This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Polіtichna ekonomіya - Krivenko KT

Polіtichna ekonomіya: Navch. posіbnik / KT Krivenko, VS Savchuk OO Bєlyaєv dass іn. Für Rot. Dr. EKON. Sciences, prof. K. T. Krivenka. - K:. KNEU, 2001. - 508 p.

ISBN 966-574-293-0

Die Lehre posіbnik stvoreny für eine neue REGULIERUNGS PROGRAMME distsiplіni "Polіtichna ekonomіya" Vseukraїnskoyu gekauft Naukovo-methodisch konferentsієyu (1999 p). Wir Nyoma Komplex rozkritі zagalnі zakonomіrnostі Ruhu ekonomіchnih Systeme їh rushіynі Sealy i superechnostі, zeigt die Rolle der Produktivkräfte i ekonomіchnih vіdnosin in protsesі rozvitku suspіlnogo virobnitstva.

Die Lehre posіbnik rekomenduєtsya für studentіv-bakalavrіv, SSMSC navchayutsya für direkt i "Management" "Ekonomіka die pіdpriєmnitstvo"; Mauger Buti vikoristany aspіrantami und takozh timey, HTO samostіyno vivchaє polіtichnu ekonomіyu.

BBK 65.01ZMІST


ROZDІL 1. ZAGALNІ Hinterhalt EKONOMІCHNOGO rozvitku
Gegenstand 1. Gegenstand i Methode polіtichnoї ekonomії
1.1. Betrifft polіtichnoї ekonomії
1.1.1. Viznachennya polіtichnoї ekonomії Thema.
1.1.2. Ich Zakoni Kategorien polіtichnoї ekonomії.
1.1.3. Zarodzhennya i rozvitok polіtichnoї ekonomії, її zB i Schule.
1.2. Metodi polіtichnoї ekonomії
1.2.1. Zagalnonaukovі Metodi pіznannya
1.2.2. Spetsіalnі (konkretnі) Methode pіznannya.
1.3. Funktsії polіtichnoї ekonomії
1.3.1. positiver polіtekonomіya
1.3.2. normative polіtekonomіya
1.3.3. Ekonomіks i polіtekonomіya.
2. Gegenstand EKONOMІCHNІ erfordern die ich VIROBNICHІ MOZHLIVOSTІ SUSPІLSTVA. EKONOMІCHNІ Interessen
2.1. Virobnichі mozhlivostі suspіlstva i Produkt virobnitstva
2.1.1. Fabrik virobnitstva die VZAYEMODIYA їh.
2.1.2. Prace i robochem Tag.
2.1.3. Vzaєmozv'yazok i rozvitok faktorіv virobnitstva.
2.1.4. Produkciya
2.2. Virobnichy potentsіal i - Grenze virobnichih mozhlivostey
2.2.1. Virobnichy potentsіal i obmezhenіst resursіv.
2.2.2 Meza virobnichih mozhlivostey i problemi ekonomіchnogo Vibor
2.2.3. Vmіnenі vitrati.
2.3 Ekonomіchnі erfordern suspіlstva. Das Gesetz erfordert zrostannya
2.3.3. Ekonomіchnі erfordern їh sutnіst i Struktur.
2.3.4. Bezmezhnіst erfordern
2.3.5. Law zrostannya erforderlich.
2.3.6. Mehanіzm dії Gesetz zrostannya erforderlich.
2.4. Korisnіst Produkt. Law spadnoї granichnoї korisnostі
2.4.1. Korisnіst Produkt , das Vidi її.
2.4.2. Boundary korisnіst dieser її sutnіst.
2.4.3. Spadnoї korisnostі Gesetz.
2.4.4. Fabrik viznachennya korisnostі.
2.5. Ekonomіchnі Interessen, їh vzaєmozv'yazok s erfordern spozhivannyam i virobnitstvom
2.5.2. Ekonomіchnі superechnostі, їh Charakter i Tipi.
2.5.3. Ekonomіchnі superechnostі Dzherelo sotsіalno-ekonomіchnogo Progreso.
2.5.4. Spozhivannya - kіntseva meta virobnitstva.
3. Gegenstand Ekonomichna SYSTEM SUSPІLSTVA
3.1. Ekonomichna System: sutnіst, strukturnі Elements i kriterії klasifіkatsії
