This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Іnvestuvannya - Peresada AA

Peresada AA , die іn.

P 26 Іnvestuvannya. Navch Methode. posіbnik für Selbst. vivch. discitis. / AA Peresada, OO Smіrnova, SV Onіkієnko, O. O. Lyahova. - K:. KNEU, 2001. - 251 p.

ISBN 966-574-224-8

In der Lehre-methodische posіbniku rozglyadayutsya Macht organіzatsії іnvestitsіynoї dіyalnostі fіnansovo CREDIT SET: metodologіchnі Fundamentals іnvestuvannya; obґruntuvannya dotsіlnostі іnvestuvannya; byudzhetuvannya іnvestitsіynih proektіv; upravlіnnya іnvestitsіynim Prozess; proektuvannya іnvestitsіy; kapіtalіzatsіya іnvestitsіy.

Im Detail posіbniku analіzuyutsya i vivchayutsya rіznі Aspekte organіzatsії i realіzatsії іnvestitsіynogo Prozess: Shape іnvestuvannya; sub'єkti іnvestitsіynoї dіyalnostі; zB dass ob'єkti іnvestuvannya; іnvestitsіynі Riziki; fіnansove zabezpechennya; peredіnvestitsіynі doslіdzhennya; Prozess іnvestuvannya kapіtalu; otsіnka potokіv Cent für das Projekt; Metodi otsіnki echte іnvestitsіynih proektіv; vartіst kapіtalu; fіnansove planuvannya іnvestitsіy; makroekonomіchne regulyuvannya іnvestitsіynogo Prozess; tsіnoutvorennya in іnvestitsіynіy sferі; іnvestorskі koshtorisi; Ressourcen zabezpechennya i monіtoring іnvestitsіynogo Prozess.

Materіal posіbnika eingereicht in formі stislogo vikladu tematichnost materіalu, mіstit zadachі i kontrolnі zapitannya für zasvoєnnya lektsіynogo Rate. Bevor kozhnoї jene dodaєtsya Liste neobhіdnoї lіteraturi. Okrіm, in kіntsі posіbnika Induced zagalny lіteraturi Liste.

Buch rozrahovana auf spetsіalіstіv am Zweig іnvestuvannya, i fіnansіv Darlehen studentіv vischih i serednіh der Lehre zakladіv und takozh usіh HTO tsіkavitsya CIM ekonomіchnim yavischem.

