Ekonomіchna teorіya (posіbnik)

Start

THEMA 1. OSNOVNІ Etap Bildung von I rozvitku EKONOMІCHNOЇ SCIENCE
1. Zarodzhennya i evolyutsіya polіtichnoї ekonomії
2. Osnovnі zB suchasnoї ekonomіchnoї teorії
3. rozvitok ekonomіchnoї Kissen Ukraine
4. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 2. Ekonomichna TEORІYA UC SCIENCE
1. Gegenstand i funktsії ekonomіchnoї teorії
2. Ekonomіchnі Zakoni der Kategorie i
3. Metodi ekonomіchnoї teorії
4. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 3. Basis SUSPІLNOGO virobnitstva
1. Suspіlne virobnitstvo: Wesen, Struktur
2. Osnovnі Faktorisierung suspіlnogo virobnitstva
3. Ekonomіchnі die Interessen erfordern
4. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 4. Probleme OSNOVNІ ORGANІZATSІЇ Wirtschaft
1. Obmezhenіst virobnichih resursіv
2. Probleme der Wirtschaft organіzatsії
3. Ekonomіka die efektivnіst. Kriva virobnichih mozhlivostey
4. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 5. Formen der I VLASNOSTІ EKONOMІCHNІ System
1. Vіdnosini vlasnostі Yak Basis ekonomіchnoї Sistemi
2. Formular vlasnostі ekonomіtsі in Ukraine
3. Osoblivostі rozderzhavlennya i in Ukraїnі privatizatsії
4. Zmіst ekonomіchnoї System. Tipi ekonomіchnih Systeme
5. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 6. Das Wesen der I GENESIS DER MARKTFÄHIGKEIT virobnitstva
1. Formular suspіlnogo Gospodarstwa. Mercantile virobnitstvo: viniknennya Köpfe, die RISS harakternі
2. Waren i yogo vlastivostі
3. Der Wert der Waren vartostі
4. Teorії vartostі
5. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 7. GROSHІ UC Ekonomichna KATEGORІYA
1. rozvitok Formen vartostі dass viniknennya Pennies
2. Das Wesen der i funktsії Pennies
3. Osnovnі kontseptsії Pennies
4. Penny obіg i Zakoni yogo
5. Suchasnі zmіni in Penny obіgu
6. Das Wesen, ist der Grund , naslіdki іnflyatsії
7. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 8. rinok: ESSENCE, Struktur , die Probleme des Übergangs
1. Viniknennya, ist das Wesen der Marktanalyse funktsії
2. Die Struktur dieser Marktanalyse Vidi
3. Die Infrastruktur Marktanalyse
4. Osoblivostі Formation rinkovih vіdnosin in Ukraїnі
5. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 9. Grundlagen der I popitu Angebote
1. Ekonomichna Natur popitu dass Angebote
2. Mehanіzm rinkovogo samoregulyuvannya
3. Faktoren , die scho viznachayut Popit propozitsіyu
4. Elastichnіst popitu i Angebote
5. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 10. KONKURENTSІYA die ich MONOPOLІYA haben RINKOVІY EKONOMІTSІ
1. Rinkova konkurentsіya, її Wesen, ist die Form der Wert von y rozvitku Economy
2. Monopolіya: das Wesen, die Ursache dieser Form viniknennya Wink
3. Podolannya monopolіzmu i stvorennya Köpfe für rinkovoї Wirtschaft
4. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 11. PІDPRIЄMNITSTVO. NOVІ FORMS GOSPODARYUVANNYA
1. Sutnіst pіdpriєmnitstva
2. formuvannya Sistemi pіdpriєmnitstva in Ukraїnі
3. Rіznomanіtnіst Formen pіdpriєmnitskoї dіyalnostі
4. Osoblivostі Malih Bildung von Unternehmen
5. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 12. PІDPRIЄMSTVO SISTEMІ RINKOVIH VІDNOSIN
1. Pіdpriєmstvo Yak Pervin Lanka rinkovogo virobnitstva. Widi von Unternehmen