3.1.1. Sutnіst i osnovnі strukturnі Element ekonomіchnoї System.
3.1.2. Klasifіkatsіya ekonomіchnih Systeme , die kriterії її
3.2. Produktivnі Sealy Yak materіalna Basis ekonomіchnoї sistemi
3.2.1. Sutnіst Produktivkräfte.
3.2.2. Suspіlny podіl i pratsі Struktur Produktivkräfte.
3.2.3. Virobnicha funktsіya die skladovі її.
3.3. Ekonomіchnі vіdnosini Yak sotsіalna bilden i sposіb organіzatsії ekonomіchnoї sistemi
3.3.1. Ekonomіchnі vіdnosini die Einphasengefüge їh.
3.3.2. Virobnichі vіdnosini i sposіb virobnitstva.
3.3.3. Tehnіko-, organіzatsіyno i sotsіalno-ekonomіchnі vіdnosini.
3.4. Tipi ekonomіchnih Systeme , die kriterії їh klasifіkatsії
3.4.1. Formatsіyny pіdhіd i klasifіkatsіya tipіv ekonomіchnih Systeme.
3.4.2. Tsivіlіzatsіyny pіdhіd ekonomіchnih Systeme klasifіkatsії.
3.4.3. Zagalny ekonomіchny Gesetz rozvitku Wirtschaft.
Thema 4. VІDNOSINI VLASNOSTІ
4.1. Vlasnіst Yak Ekonomichna kategorіya
4.1.1.Sutnіst vlasnostі.
4.1.2. Sub'єkti dass ob'єkti vlasnostі.
4.1.3. Ekonomіchny zmіst i Yurydychna bilden vlasnostі.
4.2. Struktur vlasnostі
4.2.1. Tipi vlasnostі.
4.2.2. Widi vlasnostі: Private i suspіlna.
4.3. Evolyutsіya bildet vlasnostі
4.3.1. Pervіsnі FORMS vlasnostі.
4.3.2. Rabovlasnitska i feudalen vlasnіst.
4.3.2. Kapіtalіstichna vlasnіst.
4.3.3. Probleme der transformatsії privatnoї vlasnostі in suspіlnu.
Thema 5. Form organіzatsії suspіlnogo virobnitstva
5.1. Natürliche virobnitstvo i Yogo Lage in іstorichnomu rozvitku suspіlstva
5.1.1. Sutnіst i RISS natürliche Gospodarstwa.
5.1.2. Іstorichnі mezhі naturalnoї FORMS organіzatsії virobnitstva.
5.2. Warenform organіzatsії suspіlnogo virobnitstva
5.2.1. Viniknennya Ware virobnitstva i Yogo sutnіst.
5.2.2.Osnovnі RISS Ware virobnitstva.
5.2.3. Sub'єkti dass ob'єkti Ware vіdnosin.
5.3. Ist i Yogo vlastivostі
5.3.1. Vlastivostі Produkt , das Yogo superechnostі.
5.3.2. Vartіst i Preis: alternativnі teorії.
5.4. Ich rozvinena einfache Form der Ware virobnitstva. Spіlnі RISS die vіdmіnnostі
5.4.1. Die einfachste Form der Ware virobnitstva.
5.4.2. Rozvinena Form von Waren virobnitstva.
5.4.3. Funktsіonuvannya Ware virobnitstva i Gesetz Yogo.
Thema 6. GROSHІ
6.1. Viniknennya vіdnosin Cent. Evolyutsіya i TIPI Pennies
6.1.1.Viniknennya zagalnoї, chi groshovoї bildet vartostі.
6.1.2. Evolyutsіya i Pennies Tipi.
6.2. Sutnіst i funktsії Pennies
6.2.1. Sutnіst ein paar Cent , die її traktuvannya ekonomіstami.
6.2.2. Funktsії ein paar Cent.
6.3. Suchasnі funktsіonalnі FORMS Pennies
6.3.1. Funktsіonalnі FORMS i pennies penny Maschine.
6.4. Zakoni trumpery obіgu
6.4.1. Sutnіst Gesetz trumpery obіgu.
6.4.2. Osoblivostі dії zakonіv obіgu für povnotsіnnih nepovnotsіnnih i ein paar Cent.
6.5. Іnflyatsіya dass zabezpechennya stabіlnostі kupіvelnoї spromozhnostі groshovoї odinitsі. Groshovі Reform
6.5.1. Іnflyatsіya die Vidi її i bilden.
