Liste der landwirtschaftlichen Betriebe in der Ukraine

Ternopіlska Region.

INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "Ternopіlhlіb" m. Ternopil

2.         BAT "Berezhansky hlіbozavod" m. Berezhany

3.         BAT "Buchatsky hlіbozavod" m. Buchach

4.         BAT "Kremenetsky hlіbozavod" m. Kremenez

5.         BAT "P іd volochisky hlіbozavod" m. Pіdvolochisk

6.         BAT "Chortkіvsky hlіbozavod" m. Chortkі in

7.         BAT "Zalіschitsky hlіbokombіnat" m. Zalіschiki

8.         BAT "Zbarazky hlіbozavod" m. Zbarazh

9.         BAT "Mikulinetsky hlіbozavod" m. Mikulinets, Terebovlyanskogo p-Wanne,

Volins'ka Region.Die Mitglieder der WPA

1.         BAT "Hlіb" m. Lutsk

INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         VAP "Volodymyr-Volins'ka hlіbozavod" m. Wolodymyr-Volins'ka

2.         BAT "Novovolinsky hlіbozavod" m. Novovolinsk

3.         BAT "Kovelsky hlіbokombіnat" m. Kovel

4.         Kamіn-Kashirsky hlіbozavod m. Kamіn-Kashirsk

5.         Lyubomlsky hlіbozavod m. Ljuboml

6.         BAT "Gorohіvhlіb" m. Gorohі in

7.         BAT "Senkevichіvska hlіbopekarnya" CMT. Senkevichіvka, Gorohіvskogo p-Wanne,

8.         BAT "Berestechkіvska hlіbopekarnya" m. Berestechko, Gorohіvskogo p-Wanne,

9.         BAT "Lokachіvsky hlіbozavod" CMT. Lokachі

Lviv Region.Die Mitglieder der WPA

1.         BAT "Concern Hlіbrom" (DP "Lvіvsky hlіbozavod №5" m. Lviv)

INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "Lvіvhlіb" m. Lvі in

2.         BAT "Lvіvsky hlіbokombіnat" m. Lvі in

3.         BAT "Lvіvsky hlіbozavod Nummer 1 " m. in Lvі

4.         BAT "Borislavsky hlіbokombіnat" m. Borislav

5.         BAT "Drogobitsky hlіbokombіnat" m. Drobobych

6.         BAT "Striysky hlіbokombіnat" mit. Slobidka, Striyskogo p-Wanne,

7.         BAT "Chervonogradsky hlіbozavod" m. Chervonograd

8.         BAT "Yavorivsky hlіbozavod" m. Yavorі in

9.         BAT "Sambіrsky hlіbokombіnat" m. Sambі p

10.      BAT "Mikolaїvsky hlіbokombіnat" m. Mikolaї in

Zakarpats'ka Region.INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "Uzhgorodhlіb" m. Uzhgorod "

2.         BAT "Salbiev" m. Vinogradov

3.         BAT "Mukachіvhlіb" m. Mukachі in

4.         BAT "Svalyavsky hlіbokombіnat" m. Svaliava

P іvnenska Region.INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "P іvnensky hlіbokombіnat" m. Rivne

2.         BAT "Polіssyahlіb" m. P іvne

3.         BAT "Zdolbunovsky hlіbozavod" m. Zdolbunі in

4.         BAT "Kuznetsovsk hlіbozavod" m. Kuznetsovsk, Volodimirskogo p-Wanne,

5.         BAT "Ostroh hlіbozavod" m. Ostrog

6.         BAT "Sarnensky hlіbozavod" m. Sarney

7.         BAT "Kostopіlsky hlіbozavod" m. Kostopіl

Ivano-Frankіvska Region.Die Mitglieder der WPA

1.         BAT "Ivano-Frankіvsky hlіbokombіnat" m. Ivano-Frankivsk

INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "Bukachіvsky hlіbokombіnat" mit. Bukachіvtsі, Rogatinskogo p-Wanne,

