This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Mіzhnarodnі fіnansi - Petrashko LP

Petrashko LP

P 30 Mіzhnarodnі fіnansi. Navch Methode. posіb. Selbst.

vivch. discitis. - K:. KNEU, 2003. - 221 p.

ISBN 966-574-517-4

Die Lehre Course "mіzhnarodnі fіnansi" Je odnієyu Grund distsiplіn bakalavrskoї pіdgotovki studentіv. Das Thema des Kurses Je vikladennya meist theoretischer Charakter der Bestimmungen schodo mіzhnarodnih potokіv i vzaєmozv'yazkіv dass regulyuvannya їhnіh. Posіbnik skladaєtsya von tipovoї prog rate Die Teaching-methodischen Plan distsiplіni der Lehre-methodische zabezpechennya methodisch Rate materіalіv, prikladіv tekstіv.

Für studentіv ekonomіchnih spetsіalnostey. Posіbnik Mauger Buti korisnim takozh für naukovtsіv, spetsіalіstіv-praktikіv die vsіh die tsіkavlyat problemi mіzhnarodnih fіnansіv.

BBK 65,268


ZMІST