This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Upravlіnnya vitratami - Greschak MG

Greschak MG, Kotsyuba O. S.

D 81 Upravlіnnya vitratami. Navch Methode. posіbnik für Selbst. vivch. discitis. - K:. KNEU, 2002. - 131 p.

ISBN 966-574-390-2

Die Teaching-methodische posіbnik mіstit programa distsiplіni i tematichnost її vivchennya Plan Gladden metodichnі die dopovnenі Praktikabilität zavdannyami vivchennya okremih, i zapitannyami Tests für die Selbstkontrolle, Erklärungen des Kerns termіnіv und takozh stislu Antwortsysteme streamen i studentіv Kontrolle des Wissens pіdsumkovogo.

Priznacheny für studentіv ekonomіchnih spetsіalnostey vischih der Lehre zakladіv. Stehen in prigodі ersten tim, HTO tsіkavitsya upravlіnnyam vitratami dass pragne samostіyno poglibiti svoї Kenntnisse tsіy vazhlivіy sferі Economy pіdpriєmstva.

BBK 65,290 bis 86ZMІST


Start
Das Lehrprogramm
Tematichnost PLAN vivchennya DISTSIPLІNI
Freuen Sie sich auf die ich METODICHNІ PRAKTICHNІ ZAVDANNYA, jene vivchennya okremih
SUBJECT 1. BESCHREIBUNG ZAGALNA vitrat
1.1. Gladden Metodichnі auf diese vivchennya
1.2. Praktichnі zavdannya i metodichnі Preis nicht angegeben vikonannya їh
1.3. Praktikabilität zanyattya
THEMA 2. SYSTEM UPRAVLІNNYA VITRATAMI
2.1. Gladden Metodichnі auf diese vivchennya
2.2. Praktichnі zavdannya i metodichnі Preis nicht angegeben vikonannya їh
2.3. Praktikabilität zanyattya
THEMA 3. formuvannya vitrat FÜR MІSTSYAMI die ich ZENTREN VІDPOVІDALNOSTІ
3.1. Gladden Metodichnі auf diese vivchennya
3.2. Praktichnі zavdannya i metodichnі Preis nicht angegeben vikonannya їh
3.3. Praktikabilität zanyattya
THEMA 4. Fundamentals METODICHNІ OBCHISLENNYA SOBІVARTOSTІ okremih VIROBІV
4.1. Gladden Metodichnі auf diese vivchennya
4.2. Praktichnі zavdannya i metodichnі Preis nicht angegeben vikonannya їh
4.3. Praktikabilität zanyattya
THEMA 5. STEUER vitrat der I STIMULYUVANNYA EKONOMІЇ RESURSІV
5.1. Gladden Metodichnі auf diese vivchennya
5.2. Praktichnі zavdannya i metodichnі Preis nicht angegeben vikonannya їh
5.3. Praktikabilität zanyattya
THEMA 6. ANALІZ System "vitrati-Key - Infrastruktur-Prybutok" Yak ІNSTRUMENT OBҐRUNTUVANNYA VIROBNICHO Marketing RІSHEN
6.1. Gladden Metodichnі auf diese vivchennya
6.2. Praktichnі zavdannya i metodichnі Preis nicht angegeben vikonannya їh
6.3. Praktikabilität zanyattya
Thema 7. OPTIMІZATSІYA OPERATSІYNOЇ System PІDPRIЄMSTVA FÜR KRITERІЄM vitrat
7.1. Gladden Metodichnі auf diese vivchennya
7.2. Praktichnі zavdannya i metodichnі Preis nicht angegeben vikonannya їh
7.3. Praktikabilität zanyattya
Kontrolle des Wissens STUDENTІV
1. Zavdannya dass Form der Wissenssteuer
2. Die in-line Kontrollen
3. Pіdsumkovy Kontrolle
Literatur