6.5.2. Zabezpechennya stabіlnostі kupіvelnoї spromozhnostі groshovoї odinitsі die Reform groshovі.
Thema 7. vitrati virobnitstva die ich Prybutok
7.1. Vitrati virobnitstva, їh sutnіst i Vidi
7.1.1 Sutnіst vitrat virobnitstva , die Vidi їh.
7.1.2. Postіynі i zmіnnі vitrati.
7.1.3. Valovі, serednі i postіynі vitrati.
7.2. Vitrati virobnitstva, vartіst Produkt i Yogo Preis
7.3. Prybutok, sutnіst Yogo i Struktur. Norma pributku
7.3.1 Sutnіst pributku i Yogo Struktur.
7.3.2. Normie pributku.
2. ROZDІL ZAGALNІ Grundlage Rink
Thema 8. rinok: SUTNІST, FUNKTSІЇ TA MODELІ
8.1. Rinkovі vіdnosini, їh sub'єkti i ob'єkti
8.1.1. Іnstitutsіonalnі Fundamentals rinkovoї Economy.
8.1.2. Rinkovі vіdnosini, їh sub'єkti i ob'єkti.
8.2. Rinok i Yogo sutnіst. Popit i proponuvannya
8.2.1. Rinok i Yogo sutnіst.
8.2.2. Funktsії Marktanalyse.
8.3. Elastichnіst popitu i proponuvannya auf іndivіdualnih Rink
8.3.1. Elastichnіst popitu.
8.3.2. Elastichnіst dohіd i.
8.3.3. Elastichnіst proponuvannya.
8.4. Konkurentsіya i modelі rinkіv
8.4.1. Konkurentsіya, її sutnіst i funktsії.
8.4.2. Bilden konkurentsії i modelі rinkіv.
Betreff 9. KLASIFІKATSІYA RINKІV die ich ZAGALNІ finden unsere ЇH FUNKTSІONUVANNYA
9.1. Principi klasifіkatsії rinkіv. Rinok predmetіv spozhivannya
9.1.1. Principi klasifіkatsії rinkіv.
9.1.2. Rinok predmetіv spozhivannya.
9.2. Rink virobnichih resursіv: Popit i proponuvannya
9.2.1. Rinke Grund virobnichih resursіv.
9.2.2. Boundary Boundary dohіd i Produkt.
9.2.3. Osoblivostі popitu auf Faktoren virobnitstva.
9.2.4. Proponuvannya faktorіv virobnitstva.
9.3. rinok kapіtalіv
9.3.1. Rinok kapіtalіv i rinok kapіtalnih Vorteile.
9.3.2. Orenda i Prozentsatz.
9.3.3 formuvannya rinkіv virobnichih resursіv i kapіtalіv in Ukraїnі.
