This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Міжнародні фінанси - Петрашко Л. П.

Петрашко Л. П.

П 30 Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост.

вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 221 с.

ISBN 966–574–517–4

Навчальний курс «міжнародні фінанси» є однією з основних дисциплін бакалаврської підготовки студентів. Предметом курсу є викладення основних теоретичних положень щодо міжнародних потоків і їхніх взаємозв’язків та регулювання. Посібник складається з типової програми курсу навчально-методичного плану дисципліни навчально-методичного забезпечення курсу методичних матеріалів, прикладів текстів.

Для студентів економічних спеціальностей. Посібник може бути корисним також для науковців, спеціалістів-практиків та всіх, кого цікавлять проблеми міжнародних фінансів.

ББК 65.268


ЗМІСТ