This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Groshі dass Kredit - V. Pakhomov I.

V. Pakhomov I.

Groshі dieses Darlehen. Navch Methode. posіb. / V. I. Pakhomov, LV Strіlchuk. - K:. AIDP, 2004. - 56 p. - Bіblіogr: p.. 52-55.

ISBN 966-608-348-5

In posіbniku eingereicht programa Kurs "Groshі dass Kredit" i metodichnі Preis nicht für Yogo angegeben samostіynogo vivchennya. Zeigen Sie osnovnі ponyattya, SSMSC slіd zasvoїti Studenten, die їh zmіst rozkrito.

Für studentіv ekonomіchnih spetsіalnostey.

BBK 65.262ya73ZMІST