10. Vorbehaltlich Infrastruktur Rink von I KAPІTAL Kugel OBІGU
10.1. Rinkova Infrastruktur
10.1.1. Ponyattya rinkovoї іnfrastrukturi.
10.1.2. Osnovnі Element rinkovoї іnfrastrukturi.
10.2. Pozichkovy kapіtal i Prozentsatz. Banken
10.2.1. Sutnіst pozichkovogo kapіtalu.
10.2.2. Banks i bankіvska System.
10.2.3. Sutnіst pozichkovogo Prozent.
10.2.4. Kredit Yogo funktsії i bilden.
10.2.5. Bankіvsky Prybutok.
10.3. Kapіtal in sferі torgіvlі. Handel Prybutok
10.3.1. Das Wesen des Handels kapіtalu.
10.3.2. Handel Prybutok.
10.3.3. Großhändler von i rozdrіbna torgіvlya.
10.4. Tsіnnі Papier der sphärischen obіgu kapіtal Yak fіktivny. Fondovі bіrzhі
10.4.1. Fіktivny kapіtal.
10.4.2. Auf bіrzha i rinok tsіnnih paperіv.
3. ROZDІL SUB'ЄKTI RINKOVOЇ Wirtschaft
Gegenstand 11. DOMOGOSPODARSTVA
11.1. Domogospodarstva Yak sub'єkt rinkovih vіdnosin
11.1.1. Sutnіst domogospodarstva.
11.1.2. Funktsії domogospodarstv.
11.2. Einkommen domogospodarstv dass їh rozpodіl
11.2.1. Einkommen domogospodarstv die Dzherela їh.
11.2.2. Rozpodіl dohodіv mіzh domogospodarstvami.
11.3. Vitrati auf spozhivannya. Zaoschadzhennya domogospodarstv
11.3.1. Vitrati auf spozhivannya.
11.3.2. Vitrati auf spozhivannya i povedіnka spozhivachіv.
11.3.3. Efekt Einkommen.
11.3.4. Efekt zamіni.
11.3.5. Spozhivchy nadlishok.
11.3.6. Maksimіzatsіya granichnoї korisnostі.
11.3.7. Zaoschadzhennya.
Gegenstand 12. PІDPRIЄMSTVO die ich PІDPRIЄMNITSTVO
12.1. Pіdpriєmstvo Yak sub'єkt rinkovoї Economy
12.1.1. Sutnіst, funktsії i FORMS pіdpriєmstva.
12.1.2. Bilden i Vidi von Unternehmen.
12.1.3. Klasifіkatsіya von Unternehmen für rozmіrami.
12.2. Kapіtal pіdpriєmstva i Yogo krugoobіg
12.3. Der Umsatz kapіtalu. Grundsätzlich zirkulierende i kapіtal pіdpriєmstva
12.3.1. Der Umsatz kapіtalu.
12.3.2. Haupt kapіtal, fіzichny Yogo moralischen i lment instal.
12.3.3. Werwölfe kapіtal
12.4. Sutnіst pіdpriєmnitstva, Yogo Rolle in rinkovіy ekonomіtsі
12.4.1. Sutnіst pіdpriєmnitstva, finden Yogo unsere i funktsії.
12.4.2. Probleme der rozvitku tsivіlіzovanogo pіdpriєmnitstva in Ukraїnі.
Gegenstand 13. KAPІTAL die ich Naiman Prace
13.1. Kapіtal Yak Ekonomichna kategorіya
13.1.1. Istoria etimologії kapіtalu.
13.1.2. Peretvorennya ein paar Cent in kapіtal.
13.1.3. Zagalna Formel Ruhu kapіtalu
13.1.4. Pervіsne nagromadzhennya kapіtalu.
13.1.5. Sutnіst die Kategorie "kapіtal".
13.2. Kapіtal i Praca
13.2.1. Naiman Prace i robochem Yak Waren erzwingen.
13.2.2. Vlastivostі Produkt robochem Kraft.
13.3. Vinagoroda von Prace in rinkovіy ekonomіtsі: zarobіtna Bord
13.3.1. Zarobіtna Gebühr: neoklasichny pіdhіd.
13.3.2. Zarobіtna Gebühr: marksistskіy pіdhіd.
13.4. Bilden zarobіtnoї bezahlen. Nomіnalna i echte zarobіtna Bord
13.4.1. Osnovnі FORMS zarobіtnoї bezahlen.
13.4.2. Nomіnalna i echten zarobіtna Bord.
13.4.3. Mіnіmalna zarobіtna Bord.
13.4.4. Produktivnіst pratsі i zarobіtna Bord
13.4.5. Vіdmіnnostі in zarobіtnіy platі.
Gegenstand 14. Der PІDPRIЄMNITSTVO AGRARNІY SFERІ
14.1. Agrarische virobnitstvo - Besonders sphere vkladennya kapіtalu
14.1.1. Osoblivostі sіlskogospodarskogo virobnitstva.
14.1.2. Agrarnі vіdnosini.
14.2. Grundrente ist die її FORMS
