This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Mіzhnarodne ekonomіchne rechts - Dahno II

I. I. Dahno

MІZHNARODNE EKONOMІCHNE LAW

Dahno II

D12 Mіzhnarodne ekonomіchne Gesetz: der Kurs lektsіy. -. 2 Wiedererscheinen Klischee. - K:. AIDP, 2003. - 160 p. - Bіblіogr: p.. 157.

ISBN 966-608-330-2

In kursі Aspekte nayvazhlivіshі lektsіy rozglyanuto mіzhnarodnogo ekonomіchnogo rechts zagalom dass Yogo pіdgaluzey von urahuvannyam Suchasnyj vіtchiznyanih i zarubіzhnih danih.

Für studentіv i sistemi sluhachіv pіdgotovki, perepіdgotovki dass pіdvischennya kvalіfіkatsії kadrіv und takozh aspіrantіv, vikladachіv, Naukova pratsіvnikіv, fahіvtsіv-praktikіv vsіh i HTO tsіkavitsya relevante Macht Suchasnyj mіzhnarodnogo publіchnogo Gesetz.

BBK 67.5ya73ZMІST


PEREDMOVA
1. Gegenstand PONYATTYA TA SUBJECT MІZHNARODNOGO EKONOMІCHNOGO RECHTE
1.1 Zmіst i Werte mіzhnarodnih ekonomіchnih vіdnosin
1.2 System , das osoblivostі mіzhnarodnih ekonomіchnih vіdnosin
1.3 Gegenstand mіzhnarodnogo ekonomіchnogo Rechte
1.4 Kontseptsії mіzhnarodnogo ekonomіchnogo Rechte
1.5 System mіzhnarodnogo ekonomіchnogo Rechte
Thema 2. Jerel MІZHNARODNOGO EKONOMІCHNOGO RECHTE
2.1 Ponyattya , dass das System Jerel mіzhnarodnogo ekonomіchnogo Rechte
2.2 Zagalna Merkmal Jerel mіzhnarodnogo ekonomіchnogo Rechte
Gegenstand 3. Grundsätze MІZHNARODNOGO EKONOMІCHNOGO RECHTE
3.1 ponyattya , dass das System printsipіv mіzhnarodnogo ekonomіchnogo Rechte
3.2 Normative zakrіplennya printsipіv mіzhnarodnogo ekonomіchnogo Rechte - vazhliva Umov їh dotrimannya
Thema 4. POWER - UC SUB'ЄKT MІZHNARODNOGO EKONOMІCHNOGO RECHTE
4.1 Rechtsstatus der Yak Befugnisse ekonomіchnogo Rechte sub'єkta mіzhnarodnogo
4.2 Іmunіtet Befugnisse für mіzhnarodnim Recht
Thema 5. MІZHNARODNІ EKONOMІCHNІ ORGANІZATSІЇ - SUB'ЄKTI MІZHNARODNOGO RECHTE
5.1 Ponyattya dass Rechtsstatus - mіzhnarodnoї ekonomіchnoї organіzatsії
5.2 Korotkі dovіdki über mіzhnarodnі - ekonomіchnі organіzatsії
5.2.1. Azіatsky rozvitku Bank (ADB) Asiatische Entwicklungsbank (ADB)
5.2.2. Asotsіatsіya Kräfte Pіvdenno-Shіdnoї Azії (ASEAN) Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN)
5.2.3. Asotsіatsіya regіonalnogo spіvrobіtnitstva kraїn Pіvdennoї Azії (ARSKPA) Südasiatischen Vereinigung für regionale Zusammenarbeit ( SAARC)
5.2.4. Afrikansky rozvitku Bank (AfDB) Afrikanische Entwicklungsbank
5.2.5. Baltіyska asambleya Ostseeversammlung
5.2.6. Vsesvіtnіy Poshtova Union (UPU) Universal Postal Union (UPU)
5.2.7. Vsesvіtnya meteorologіchna organіzatsіya (WMO) Weltorganisation für Meteorologie (WMO)
5.2.8. Єvropeyska asotsіatsіya vіlnoї torgіvlі (ЄAVT) Europäische Freihandelszone (EFTA)
5.2.9. Єvropeysky Bank rekonstruktsії i rozvitku (ЄBRR) Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ( EBRD)
5.2.10. Єvropeysky іnvestitsіyny Bank (ЄІB) Europäische Investitionsbank (EIB)
5.2.11. Єvropeysky Union (ЄS) Europäische Union (EU)
5.2.12. Konferentsіya von UN torgіvlі diese rozvitku (UNCTAD) Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD)
5.2.13. Latinoamerikanska asotsіatsіya іntegratsії (LAІ) Lateinamerikanische Integrationsvereinigung (LAIA)
5.2.14. Latinoamerikanska Ekonomichna System (Claes) Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem (LAES)
