This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Buhgaltersky Obl_k in Galuzo Economy - Zakhozhay VB

Buhgaltersky Obl_k in Galuzo Wirtschaft: Pіdruch. B94 für den Bolzen. Visch. navch. Lesezeichen. / V. B. Zahozhay, M. F. Bazas, M. M. Matyuha VM Bazas; Für Rot. V. B. Zahozhaya, MF Ba zasya. - K:. AIDP, 2005. - 968 S.: іl.. - Bіblіogr: p.. 639-644.

ISBN 966-608-372-8

In pіdruchniku ​​auf osnovі chinnogo zakonodavstva Ukraine, natsіonalnih standartіv buhgalterskogo oblіku visvіtleno vpershe Rolle in oblіku Minds rinkovoї Wirtschaft in rіznih Galuzo Wirtschaft. Vikladeno osoblivostі Techniken pobudovi in ​​Galuzo Economy buhgalterskogo oblіku, die Form des zweiten Firmenprofil zu halten, dass metodologіchnі Ambush pobudovi buhgalterskogo oblіku in Galuzo Economy i zB їh udoskonalennya vіdpovіdno dem Gesetz der Ukraine "Über buhgaltersky Obl_k i fіnansovu zvіtnіst in der Ukraine", dass natsіonalnih Position (standartіv) buhgalterskogo oblіku in Minds komp'yuterizatsії 1C "Buhgalterіya".

Für studentіv vischih der Lehre zakladіv, buhgalterіv-praktikіv, kerіvnikіv von Unternehmen, vikladachіv.ZMІST


PEREDMOVA
Rozdіl die ich ZAGALNІ OSOBLIVOSTІ virobnitstva TA ЇH vpliv ON POBUDOVU BUHGALTERSKOGO OBLІKU
1.1. Osnovnі viznachennya buhgalterskogo oblіku
1.2. Osnovnі Principi pobudovi buhgalterskogo oblіku
1.3. Bilden buhgalterskogo oblіku
1.4. Oblіkova polіtika pіdpriєmstva
1.5. Vikoristannya - Plan rahunkіv auf pіdpriєmstvah (organіzatsіyah, Set)
1.6. Zagalnі ponyattya zvіtnostі
Rozdіl ІІ.BUHGALTERSKY Obl_k haben BUAІVELNIH Galuzo
2.1. Osoblivostі gospodarskoї dіyalnostі budіvelnih Galuzo dass їh vpliv auf pobudovu buhgalterskogo oblіku
2.2. Obl_k budіvnitstva gospodarskim Weg
2.3. Obl_k budіvnitstva, Yak vikonuєtsya pіdryadnim Weg
2.4. Obl_k dohodіv, vitrat, viznachennya sobіvartostі budіvelno und Montage robіt i fіnansovogo Ergebnis
Rozdіl ІІІ.OBLІK PІDPRIЄMSTVAH VERKEHR
3.1. Osoblivostі virobnichoї dіyalnostі von Unternehmen , die den Transport zum Firmenprofil їh vpliv buhgalterskogo oblіku
3.2. Osoblivostі dokumentuvannya in Motor pіdpriєmstvah transportiert
3.3. Obl_k palivno-mastilnih materіalіv (MMP)
3.4. Obl_k vitrat, pov'yazanih von tehnіchnim obslugovuvannyam i Reparatur des Kraftverkehrs
3.5. Osoblivostі oblіku vikoristannya Reifen i akumulyatorіv
3.6. Osoblivostі oblіku vognegasnikіv i avtomobіlnoї Kits
3.7. Osoblivostі oblіku podatku s vlasnikіv die Landwirtschaft zasobіv
3.8. Osoblivostі bestellen narahuvannya i Splat Zborov für zabrudnennya navkolishnogo natürliche seredovischa
3.9. Osoblivostі oblіku vitrat, pov'yazanih іz zabezpechennyam mіsts Parkplatz i zberіgannya Straßenfahrzeuge
3.10. Formuvannya sobіvartostі transportiert
3.11. Obl_k operatsіy der transportierten vantazhіv
3.12. Obl_k pasazhirskih transportiert
Rozdіl IV. BUHGALTERSKY Obl_k ON SІLSKOGOSPODARSKIH PіDPRIЄMSTVAH
4.1. Osoblivostі sіlskogospodarskogo virobnitstva dass їh vpliv Firmenprofil auf der einen Lauf von buhgalterskogo oblіku
4.2. Obl_k nayavnostі dass Ruhu hauptsächlich zasobіv
4.3. Narahuvannya dass Obl_k instal lment (amortizatsії) tvarin
4.4. Lager i klasifіkatsіya vitrat sіlskogospodarskih von Unternehmen
4.5. Obl_k , dass Ordnung kalkulyuvannya sobіvartostі produktsії roslinnitstva
4.6. Obl_k i kalkulyuvannya sobіvartostі produktsії tvarinnitstva
4.7. Kalkulyuvannya sobіvartostі produktsії pіdsobnih (Promyslova) virobnitstv
4.8. Obl_k gotovoї produktsії dass osoblivostі її realіzatsії
4.9. Osoblivostі Venue von іnventarizatsії dass vіdobrazhennya її rezultatіv in oblіku
4.10. Osoblivostі vikoristannya reєstrіv buhgalterskogo oblіku in sіlskogospodarskih pіdpriєmstvah
4.11. Opodatkuvannya sіlskogospodarskih von Unternehmen
Rozdіl V. BUHGALTERSKY Obl_k ON PІDPRIЄMSTVAH TORGІVLІ
5.1. Zagalnі BESTIMMUNGEN
5.2. Osoblivostі dass zavdannya oblіku torgovoї dіyalnostі
5.3. Obl_k auf pіdpriєmstvah optovoї torgіvlі
5.4. Obl_k auf pіdpriєmstvah rozdrіbnoї torgіvlі
5.5. Obl_k іnshih operatsіy in torgіvlі
5.6. Zdіysnennya th Obl_k pereotsіnki die Ware zapasіv іnventarizatsії
Rozdіl VI. BUHGALTERSKA FІNANSOVA ZVІTNІST
6.1. Fundamentals pobudovi i skladannya fіnansovoї zvіtnostі
6.2. Buhgaltersky Balance
6.3. Zvіt über fіnansovі Ergebnis
6.4. Zvіt über ruh Penny koshtіv
6.5. Zvіt über Vlasnyi kapіtal
6.6. Zmіst Primіtok fіnansovih zvіtіv
6.7. Perevіrka zіstavlennya pokaznikіv Formen fіnansovoї zvіtnostі
6.8. Osoblivostі skladannya zvіtnostі in sіlskogospodarskih pіdpriєmstvah
Rozdіl VII. OSOBLIVOSTІ AVTOMATIZATSІЇ OBLІKOVOЇ Roboter auf PІDPRIЄMSTVAH RІZNIH Galuzo NAROONOGO GOSPOOARSTVA
7.1. Zagalnі Leistung avtomatizatsії oblіku
7.2. Automation oblіku nicht verhandelbar aktivіv
7.3. Automation oblіku vitrat auf virobnitstvo
7.4. Automation oblіku gotovoї produktsії dass її realіzatsії (AOGPR)
7.5. Osoblivostі avtomatizatsії Ware operatsіy
7.6. Automation Institution oblіku i skladannya zvіtnostі
LIST VIKORISTANOЇ TA REKOMENDOVANOЇ LІTERATURI