BBK 65.262.1ZMІST


1. Grundlagen ROZDІL METODOLOGІCHNІ ІNVESTUVANNYA
1.1. Osnovnі Ambush ist ein Problem іnvestuvannya
1.1.1. Іnvestitsіyny Prozess in derzhavі von rinkovoyu ekonomіkoyu
1.1.2. Іnvestitsіyny rinok dass Yogo Infrastruktur
1.1.4. Shlyakhov aktivіzatsії іnvestuvannya
1.2. Form іnvestuvannya
1.2.1. Fіnansovі іnvestitsії
1.2.1.1. Osoblivostі fіnansovih іnvestitsіy
1.2.1.2. Osoblivostі Aktienmarkt der Ukraine
1.2.1.3. Eigenschaften tsіnnih paperіv scho obertayutsya auf dem Aktienmarkt der Ukraine
1.2.2. Іnvestitsії virobnichі in Fondi
1.2.3. Іnozemnі іnvestitsії
1.2.4. Іntelektualnі іnvestitsії
1.2.5. Іnnovatsіyna Form іnvestitsіy
1.3. Sub'єkti іnvestitsіynoї dіyalnostі
1.3.1. Land Yak sub'єkt іnvestuvannya
1.3.2. Іndivіdualnі dass іnstitutsіynі іnvestori
1.3.3. Teilnehmer Funktsіonalnі іnvestitsіynogo Prozess
1.4. Zum Beispiel , dass ob'єkti іnvestuvannya
1.4.1. Motivatsіya іnvestitsіynoї dіyalnostі
1.4.2. Ponyattya über іnvestitsіyny Projekt
1.4.3. Tipi Projekt fіnansuvannya
1.4.4. Teorіya іnvestitsіynogo Portfolio
1.5. Workshop. Rozrobka BIZNES Plan іnvestitsіynogo Projekt
1.6. Der Haupt termіnologіya
1.7. Literatur
2. ROZDІL OBҐRUNTUVANNYA DOTSІLNOSTІ ІNVESTUVANNYA
2.1. Іnvestitsіynі Riziki
2.1.1. Kontseptsіya i vimіryuvannya rizikіv
2.1.2. Widi rizikіv
2.1.3. Kommen schodo zapobіgannya rizikam abo їh zmenshennya
2.2. Fіnansove zabezpechennya
2.2.1. Fіnansovі Ressourcen іnvestuvannya
2.2.2. Verfahren zaluchennya kapіtalu
2.2.3. Strukturizatsіya kapіtalu
2.3. Peredіnvestitsіynі doslіdzhennya
2.3.1. Іnvestitsіyna strategіya
2.3.2. Otsіnyuvannya efektivnostі іnvestitsіy
2.3.3. Viznachennya zhittєvogo Zyklus Projekt
2.3.4. Viznachennya in іnvestitsіyah erforderlich , die kapіtalu vartostі
2.3.5. Otsіnka Köpfe rozmіschennya ob'єktіv іnvestuvannya
2.3.6. Otsіnka ymovіrnostі die іnvestitsіynogo Projekt zdіysnyuvanostі
2.4. Der Haupt termіnologіya
2.5. Literatur
3. ROZDІL BYUDZHETUVANNYA ІNVESTITSІYNOGO PROJECT
3.1. Prozess іnvestuvannya kapіtalu
3.1.1. Іnvestitsіynі mozhlivostі
3.1.2. Strategіchnі mіrkuvannya
3.1.3. Otsіnka
3.1.4. Zatverdzhennya
3.1.5. Projektsteuerung
3.1.6. postaudit
Tsіlі postauditu
programa postauditu
3.2. Otsіnka Penny potokіv für Projekt
3.2.1. Vіdmіnnіst mіzh trägt pributkom i Penny Strömungs
3.2.2. Viznachennya Penny potokіv von neopratsovanih Pervin danih
3.2.3. Viznachennya Penny potokіv osnovі auf zukunftsgerichtete fіnansovih zvіtіv
3.2.4. Zmіnnі groshovі fließt
3.2.5. Vіdnesennya Penny potokіv Projekt іnvestitsіynogo
3.2.6. Vrahuvannya materіalnih i nematerіalnih Penny potokіv
3.3. Metodi otsіnki echte іnvestitsіynih proektіv
3.3.1. Saubere teperіshnya vartіst
3.3.2. Vnutrіshnya Rate dohіdnostі
3.3.3. Іndeks pributkovostі
3.3.4. Perіod okupnostі
3.3.5. Diskontovany perіod okupnostі
3.3.6. Dohіdnіst zaluchenogo kapіtalu
3.3.7. Dohіdnіst auf aktsіyu
3.4. Vartіst kapіtalu
3.4.1. Viznachennya vartostі kapіtalu
3.4.2. Іndivіdualna vartіst Jerel kapіtalu
3.4.3. Gіring i vartіst kapіtalu
3.4.4. Vartіst Vlasna kapіtalu
3.4.5. Vartіst oblіgatsіynoї poziki
3.5. Fіnansove planuvannya іnvestitsіy
3.5.1. Zvіt über pributki die zbitki
3.5.2. Balance
3.5.3. Plan Penny potokіv
3.5.4. Formuvannya zvіtnih fіnansovih dokumentіv
3.6. Praktichnі zanyattya i navchalnі zavdannya
3.7. Der Haupt termіnologіya
3.8. Literatur
4. ROZDІL UPRAVLІNNYA ІNVESTITSІYNIM Prozess
4.1. Makroekonomіchne regulyuvannya іnvestitsіynogo Prozess
4.2. Іndikativne planuvannya іnvestitsіy
4.3. BIZNES-planuvannya іnvestitsіynogo Projekt
4.4. Das Verfahren realіzatsії іnvestitsіynih proektіv
4.5. Regulyuvannya vzaєmodії uchasnikіv іnvestuvannya
4.6. Tendernі Länder
4.7. Praktichnі zanyattya i kontrolnі zapitannya
4.8. Der Haupt termіnologіya
4.9. Literatur
Dodatki 4 bis rozdіlu
Dodatok 1
Dodatok 2
5. ROZDІL PROEKTUVANNYA ІNVESTITSІY
5.1. Zagalnі BESTIMMUNGEN proektuvannya
5.2. Tsіnoutvorennya in іnvestitsіynіy sferі
5.3. Methodik proektuvannya tsіn auf budіvelno-montazhnі Roboter , die okremі ob'єkti
5.4. Іnvestorskі koshtorisi
5.5. Praktichnі zanyattya i kontrolnі zapitannya
5.6. Der Haupt termіnologіya
5.7. Literatur
Dodatki 5 bis rozdіlu
Dodatok 1
6. ROZDІL KAPІTALІZATSІYA ІNVESTITSІY
6.1. Ressourcen zabezpechennya іnvestitsіynogo Prozess
6.2. Vikonannya budіvelno und Montage robіt
6.3. Rozrahunki in іnvestitsіynіy sferі
6.4. Monіtoring іnvestitsіynogo Prozess
6.5. Einführung in dіyu ob'єktіv іnvestuvannya
6.6. Praktichnі zanyattya i kontrolnі zapitannya
6.7. Der Haupt termіnologіya
6.8. Literatur
Dodatki 6 bis rozdіlu
Dodatok 1
Dodatok 2
Dodatok 3
Dodatok 4
Dodatok 5
Dodatok 6
Literatur distsiplіni