2.         BAT "Burshtinsky m. Burshtin, Halytska p-Wanne,

3.         BAT "Volins'ka hlіbozavod" m. Tal

4.         BAT "Kaluzky hlіbokombіnat" m. Kalusch

5.         BAT "Kolomiysky hlіbokombіnat" m. Coloma

6.         BAT "Gorodenco mehpekarnya" m. Gorodenco

Zhytomyrska Region.Die Mitglieder der WPA

1.         BAT "Berdichіvsky hlіbozavod" m. Berdichі in, in der Region. Zhytomyrska

Chmelnyckyj Region.Die Mitglieder der WPA

1.         TOV "Stromі Holdіng" (TOV "Khmelnytskyi hlіbokombіnat")

INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         VTKP "Kamyanets-Podilskyi hlіbokombіnat" m. Kamenez-Podolski

2.         VTKP "Netіshinsky hlіbozavod" m. Netіshin

3.         VTKP "Polonsky hlіbozavod" m. Polonne

4.         WCP "Starokonstyantinіvsky hlіbozavod" m. Starokonstyantinіv

5.         WCP "Іzyaslavsky hlіbozavod" m. Іzyaslav

6.         BAT "Slavutsky hlіbozavod" m. Rep

7.         BAT "Shepetіvsky hlіbozavod" m. Shepetіvka

Chernіvetska Region.Die Mitglieder der WPA

1.         BAT "Chernіvetsky hlіbokombіnat" m. Czernowitz

Chernіgіvska Region.Die Mitglieder der WPA

1.         BAT "Chernіgіvsky hlіbokombіnat" m. Chernіgі in

2.         BAT "Nіzhinsky hlіb" m. Nіzhin, Region. Chernіgіvska

INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "Prilutsky hlіbozavod" m. Pryluky

2.         "Hotinsky hlіbozavod" m. Hawtin

3.         BAT "Novodnіstrovsky hlіbozavod" mit. P іschane, Sokiryanskogo p-Wanne,

Vinnic'ka Region.Die Mitglieder der WPA

1.         BAT "Concern Hlіbrom" (BAT "Vіnnitsyahlіb" m. Vinnitsa)

INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "Kozyatinhlіb" m. Kosjatyn

2.         BAT "Ladizhinhlіb" CMT. Ladizhin, Trostyanetskogo p-Wanne,

3.         BAT "Tulchinsky hlіbokombіnat" m. Tulchin

4.         BAT "Barsky hlіbozavod" m. Bar

5.         BAT "Gaysinhlіb" m. Gaisin

Sumska Region.Die Mitglieder der WPA

1.         BAT "Sumsky hlіbokombіnat" m. Sumi

2.         TOV TD "Sumsky hlіb" m. Sumi

INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "Bіlopіlsky hlіbozavod" m. Bіlopіllya

2.         BAT "taub іvsky hlіbokombіnat" m. Gluhіv

3.         BAT "Krolevetsky hlіbozavod" m. Krolevets

4.         BAT "Konotopsky hlіbokombіnat" m. Konotop

5.         BAT "Lebedinsky hlіbozavod" m. Swan

6.         BAT "Ohtirsky hlіbokombіnat" m. Ohtirka

7.         BAT "Romensky hlіbokombіnat" m. Romney

8.         BAT "Shostkіnsky hlіbokombіnat" m. Shostka

Poltavska Region.Die Mitglieder der WPA

1.         BAT "Poltava hlіbozavod №2" m. Poltava

2.         BAT "Komsomolsk hlіbozavod" m. Komsomolsk, Region. Poltavs'ka

INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "Poltava hlіbokombіnat" m. Poltava

2.         BAT "Gadyatsky hlіbozavod" m. Gadyach

3.         BAT "Kremenchutsky hlіbokombіnat" m. Kremenchuk

4.         BAT "Karlіvsky hlіbozavod" m. Karlіvka

5.         BAT "Mirgorodsky hlіbozavod" m. Mirgorod

6.         BAT "Lubensky hlіbozavod" m. Lubna

7.         BAT "Piryatinska mehpekarnya" m. Pyrjatyn

8.         BAT "Cernovozavodskiy hlіbozavod" m. Cernovozavodskiy, Lohvitskogo p-Wanne,

9.         BAT "Horolska mehpekarnya" m. Horol

10.      Befehl tovaristvo "Virobnicho und Handel n іdpriєmstvo" Poltavhlіbservіs "m. Poltava

Gebiet Tscherkassy.Die Mitglieder der WPA

1.         BAT "Smіlyansky hlіbokombіnat" m. Smіla, Region. Tscherkassy

2.         BAT "Tscherkassy hlіbokombіnat" m. Tscherkassy

3.         Zhashkіvske DP ZAT "Lіzingova kompaniia" Hlіb Ukraine "m. Zhashkі in, in der Region. Tscherkassy

4.         Kam'yanske DP ZAT "Lіzingova kompaniia" Hlіb Ukraine "m. Kam'yanka, Region. Tscherkassy

5.         BAT "Shpolyansky hlіbokombіnat" m. Shpola, Region. Tscherkassy

INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "Vatutіnsky hlіbokombіnat" m. Vatutіne