5.2.15. Liga der arabischen Staaten (LAD) Die Leaghe der Arabischen Staaten (LAS )
5.2.16. Mіzhamerikanska Bereich vіlnoї torgіvlі (MAZVT) Free Trade Association Area (FTAA)
5.2.17. Mіzhnarodna morska organіzatsіya (ІMO) International Maritime Organization (IMO)
5.2.18. Mіzhnarodna organіzatsіya tsivіlnoї avіatsії (ІKAO) International Civil Aviation Organization (ICAO)
5.2.19. Mіzhnarodne Agentur von atomnoї energії (IAEA) Internationale Atomenergiebehörde (IAEA)
5.2.20. Mіzhnarodny Bank rekonstruktsії i rozvitku (IBRD) Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ( IBRD)
5.2.21. Mіzhnarodny Währungsfonds (IWF) Internationale Währungsfonds (IWF)
5.2.22. Mіzhnarodny Union elektrozv'yazku (MCE) Internationale Fernmeldeunion (ITU)
5.2.23. Mіzhnarodny sіlskogospodarskogo rozvitku Fonds (IFAD) Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD )
5.2.24. Mіzhnarodny Zentrum torgіvlі Konferentsії von UN torgіvlі dass rozvitku i Svіtovoї organіzatsії torgіvlі (ITC) Internationales Handelszentrum UNCTAD / WTO ( ITC)
5.2.25. Organіzatsіya amerikanskih Kräfte (DAO) Organisation Amerikanischer Staaten (OAS)
5.2.26. Organіzatsіya Arabisch kraїn- eksporterіv Naphtha (OAPEC) Organisation der arabischen Erdöl exportierenden Länder ( OAPEC)
5.2.27. Organіzatsіya afrikanskoї єdnostі (OAЄ) Organisation für Afrikanische Einheit (OAU)
5.2.28. Organіzatsіya ekonomіchnogo spіvrobіtnitstva i rozvitku (OECD) Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( OECD)
5.2.29. Organіzatsіya kraїn-eksporterіv Naphtha (OPEC) Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC )
5.2.30. Organіzatsіya Ob'єdnanih Natsіy (UN) Organisation der Vereinten Nationen (UNO)
5.2.31. Organіzatsіya Ob'єdnanih Natsіy von Promyslova rozvitku (YUNІDO) der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO )
5.2.32. Organіzatsіya tsentralnoamerikanskih Kräfte (OTSAD) Organisation der zentralamerikanischen Staaten (OCAS )
5.2.33. Parizky Club (PC) Paris Club (PC)
5.2.34. Pіvdennoamerikansky spіlny rinok (Passereau) Gemeinsamer Markt Südamerikas (MERCOSUR)
5.2.35. Pіvnіchna froh (PR) Die Northern Council (NC)
5.2.36. Pіvnіchnoamerikansky Bank rozvitku (PABP) Nordamerikanische Entwicklungsbank (NADB)
5.2.37. Colombo Plan (PC) Colombo - Plan für kooperative Wirtschafts- und soziale Entwicklung in Asien und im Pazifischen Ozean (CP)
5.2.38. Prodovolcha i sіlskogospodarska organіzatsіya (FAO) Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO)
5.2.39. Rada Ekonomіchnoї Vzaєmodopomogi (PEB) Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (CMED )
5.2.40. Rada Єvropi (RЄ) des Europarates (CE)
5.2.41. Rada spіvrobіtnitstva arabische Kräfte Persidskoї Zatoki (RSADPZ) des Rates über die Zusammenarbeit der arabischen Staaten am Persischen Golf (CCASPG)
5.2.42. Svіtova Organіzatsіya Torgіvlі (COT) der Welthandelsorganisation (WTO)
5.2.43. Powers Spіvdruzhnіst Platz (HTS) Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)
5.2.44. Forum "Azіatsko-Tihookeanske ekonomіchne spіvrobіtnitstvo" (ATEC) Asien und Pazifik Economic Cooperation Forum (APOECF)
5.2.45. Lands über Pіvnіchnoamerikansku vіlnoї torgіvlі Zone (NAFTA) Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA )
5.2.46. Tsentralnoamerikansky spіlny rinok (TSASR) Zentralamerikanischen Gemeinsamen Markt (CACM)