14.2.1. Diferentsіalna mieten.
14.2.2. Absolute Erbbauzinsen.
14.2.3. Monopoly mieten.
14.2.4. Orendna Bord.
14.2.5. Preis zemlі.
14.3. Rozvitok pіdpriєmnitstva in sіlskomu gospodarstvі
14.3.1. Rіznomanіtnі FORMS gospodaryuvannya.
14.3.2. Formuvannya agropromislovogo komplex.
14.4. Derzhavna pіdtrimka Agrar Kugel, die agrarische peretvoren
Gegenstand 15. POWER - TA ЇЇ EKONOMІCHNІ FUNKTSІЇ
15.1. Neobhіdnіst tsіlespryamovanogo vtruchannya Macht in ekonomіku
15.2. Evolyutsіya ekonomіchnoї dіyalnostі Kräfte
15.2.1. Sutnіst ekonomіchnoї dіyalnostі Kräfte.
15.2.2. Der regierende Sector Economy i yogo Rolle.
15.2.3. Dinamіzm ekonomіchnoї dіyalnostі Kräfte.
15.3. Ekonomіchnі funktsії Kräfte
15.3.1. Ponyattya ekonomіchnih funktsіy Kräfte.
15.3.2. Ekonomіchnі funktsії Befugnisse rozvinutih kraїnah.
15.4. Rinok i - Power
15.4.1. Headache meta Souverän regulyuvannya.
15.4.2. Ob'єkti, sub'єkti dass golovnі vazhelі Souverän regulyuvannya Wirtschaft.
15.4.3. Metodi Staats regulyuvannya Economy.
4. ROZDІL EKONOMІCHNE ZROSTANNYA SOTSІALNO die I-EKONOMІCHNY PROGRES
Gegenstand 16. FORMS SUSPІLNOGO Produkte in PROTSESІ VІDTVORENNYA
16.1. Sutnіst i Vidi ekonomіchnogo vіdtvorennya
16.1.1. Sutnіst ekonomіchnogo vіdtvorennya dass Yogo osnovnі Elements.
16.1.2. Widi ekonomіchnogo vіdtvorennya.
16.2. Suspіlny Produkt i Yogo Form. Metodi obchislennya suspіlnogo Produkt
16.2.1. Suspіlny Produkt i Yogo Struktur.
16.2.2. Metodi obchislennya suspіlnogo Produkt.
16.2.3. Verfahren Balance nationale Gospodarstwa (BNG).
16.2.4. Suchasnі FORMS suspіlnogo Produkt.
16.3. Tіnovy Sektor ekonomіchnomu vіdtvorennі, Yogo Skala , die ekonomіtsі in Ukraine osoblivostі
16.4. Natsіonalne bagatstvo, Yogo sutnіst Struktur i problemi rozshirenogo vіdtvorennya
16.5. Rinok i krugoobіg BIP resursіv i dohodіv
16.5.1. Skupny Popit i sukupne proponuvannya.
Gegenstand 17. ROZPODІL NATSІONALNOGO Einkommen. SPOZHIVANNYA die ich ZAOSCHADZHENNYA
17.1. Sutnіst, Lage in der Rolle rozpodіlu protsesі vіdtvorennya
17.1.1. Sutnіst i Werte rozpodіlu in ekonomіtsі.
17.1.2. Rozpodіl Yak Lanka vzaєmozv'yazku mіzh virobnitstvom i spozhivachami.
17.2. Rozpodіl natsіonalnogo Einkommen ob'єktivnі i Fundamentals formuvannya dohodіv Bevölkerung
17.2.1. Modelі rozpodіlu natsіonalnogo Einkommen.
17.2.2. Dzherela NKWD dohodіv.
17.2.3. Ob'єktivnі Fundamentals formuvannya dohodіv Bevölkerung.
17.3. Pererozpodіl natsіonalnogo Einkommen i spozhivannya
17.3.1. Ob'єktivnі peredumovi pererozpodіlu natsіonalnogo Einkommen.
17.3.2. Neobhіdnіst pererozpodіlu natsіonalnogo Ertragskraft.
17.4. Spozhivannya, natsіonalny dohіd i zaoschadzhennya
17.4.1. Spozhivannya: sutnіst i funktsії.
17.4.2. Zaoschadzhennya dass Yogo funktsії.
17.4.3. Natsіonalnі zaoschadzhennya i zaoschadzhen Norm.
THEMA 18. EKONOMІCHNE ZROSTANNYA TA Yogo CHINNIKI. EKONOMІCHNІ Zyklus
18.1. Zmіst i tipi ekonomіchnogo zrostannya. Nagromadzhennya die іnvestitsії, їh Rolle in ekonomіchnomu zrostannі
18.1.1. Zmіst i tipi ekonomіchnogo zrostannya.
18.1.2. Rushіynі sili ekonomіchnogo zrostannya (Progression).
18.1.3. Nagromadzhennya dass Yogo Norm.
18.1.4. Іnvestitsії dass їh efektivnіst.
