHIH die ich Promyslova TOVARІV
5.1. Osnovnі ponyattya
5.2. Promislovі Kameraden
5.3. Lebensmittel
5.4. Sіlskogospodarska SIROVINA
5.5. Rudy i warf
5.6. palivo
6. Rozdіl MІZHNARODNA TORGІVLYA Hotels
6.1. Poslug Rolle in svіtovіy torgіvlі
6.2. Hotel in zovnіshnoekonomіchnіy dіyalnostі Ukraine
Rozdіl 7.MІZHNARODNA TORGІVLYA TEHNOLOGІYAMI J OB'ЄKTAMI AVTORSKOGO Rechte I SUMІZHNIH W BAT RECHTE
7.1. Osnovnі ponyattya
7.2. Mіzhnarodna komertsіyna i nekomertsіyna Transfer tehnologіy
Rozdіl 8.MІZHNARODNY TOURISMUS
8.1. Tourismus - yavische Suchasnyj svitu
8.2. Rinok mіzhnarodnogo Tourismus
Rozdіl 9.MІZHNARODNY rinok ROBOCHOЇ SEALY
9.1. Osnovnі ponyattya
9.2. Ich Evolyutsіya Skala mіzhnarodnoї trudovoї mіgratsії
9.3. Chinniki i naslіdki mіzhnarodnogo Ruhu robochoї Sealy
Rozdіl 10.MІZHNARODNІ Rink KAPІTALU
10.1. Svіtovy Währungs rinok
10.2. Operatsії svіtovogo Devisenmarkt
11. Rozdіl MІZHNARODNІ TOVARNІ BІRZHІ, KARTELІ, Auktionen TA MESSEN
11.1. Mіzhnarodnі tovarnі bіrzhі
11.2. Mіzhnarodnі kartelі
11.3. Mіzhnarodnі Auktionen
11.4. Mіzhnarodnі Messe
Rozdіl 12. ZOVNІSHNOTORGOVELNІ OPERATSІЇ
12.1. Organіzatsіynі Aspekte mіzhnarodnoї torgіvlі
12.2. Zovnіshnotorgovelny Vertrag
Rozdіl 13.UKRAЇNA die ich SVІTOVA ORGANІZATSІYA TORGІVLІ
13.1. Osnovnі Ambush zovnіshnoekonomіchnoї Ukraine strategії
13.2. Regulatorische und rechtliche zabezpechennya Ukraine zu beginnen Svіtovoї organіzatsії torgіvlі
Testi von distsiplіni "mіzhnarodna torgіvlya"
Kljuchi zavdan von distsiplіni „Mіzhnarodna torgіvlya zu testen
Englisch-ukrainisch glosarіy
A ...
F ...
R ...
Glosarіy termіnіv Mitnija Code of Ukraine *
H ...
Dodatki
Dodatok 1 Dictionnaire termіnіv, SSMSC vikoristovuyutsya bei eksportі die Dereviny i virobіv von neї іmportі
Dodatok 2. Termіni i viznachennya scho vikoristovuyutsya bei іmportі die Dereviny i virobіv von neї eksportі
3. Dodatok Nemetrichnі odinitsі vimіru
Dodatok 4. Markuvannya yaschikіv
Liste vikoristanoї dass rekomendovanoї lіteraturi