This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Іnvestuvannya - Schukіn BM

BM Schukіn

ІNVESTUVANNYA

lektsіy Kurs

SCH95 Іnvestuvannya: Kurs lektsіy. - K:. AIDP, 2004. - 216: іl. - Bіblіogr: p.. 214.

ISBN 966-608-346-9

Rozglyadayutsya teoretichnі, metodichnі die Macht organіzatsії іnvestitsіynogo Prozess praktichnі: Standort іnvestuvannya in sistemі ekonomіchnoї dіyalnostі, planuvannya іnvestitsіy, rozrahunki efektivnostі th dotsіlnostі vitrat kapіtalu, upravlіnnya іnvestitsіynimi Projekte Roboter fіnansovimi іnstrumentami, vrahuvannya rizikіv. Compact vikladeno teoretichnі Ambush Rate, die zagalnopriynyatі in іnvestitsіynіy dіyalnostі Metodi kіlkіsnih rozrahunkіv.

Für studentіv vischih der Lehre zakladіv, ekonomіstіv, praktikіv für vsіh die Macht іnvestuvannya tsіkavit.

BBK 65,9 (4UKR) -56ya73ZMІST