This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Ekonomіka pіdpriєmstva - Makarovska ETC.

EKONOMІKA PІDPRIЄMSTVA

Makarovska TP, Bondar N. M.

M15 Ekonomіka pіdpriєmstva: Navch. posіb. für Studenten. Visch. navch. Lesezeichen. - K:. AIDP, 2003. - 304 S.: іl.. - Bіblіogr: p.. 293-297. ISBN 966-608-264-0

In der Lehre proponovanomu posіbniku rozglyadayutsya dіyalnіst Suchasnyj pіdpriєmstva Yak sub'єkta rinkovih vіdnosin, Yogo zabezpechennya Ressource, dass die Infrastruktur organіzatsіya virobnichogo Prozess- und takozh osnovnі fіnansovo-ekonomіchnі Ergebnis dіyalnostі in kontekstі Suchasnyj zakonodavstva schodo strukturnoї perebudovi, suchasnoї іnnovatsіynoї dass іnvestitsіynoї polіtiki, Staats regulyuvannya Economy .

Für studentіv vischih der Lehre zakladіv, sluhachіv pіslyadiplomnoї osvіti i pratsіvnikіv, SSMSC zaymayutsya Probleme virobnichogo Management pіdpriєmnitstva i.

BBK 65.29ya73ZMІST


Start
1. In Rozdіl PІDPRIЄMSTVO SUCHASNІY SISTEMІ GOSPODARYUVANNYA
1.1. Pіdpriєmstvo Yak sub'єkt gospodaryuvannya
Butt rozv'yazannya Aufgaben
Zavdannya samostіynoї für Roboter
1.2. Upravlіnnya pіdpriєmstvom
Zavdannya samostіynoї für Roboter
Rozdіl 2. Ressourcen PІDPRIЄMSTVA
2.1. pіdpriєmstva Personal
Butt rozv'yazannya Aufgaben
Zavdannya samostіynoї für Roboter
2.2. Osnovnі Fondi i virobnichі potuzhnostі
Butt rozv'yazannya Aufgaben
Zavdannya samostіynoї für Roboter
2.3. Oborotnі zasobi pіdpriєmstva
Butt rozv'yazannya Aufgaben
Zavdannya samostіynoї für Roboter
2.4. Nematerіalnі Ressource Vermögen i
Zavdannya samostіynoї für Roboter
3. Rozdіl ORGANІZATSІYA DІYALNOSTІ PІDPRIЄMSTVA
3.1. Іnvestitsіyna dіyalnіst pіdpriєmstva
Butt rozv'yazannya Aufgaben
Zavdannya samostіynoї für Roboter
3.2. Іnnovatsіynі Prozess
Zavdannya samostіynoї für Roboter
3.3. Organіzatsіya virobnitstva
Butt rozv'yazannya Aufgaben
Zavdannya samostіynoї für Roboter
3.4. Infrastruktur pіdpriєmstva
Zavdannya samostіynoї für Roboter
3.5. Regulyuvannya, prognozuvannya dass planuvannya dіyalnostі pіdpriєmstva
Zavdannya samostіynoї für Roboter
3.6. Marketing dіyalnіst. Yakіst produktsії
Butt rozv'yazannya Aufgaben
Zavdannya samostіynoї für Roboter
4. Rozdіl OSNOVNІ Ergebnis DІYALNOSTІ PІDPRIЄMSTVA
4.1. Produktivnіst, motivatsіya i zahlen pratsі
Butt rozv'yazannya Aufgaben
Zavdannya samostіynoї für Roboter
4.2. Vitrati auf virobnitstvo. Sobіvartіst produktsії
Butt rozv'yazannya Aufgaben
Zavdannya samostіynoї für Roboter
4.3. Tsіni auf produktsіyu: vstanovlennya i regulyuvannya
Butt rozv'yazannya Aufgaben
Zavdannya samostіynoї für Roboter
4.4. Fіnansovo-ekonomіchnі Ergebnis i efektivnіst dіyalnostі pіdpriєmstva
Butt rozv'yazannya Aufgaben
Zavdannya samostіynoї für Roboter
4.5. Bankrutstvo. Restrukturizatsіya. Sanatsіya
Zavdannya samostіynoї für Roboter
LIST VIKORISTANOЇ TA REKOMENDOVANOЇ LІTERATURI