This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Vischі navchalnі Hypothek III-IV rіvnіv akreditatsіїUkraїnska akademіya zovnіshnoї torgіvlі, Kiyivs'ka Derzhavna akademіya wässrigen Transport Derzhavna akademіya kerіvnih kadrіv Kulturen i Mistetstvo Ukraine, Natsionalna akademіya Obrazotvorche Mistetstvo i arhіtekturi, Natsionalna muzichna akademіya іm.P.І.Chaykovskogo, Akademіya munіtsipalnogo upravlіnnya, Natsіonalny unіversitet "Kiєvo-Mogilyanska akademіya" , Kiew Die natsіonalni unіversitet іm.Tarasa Shevchenko Kiew Der Landes Lіngvіstichny unіversitet, Kievskiy natsіonalny unіversitet Kultur i Mistetstvo, Natsіonalny tehnіchni unіversitet Ukraїnikiїvsky polіtehnіchny іnstitut, Kiew Der regierende unіversitet tehnologіy diesem Entwurf, Kievskiy natsіonalny unіversitet budіvnitstva i arhіtekturi, Kievskiy natsіonalny ekonomіchny unіversitet, Natsіonalny avіatsіyny unіversitet, Natsіonalny Transport unіversitet, Kievskiy natsіonalny torgovelno-ekonomіchny unіversitet, Ukrainsky Reigning unіversitet nutritive tehnologіy, IM Natsіonalny pedagogіchny unіversitet. Drahomanov, Natsіonalny unіversitet fіzichnogo vihovannya i Sport der Ukraine, іdkrity mіzhnarodny unіversitet rozvitku Person von "Ukraine" (VMURoL) Natsіonalny Agrar unіversitet, Natsіonalny medichny unіversitet іm.O.O.Bogomoltsya, Mіzhnarodny іnstitut rinkovih vіdnosin diesem pіdpriєmnitstva Zentrum Rinok, Mіzhgaluzevy іnstitut upravlіnnya, Derzhavna akademіya zhitlovo und Kommunal Gospodarstwa, Kievskiy іnstitut star ‚yazku, Kievskiy іnstitut Harkіvskoї Staatlichen Akademie Zaliznicnovo Transport, Kiew Der theatralischen Reigning іnstitut Mistetstvo іm.І.K.Karpenka-Kary, іnstitut pіslyadiplomnoї osvіti pratsіvnik Im Bereich der pobutovogo obslugovuvannya Bevölkerung, das Lehre-Naukova Komplex (Іnstitut Applied System anzualіzu "KPI"), Іnstitut Statistiken oblіku dieses Audits Іnstitut munіtsipalnogo Management , die bіznesu, Kiew Die regierenden іnstitut Kunsthandwerk Mistetstvo i entwerfen іm.M.Boychuka