5.2.47. Chornomorske ekonomіchne spіvrobіtnitstvo (BSEC) Schwarzmeer - Wirtschaftskooperation (BSEC)
Thema 6. TRANSNATSІONALNІ KORPORATSІЇ
6.1 Rolle transnatsіonalnih korporatsіy in sistemі mіzhnarodnih ekonomіchnih vіdnosin
6.2 Mіzhnarodno Rechts regulyuvannya dіyalnostі transnatsіonalnih korporatsіy
Thema 7. MІZHNARODNІ EKONOMІCHNІ Vertrag
7.1 Ponyattya die Werte mіzhnarodnih ekonomіchnih dogovorіv
Widi 7.2 dogovorіv dass Länder
7.2.1. Torgovelnі Vertrag
7.2.2. Kontingentnі Länder
7.2.3. Kreditnі Länder
7.2.4. Lands über mіzhnarodnі rozrahunki
7.2.5. Dovgotermіnovі kompleksnі landet über ekonomіchne, Promyslova dass Naukovo-tehnіchne spіvrobіtnitstvo
7.2.6. Mіzhnarodnі tovarnі Länder
7.2.7. Mіzhnarodny Factoring
7.2.8. Mіzhnarodny Forfaitierung
7.2.9. Mіzhnarodny fіnansovy lіzing
7.2.10. Mіzhnarodnі lіtsenzіynі Vertrag über ob'єkti promislovoї vlasnostі
7.2.11. Mіzhnarodny dogovіr franchizi
7.2.12. Mіzhnarodno Rechts regulyuvannya іnvestitsіynoї dіyalnostі
7.2.13. Mіzhnarodny dogovіr von budіvnitstva kompletten Promyslova ob'єkta
7.2.14. Mіzhnarodny dogovіr über nadannya tehnіchnih poslug
7.2.15. Vertrag innerhalb Svіtovoї Organіzatsії Torgіvlі
Thema 8. zabezpechennya vikonannya zobov'yazan scho VIPLIVAYUT W MІZHNARODNIH EKONOMІCHNIH DOGOVORІV
8.1 Zagalna charakteristische Rechts zabezpechennya zobov'yazan i zasobіv rozv'yazannya mіzhnarodnih ekonomіchnih sporіv
8.2 Mіzhnarodny Gericht i arbіtrazh mіzhnarodny
8.2.1. Mіzhnarodny UN Gericht
8.2.2. Rada UN BEZPEKA
8.2.3. Spіvdruzhnіst Powers - Platz
8.2.4. Mehanіzm uregulyuvannya sporіv in Furchen Svіtovoї organіzatsії torgіvlі
8.2.5. Mіzhnarodnі treteyskі Richter (arbіtrazhі)
8.2.6. Mіzhnarodnі Länder von mіzhnarodnogo komertsіynogo arbіtrazhu
Betreff 9.PRAVOVE REGULYUVANNYA ZOVNІSHNOEKONOMІCHNOЇ DІYALNOSTІ In UKRAЇNІ
9.1 Die Werte , die Ambush Rechts regulyuvannya pravovі zovnіshnoekonomіchnoї dіyalnostі in ukraїnі
9.2 Der Körper des Souveräns regulyuvannya zovnіshnoekonomіchnoї dіyalnostі
Gegenstand 10. MІZHNARODNE TORGOVELNE LAW
10.1 Mіzhnarodne torgovelne rechts - pіdgaluz mіzhnarodnogo ekonomіchnogo Rechte
10.2 Principi mіzhnarodnoї torgіvlі
10.3 Mіzhnarodnі torgovelnі Vertrag
Gegenstand 11. MІZHNARODNE Devisenbestimmungen
11.1 Ponyattya dass Dzherela mіzhnarodnogo Umtauschrechte
11.2 Organіzatsіyno Rechts mehanіzm mіzhnarodnoї valyutnoї sistemi
11.3 Єvropeyska Währungssystem
1.4 Mіzhnarodnі Geld- und kreditnі vіdnosini
Gegenstand 12. MІZHNARODNE Transportrecht
12.1 Ponyattya die mіzhnarodnogo Transportrecht Dzherela
12.2 Fundamentals mіzhnarodno Rechts regulyuvannya vidіv Transport
Gegenstand 13. MІZHNARODNO Rechts REGULYUVANNYA SPІVROBІTNITSTVA haben PROMISLOVOSTІ TA SІLSKOMU GOSPODARSTVІ
13.1 Zagalnosvіtovі tendentsії rozvitku promislovostі die Gospodarstwa sіlskogo
13.2 Rechts regulyuvannya mіzhnarodnogo spіvrobіtnitstva in promislovostі
13.3 Rechts regulyuvannya mіzhnarodnogo spіvrobіtnitstva in sіlskomu gospodarstvі
Gegenstand 14. Rechts REGULYUVANNYA MІZHNARODNOGO Naukovo-TEHNІCHNOGO SPІVROBІTNITSTVA
14.1 rozvitok Wissenschaft Yak chinnik - ekonomіchnogo pіdnesennya
Bedeutung 14.2 , dass rechtliche regulyuvannya mіzhnarodnogo Naukovo-tehnіchnogo spіvrobіtnitstva
LIST VIKORISTANOЇ TA REKOMENDOVANOЇ LІTERATURI