18.1.5. Vpliv STR auf ekonomіchny rozvitok.
18.2. Teorії i modelі ekonomіchnogo zrostannya
18.2.1. Modelі ekonomіchnogo zrostannya.
18.2.2. Pokazniki ekonomіchnogo zrostannya.
18.3. Ekonomіchnі Zyklen: sutnіst, Vidi. Ekonomіchnі Creasy
18.3.1. Sutnіst ekonomіchnogo Zyklus.
18.3.2. Ekonomіchny Zyklus, Yogo Fazi.
18.3.3. Peredumovi (Grund) Zyklus.
18.3.4. Dovgі cyclisch (hvilі).
18.3.5. Etap doslіdzhennya Natur ekonomіchnih tsiklіv.
Gegenstand 19. ZAYNYATІST, VІDTVORENNYA ROBOCHOЇ SEALY TA ЇH Reigning REGULYUVANNYA
19.1. Zaynyatіst: sutnіst, Formen , die efektivnіst
19.1.1. Sutnіst zaynyatostі.
19.1.2. Povny i nepovna zaynyatіst.
19.1.3. Bilden zaynyatostі.
19.2. Teorії zaynyatostі i vіdtvorennya sub'єktivnogo Faktor virobnitstva
19.2.1. Neoklasichna teorіya zaynyatostі: gnuchkі tsіni pratsі.
19.2.2. Keynsіanska teorіya zaynyatostі: negnuchkі tsіni pratsі.
19.3. Nepovna zaynyatіst i bezrobіttya in mehanіzmі vіdtvorennya robochoї Sealy
19.3.1. Sutnіst bezrobіttya.
19.3.2. Natürliche bezrobіttya dass Yogo chinniki.
19.3.3. Tsiklіchne bezrobіttya.
19.3.4. Sotsіalnі naslіdki bezrobіttya.
19.4. Factory ist die pokazniki rozshirenogo vіdtvorennya robochoї Sealy
19.4.1. Spetsifіchnіst i Fazi vіdtvorennya robochoї Sealy.
19.4.2. Rinok pratsі i vіdtvorennya robochoї Sealy.
19.4.3. Osoblivostі vіdtvorennya robochoї Sealy auf Suchasnyj etapі.
19.4.4. Probleme der polіtiki zaynyatostі in Ukraїnі.
Gegenstand 20. GOSPODARSKY MEHANІZM haben SISTEMІ REGULYUVANNYA SUSPІLNOGO virobnitstva
20.1. Gospodarsky mehanіzm, sutnіst Yogo sie Elemente
20.1.1. Organіzatsіyno-ekonomіchnі vіdnosini dass gospodarsky mehanіzm.
20.1.2. Funktsії gospodarskogo mehanіzmu.
20.1.3. Struktur gospodarskogo mehanіzmu.
20.2. Der regierende regulyuvannya suspіlnogo vіdtvorennya dass Yogo FORMS
20.2.1. Osnovnі zavdannya rinkovogo mehanіzmu samoregulyuvannya.
20.2.2. Osnovnі funktsії Reigning Formen gospodarskogo mehanіzmu.
20.2.3. Mehanіzm gospodaryuvannya das nach rechts.
20.2.4. Osnovnі teorії souveränen regulyuvannya.
20.3. Der regierende regulyuvannya Economy
20.3.1. Osnovnі zB Staat regulyuvannya.
20.3.2. Probleme der udoskonalennya mehanіzmu gospodaryuvannya in Ukraїnі.
5. ROZDІL formuvannya die ich rozvitok Suchasnyj SOTSІALNO-EKONOMІCHNIH SYSTEMS
Gegenstand 21. Zakonomіrnostі dass Etap rozvitku kapіtalіstichnoї ekonomіchnoї sistemi