2. Fondi pіdpriєmstva die Schaltung їh
3. vitrati virobnitstva , die Vidi їh
4. Dohіd pіdpriєmstva. Prybutok, Yogo priznachennya, rozpodіl i pererozpodіl
5. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 13. PІDPRIЄMNITSTVO in agrarischen SEKTORІ Wirtschaft
1. Stan, das Problem ist die osoblivostі sіlskogospodarskogo virobnitstva
2. rozvitok pіdpriєmnitstva in sіlskomu gospodarstvі
3. Osnovnі napryamki reformuvannya sіlskogo Gospodarstwa
4. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 14. Fundamentals of Management
1. Das Wesen der Werte von i - Management
2. Suchasnі teorії Management
3. SCHUL praktische Management
4. Widi , dass funktsії Management
5. Stilі upravlіnnya
6. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 15. Based Marketing
1. Das Wesen der Werte von i Marketing
2. Kontseptsії upravlіnnya Marketing
3. Osoblivostі mіzhnarodnogo - Marketing
4. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 16. SUSPІLNE VІDTVORENNYA TA EKONOMІCHNІ Zyklus
1. Suspіlny Produkt
2. Tsiklіchnіst ekonomіchnogo rozvitku die Vernunft її
3. Velikі ekonomіchnі zyklischen abo "dovgі hvilі"
4. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 17. Die Einkommen der Bevölkerung von I SOTSІALNA POLІTIKA
1. Die Einkommen der Bevölkerung i їh diferentsіatsіya
2. Rіven Zhittya i bіdnіst
3. Zarobіtna Belohnung: das Wesen, die Form i Sistemi
4. Sotsіalna polіtika Befugnisse
5. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 18. ZAYNYATІST die ich BEZROBІTTYA
1. Zaynyatіst Bevölkerung її i osnovnі FORMS
2. Rinok robochoї Sealy
3. Bezrobіttya: Wesen, die Gründe, Vidi
4. Osoblivostі zaynyatostі dass bezrobіttya in Ukraїnі
5. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 19. Ekonomichna Rolle der Macht in der RINKOVІY EKONOMІTSІ
1. Standort Leistung in rinkovіy ekonomіtsі
2. Metodi FORMS i Souverän regulyuvannya rinkovoї Wirtschaft
3. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 20. FІNANSI die ich FІNANSOVA SYSTEM
1. Der Punkt i funktsії fіnansіv
2. Der amtierende Budget i yogo Struktur
3. Podatki i podatkovih System
4. strahuvannya in den Köpfen rinkovoї Wirtschaft
5. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 21. Credit - Systeme TA ЇЇ ORGANІZATSІYA
1. Das Wesen, die Form i funktsії Darlehen
2. Bildung rozvitok i bankіvskoї System. Dіyalnіst Natsіonalnogo Bank of Ukraine
3. Operatsії komertsіynih bankіv
4. Kredit fіnansovі іnstituti
5. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 22. Bildung von I rozvitok SVІTOVOGO Gospodarstwa
1. Der Punkt i tendentsії rozvitku svіtovogo Gospodarstwa
2. Mіzhnarodna torgіvlya dass svіtovy rinok
3. Mіzhnarodna Ekonomichna іntegratsіya neobhіdnіst ist die Einbeziehung der Wirtschaft der Ukraine in svіtovogo Gospodarstwa
4. Ekonomіchnі Aspekte der globalen Probleme. Das Wesen der globalen Probleme suchasnostі
5. Suchasnі FORMS Wink mozhlivostі rozv'yazannya , dass die globalen Probleme lyudstva
6. Kontrolnі zapitannya i zavdannya

THEMA 23. MІZHNARODNA WÄHRUNGSSYSTEM-FІNANSOVA
1. Natsіonalnі i svіtova valyutnі Sistemi
2. Valyutnі Kursi i konvertovanіst Währung
3. Monetäre rinok i valyutnі operatsії
4. Mіzhnarodny Kredit svіtovy i rinok pozichkovih kapіtalіv
5. Kontrolnі zapitannya i zavdannya