2.         BAT "Umansky hlіbokombіnat" m. Uman

Kіrovogradska Region.Die Mitglieder der WPA

1.         BAT "Kіrovogradsky hlіbozavod" m. Kirowograd

2.         BAT "Palyanitsa" m. Kirowograd

3.         BAT "Oleksandrіysky hlіbozavod" m. Oleksandriia, Region. Kіrovogradska

INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "Pobuzky hlіbozavod" CMT. Pobuzke, Golovanіskogo p-Wanne,

Odeska Region.Die Mitglieder der WPA

1.         BAT "Odesky korovay" m. Odesa

INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "P іvdenna Palyanitsa" m. Odesa

2.         Odesky hlіbozavod Nummer 3m . Oden

3.         B-іlgorod Dnіstrovsky hlіbozavod m. Bіlgorod-Dnіstrovsky

4.         Іzmaїlsky hlіbozavod m. Іzmaїl

5.         Ki l іysky hlіbozavod m. Kіlіya

6.         Kenіysky hlіbozavod m. Renі

7.         Saratsky hlіbozavod m. Sarata

8.         Bolgradsky hlіbozavod m. Bolhrad

9.         Starokozatsky hlіbozavod m. Starokozache

10.      Odesky hlіbozavod Nummer 1 m . Oden

11.      Odesky hlіbozavod Nummer 5m . Oden

12.      Ananїvsky hlіbozavod m. Ananїv

13.      Kosovsky hlіbozavod m. Kotovsk

14.      Baltsky hlіbozavod m. Balta

15.      Berezіvsky hlіbozavod m. Berezіvka

Mikolaїvska Region.INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "Mikolaїvsky hlіbokombіnat" m. Mikolaї in