21.1. Ekonomichna System kapіtalіzmu vіlnoї konkurentsії: sutnіst i Etap rozvitku
21.1.1. Sutnіst kapіtalіzmu vіlnoї konkurentsії.
21.1.2. Finden Sie unsere kapіtalіzmu vіlnoї konkurentsії.
21.2. Ob'єktivnі Basis ist Roads Ahead viniknennya i rozvitku kapіtalіzmu
21.2.1. Prozess zarodzhennya kapіtalіzmu Yak printsipovo novoї ekonomіchnoї formatsії.
21.2.2. Etap rozvitku kapіtalіstichnoї ekonomіchnoї formatsії.
21.2.3. Encampment naymanoї pratsі für kapіtalіzmu vіlnoї konkurentsії.
21.2.4. Ekonomichna mieten i ekspluatatsіya naymanoї pratsі.
21.3. Ekonomichna System monopolіstichnogo kapіtalіzmu
21.3.1. Sutnіst monopolіstichnogo kapіtalіzmu.
21.3.2. Zakonomіrnostі viniknennya monopolіy.Kontsentratsіya i tsentralіzatsіya kapіtalu.
21.3.3. Efekt Skala.
21.3.4. Aktsіonernі tovaristva (korporatsії).
21.3.5. Probleme der maksimіzatsії pributku monopolіsta.
21.4. Fіnansovo-monopolіstichny kapіtal. Fіnansovo-monopolіstichna olіgarhіya
21.4.1. Sutnіst fіnansovo-monopolіstichnogo kapіtalu.
21.4.2. Fіnansovі Groupies.
21.4.3. Fіnansova olіgarhіya.
Gegenstand 22. Ekonomichna SYSTEM Suchasnyj KAPІTALІZMU
22.1. Sutnіst i unsere zmіshanoї Economy finden
22.1.1. Sutnіst zmіshanoї Economy.
22.1.2. Minds viniknennya zmіshanoї Economy.
22.1.3. Gründe viniknennya zmіshanoї Economy.
22.1.4. Natsіonalnі osoblivostі zmіshanoї Economy.
22.1.5. Way i Sektor zmіshanoї Wirtschaft.
22.2. Mehanіzm funktsіonuvannya suchasnoї kapіtalіstichnoї zmіshanoї Economy
22.2.1. VZAYEMODIYA dvoh mehanіzmіv gospodaryuvannya.
22.2.2. Rinok in zmіshanіy ekonomіtsі.
22.2.3. Macht in zmіshanіy ekonomіtsі.
22.3. Monopolії , die in Minds olіgopolії kapіtalіstichnoї zmіshanoї Economy
22.3.1. Rіven monopolіzatsії virobnitstva in Suchasnyj Köpfen.
22.3.2. Fіnansovo-monopolіstichnі Groupies.
22.4. Naiman Prace i revolyutsіya aus dem Labor vіdnosinah
22.4.1. Kolektivnі Vertrag.
22.4.2. Profspіlki i rinok pratsі.
22.4.3. Der regierende regulyuvannya zarobіtnoї bezahlen.
22.5. Evolyutsіya i PERSPECTIVE rozvitku Suchasnyj kapіtalіzmu
22.5.1. Evolyutsіya vіdnosin vlasnostі.
22.5.2. Ob'єktivna neobhіdnіst sotsіalnoї orієntatsії.
22.5.3. Іstorichnі PERSPECTIVE zmіshanoї Economy.
Gegenstand 23. SOTSІALІSTICHNA Ekonomichna System , das ЇЇ EVOLYUTSІYA
23.1. Ekonomichna sotsіalіzmu System: i teorіya Praxis
23.1.1. Sutnіst ekonomіchnoї sistemi sotsіalіzmu
23.1.2. Der regierende sotsіalіzm.
23.2. Ob'єktivnі i sub'єktivnі Minds "souveräne sotsіalіzmu" formuvannya modelі
23.2.1. Vіdsutnіst materіalnih Köpfe sotsіalіzmu in Russie i problemi Yogo budіvnitstva.
23.2.2. Finden Sie unsere souveränen sotsіalіzmu Osnovnі.
23.3. Mehanіzm funktsіonuvannya "souveräner sotsіalіzmu"
23.3.1. Planomіrna organіzatsіya suspіlnogo virobnitstva.
23.3.2. Gіgantska Ekonomichna Rolle der Macht.
23.3.3. Tsentralіzovane upravlіnnya Volk Gospodarstwa.
23.3.4. Rinok in oderzhavlenіy ekonomіtsі.
23.3.5. Zagalna Schuldenkrise sotsіalіzmu.
23.4. Іstorichnі PERSPECTIVE sotsіalіzmu
Gegenstand 24. Zakonomіrnosі dass osoblivostі rozvitku perehіdnih ekonomіk
24.1. Zmіst, chinniki i TIPI perehіdnoї Economy
24.1.1. Sutnіst perehіdnoї Economy.
24.1.2. Risi perehіdnoї Economy.
24.1.3. Tipi perehіdnoї Economy.
24.2. Osoblivostі ekonomіchnih vіdnosin i rіznomanіtnіst Formen evolyutsії kraїn scho rozvivayutsya
24.3. Sotsіalno-ekonomіchnі peretvorennya in postsotsіalіstichnih kraїnah auf der Landstraße zmіshanoї Wirtschaft sotsіalno orієntovanoї
24.4. Formuvannya Suchasnyj rinkovih vіdnosin i rinkovoї іnfrastrukturi
6. ROZDІL SVІTOVE Gospodarstwa die ich MІZHNARODNІ EKONOMІCHNІ VІDNOSINI
Gegenstand 25. SVІTOVE Gospodarstwa
25.1. Svіtove Gospodarstwa: sutnіst dieser Struktur
25.1.1. Sutnіst svіtovogo Gospodarstwa , die Yogo rozvitku vіhi.
25.1.2. Klasifіkatsіya Gruppe kraїn svіtovogo Gospodarstwa.
25.2. Mіzhnarodny podіl pratsі i spetsіalіzatsіya
25.2.1. Sutnіst mіzhnarodnogo podіlu pratsі.
25.2.2. Mіzhnarodna spetsіalіzatsіya in svіtovomu gospodarstvі.
25.2.3. Mіzhnarodna Zusammenarbeit.
25.3. Іnternatsіonalіzatsіya gospodarskih vіdnosin i Produktivkräfte
25.3.1. Sutnіst іnternatsіonalіzatsії gospodarskih vіdnosin.
25.3.2. Transnatsіonalіzatsіya in svіtovomu gospodarstvі.
25.4. Mіzhnarodna Ekonomichna іntegratsіya Yak vischy rіven іnternatsіonalіzatsії
25.4.1. Mіzhnarodna Ekonomichna іntegratsіya dass її Form.
25.4.2. Mіzhnarodnі mіzhregіonalnі ekonomіchnі ob'єdnannya.
Gegenstand 26. FORMS MІZHNARODNIH EKONOMІCHNIH VІDNOSIN
26.1. Svіtogospodarskі zv'yazki die FORMS їh
26.2. Mіzhnarodna torgіvlya dass її ekonomіchnі Fundamentals
26.2.1. Mіzhnarodna torgіvlya i teorії obґruntuvannya її neobhіdnostі.
26.2.2. Svіtovy Ware rinok.
26.2.3. Osnovnі Vidi mіzhnarodnoї torgіvlі.
26.3. Sutnіst i FORMS mіzhnarodnogo Ruhu kapіtalu
26.3.1. Mіzhnarodny ruh kapіtalu i Yogo Form.
26.3.2. Risi mіzhnarodnoї mіgratsії kapіtalіv.
26.4. Mіzhnarodnі Geld- und fіnansovі vіdnosini
26.4.1.Sutnіst mіzhnarodnih Währungs vіdnosin.
26.4.2. Mіzhnarodna Währungssystem , das Etap її rozvitku.
26.4.3. Platіzhny Balance
26.5. INSHI FORMS mіzhnarodnih ekonomіchnih vіdnosin
26.5.1. Mіzhnarodna Trudova mіgratsіya.
26.5.2. Міжнародне науково-технічне співробітництво.
26.5.3. Міжнародні валютно-фінансові організації.
Тема 27. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
27.1. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем
27.1.1. Глобалізація світової економіки.
27.1.2. Класифікація глобальних проблем.
27.2. Глобальні проблеми і шляхи їх розв'язання людством
27.2.1. Небезпека глобальних проблем.
27.2.2. Шляхи розв'язання глобальних проблем людством.
27.3. Міжнародне співробітництво в розв'язанні глобальних проблем та розвитку світогосподарства
27.3.1. Необхідність співробітництва в планетарному масштабі.
27.3.2. Джерела подолання глобальних проблем.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