2.         BAT "Mikolaїvhlіb" m. Mikolaї in

3.         BAT "Korovay" m. Mikolaї in

4.         BAT "Wosnessensk hlіbozavod" m. Wosnessensk

5.         BAT "World hlіb" m. Mikolaї in

6.         BAT "Mikolaїvsky hlіbozavod Nummer 4 ' m. in Mikolaї

7.         BAT "Pervomayskiy hlіbozavod" m. Pervomayskiy

8.         BAT "Sanok" m. Mikolaї in

Dnipropetrovs'ka Region.Die Mitglieder der WPA

1.         BAT "Novomoskovsky hlіbozavod" m. Nowomoskowsk, Region. Dnipropetrovs'ka

2.         BAT "Nіkopolsky hlіbokombіnat" m. Nikopol, Region. Dnipropetrovs'ka

3.         BAT "Krivorіzhhlіb" m. Іg Kurve P, in der Region. Dnіpropetrovka

4.         ZAT "Pavlogradhlіb" m. Pavlograd Region. Dnipropetrovs'ka

5.         Asotsіatsіya aktsіonernih tovaristv "Dnіprohlіb" m. Dnipropetrowsk

6.         DP "Hlіboprodukt" BAT "Zhovtovodsky hlіbozavod" m. Zhovto i Die DAR - Region. Dnipropetrovs'ka

7.         BAT "Krivorіzky hlіbokombіnat №1" m. Die Kurve P іg

INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "Hlіb" m. Dnipropetrowsk

2.         BAT "Dnіpropetrovsky hlіbokombіnat Nummer 2 " m. Dnipropetrowsk

3.         BAT "PAN" m. Dnіprodzerzhinsk

4.         BAT "Verhnodnіprovskhlіb" m. Verhnodnіprovsk

5.         BAT "Dnіprodzerzhinsky hlіbokombіnat" m. Dnіprodzerzhinsk

6.         BAT "Іnguletsky hlіbozavod" m. Іngulets

7.         BAT "Pyatihatsky hlіbozavod" m. P'yatihatki

8.         BAT "Marhanez Cue hlіbokombіnat" m. Marhanez

9.         BAT "Sinelnikіvskіy hlіbozavod" m. Sinelnikova

10.      BAT "Ternіvsky hlіbozavod" m. Die Kurve P іg

11.      BAT "Golden Ear" m. Dnipropetrowsk

12.      BAT "Dnіpropetrovsky hlіbozavod Nummer 9 " m. Dnipropetrowsk

Kharkiv Region.Die Mitglieder der WPA

1.         TOV "Hlіbozavod Oleksіїvsky" m. Kharkiv

2.         DP "Balaklіysky hlіbokombіnat" TOV "ukrainischen Agrar - Union" m. Balakleya, Region. Kharkiv

INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "Korovay" m. Harkі in

2.         Harkіvskіy hlіbozavod Nummer 2m . Harkі in

3.         Harkіvskіy hlіbozavod Nummer 4m . Harkі in

4.         Harkіvskіy hlіbokombіnat Nummer 4m . Harkі in

5.         Harkіvskіy hlіbozavod Nummer 5m . Harkі in

6.         BAT "Harkіvsky hlіbokombіnat Nummer 8 " m. in Harkі

7.         BAT "Harkіvsky hlіbokombіnat Nummer 11 " m. in Harkі

8.         BAT "Lyubotinsky hlіbozavod" m. Lyubotin, Harkіvskogo p-Wanne,

9.         BAT "Bogoduhіvsky hlіbozavod" m. Bogoduhі in

10.      BAT "Vovchansky hlіbozavod" m. Wowtschansk

11.      BAT "Іzyumsky hlіbozavod" m. Іzyum

12.      BAT "Meref'yansky hlіbokombіnat" m. Merefa

13.      BAT "Pervomayskiy hlіbozavod" CMT. Pervomayskiy

14.      BAT "Chuguїvsky hlіbozavod" m. Chuguї in

15.      BAT "Lozovsky hlіbozavod" m. Lozova

16.      BAT "Kup'yansky hlіbozavod" m. Kup'yansk

17.      BAT "Krasnogradsky hlіbozavod" m. Krasnohrad

Hersons'ka Region.Die Mitglieder der WPA

1.         BAT "Novokahovsky hlіbozavod" m. Nova Kakhovka Region. Hersons'ka

2.         BAT "Genіchesky hlіbozavod" m. Genіchesk, Region. Hersons'ka

INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "Hersons'ka hlіbokombіnat" m. Kherson

2.         BAT "Borislavsky hlіbozavod" m. Berislav

Zaporizka Region.Die Mitglieder der WPA

1.         ZAT "Agroservіs 2000 " m. Zaporіzhzhya

2.         Zaporizka £ іlіya DP "Agroservіs 2000 " m. Zaporіzhzhya

3.         BAT "Hlіbokombіnat №2" m. Zaporіzhzhya

4.         BAT "Melіtopolsky hlіbokombіnat" m. Melitopol, Region. Zaporizka

5.         ZAT "Zaporіzhzhya-mlin" m. Zaporіzhzhya

6.         TOV "Agrobіznes" m. Zaporіzhzhya

7.         BAT "Zaporіzky hlіbokombіnat №1" m. Zaporіzhzhya

8.         BAT "Zaporіzky hlіbozavod №3" m. Zaporіzhzhya

9.         BAT "Zaporіzky hlіbozavod №5" m. Zaporіzhzhya

INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "Zaporіzky hlіbozavod Nummer 4 ' m. Zaporіzhzhya

2.         BAT "Berdyansky hlіbokombіnat" m. Berdyansk

3.         BAT "Vasilіvsky hlіbokombіnat" m. Vasilіvka

4.         BAT "Orіhіvsky hlіbokombіnat" m. Orіhі in

5.         BAT "Tokmatsky hlіbozavod" m. Tokmak

AR KrimDie Mitglieder der WPA

1.         BAT "Krimhlіb" AR Krim:

o         Kertscher hlіbokombіnat m. Kerch

o         Yaltinsky hlіbokombіnat m. Jalta

o         Aluschtinski hlіbokombіnat m. Alushta

o         Dzhankoysky hlіbokombіnat m. Djankoi

o         Feodosіysky hlіbokombіnat m. Feodosіya

o         Sudakski hlіbokombіnat m. Sudak

o         Sіmferopolsky hlіbokombіnat m. Simferopol

o         Єvpatorіysky hlіbokombіnat m. Єvpatorіya

o         Armyansky hlіbokombіnat m. Armyansk

2.         DP "Tsarhlіb" TOV "Hlіbnі іnvestitsії" (Reigning pіdpriєmstvo "Sevastopolsky hlіbokombіnat IM. SM Kіrova") AR Krim, m. Sewastopol

Donec'ka Region.INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "Amvrosіїvsky hlіbozavod" m. Amvrosіїvna

2.         BAT "Donetsk Bäckerei und Konditerska kombіnat" m. Donetsk

3.         BAT "Donetsk hlіbozavod Nummer 14 " m. Donetsk

4.         ZAT "Budenіvsky hlіbokombіnat" m. Donetsk

5.         BAT "Kіrovsky hlіbokombіnat" m. Donetsk

6.         BAT "Dokuchaєvskhlіb" m. Dokuchaєvsk

7.         BAT "Druzhkіvsky hlіbozavod" m. Druzhkіvka

8.         BAT "Dobropіlsky hlіbokombіnat" m. Bіletske

9.         BAT "Gorlіvsky hlіbokombіnat" m. Gorlіvka

10.      BAT "Kalі n іnsky hlіbokombіnat" m. Gorlіvka

11.      BAT "Krasnoarmіysky hlіbokombіnat" m. Krasnoarmіysk

12.      BAT "Kostyantinіvsky hlіbokombіnat" m. Kostyantinіvka

13.      BAT Marіupolsky hlіbokombіnat "m. Mariupol

14.      BAT "Hlіb" m. Slov'yansk

15.      BAT "Selіdovsky hlіbokombіnat" m. Selіdove

16.      BAT "Hartsizky hlіbokombіnat" m. Hartsizk

17.      BAT "Shahtarsky hlіb" m. Shahtarsk-2

18.      BAT "Dzerjinskiy hlіbokombіnat" m. Dzerjinskiy

19.      BAT "Donetsk hlіbokombіnat" m. Donetsk

20.      BAT "Petrovsky hlіbokombіnat" m. Donetsk

21.      BAT "Kramatorsk hlіbokombіnat" m. Kramatorsk

22.      ZAT "Ukrhlіb" m. Makіїvka

23.      BAT "Kolos" m. Makіїvka

24.      BAT "Snіzhnyansky hlіbokombіnat" m. Snіzhne

25.      BAT "Starobishevsky hlіbokombіnat" m. Komsomolsk

26.      BAT "Torezhlіb" m. Torez

27.      BAT "Dimitrіvsky hlіbozavod" m. Dimitrov

28.      BAT "Ukrainian korovay" m. Єnakієve

29.      BAT "Bahmutsky korovay" m. Artemіvsk

30.      BAT "Krasnogvardіysky hlіbokombіnat" m. Makіїvka

31.      ZAT FUND "Donhlіbpromservі mit" m. Donetsk

Luhansk Region.INSHI n іdpriєmstva hlіbopekarskoї promislovostі

1.         BAT "Korowai" m. Lugansk

2.         "Antratsitovsky hlіbokombіnat" m. Anthrazit

3.         "Alchevsky hlіbokombіnat" m. Alchevsk

4.         "Krasnodonsky hlіbokombіnat" m. Krasnodon

5.         "Krasnoluchsky hlіbokombіnat" m. Red Ray

6.         "Popasnyanіvsky hlіbokombіnat" m. Popasna

7.         "Rovenkіvsky hlіbokombіnat" m. Rovenki

8.         "Rub іzhansky hlіbokombіnat" m. Rubіzhne

9.         "Sverdlovs'k hlіbokombіnat" m. Sverdlovs'k

10.      "Starobіlsky hlіbokombіnat" m. Starobіlsk

11.      "Sjewjerodonezk hlіbokombіnat" m. Sjewjerodonezk

12.      "Lugansk hlіbozavod Nummer 1 " m. Lugansk

13.      "Lugansk hlіbozavod Nummer 2 " m. Lugansk

14.      "Lugansk hlіbozavod Nummer 3 " m. Lugansk

15.      "Lugansk hlіbozavod Nummer 4 ' m. Lugansk

16.      BAT "Sprout" m. Stachanow

17.      ZAT "Lisichanskhlіb" m. Lyssytschansk