This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Моделювання економіки - Вітлінський В.В.

Контрольні завдання та теми для обговорення

1. Поясніть сутність управління процесами залучення коштів у комерційному банку.

2. Назвіть основні функції, що їх виконують банки як суб’єкти економічних відносин.

3. Поясніть сутність банківської виробничої функції. Наведіть приклад.

4. Концепція ринкової рівноваги для банківської сфери. Її концептуальні засади.

5. Поясніть сутність моделі динаміки фінансового стану банку.

6. Сутність методики прогнозування динаміки фінансових ресурсів комерційного банку.

7. Основні концептуальні засади моніторингу стохастичної динаміки фінансового ресурсу комерційного банку.

Теми рефератів

1. Стохастична модель поведінки реального вкладника комерційного банку.

2. Стохастична модель поведінки потенційного вкладника комерційного банку.

3. Стохастична модель поведінки сукупності вкладників комерційного банку.

4. Прогнозування очікуваних значень обсягів фінансових ресурсів комерційного банку.

5. Моделювання конкурентної рівноваги на ринку депозитів.

6. Моделювання та управління ринком пасивних операцій комерційного банку.

7. Взаємозв’язки між ризиком, надійністю, ліквідністю та стійкістю комерційного банку.

8. Моделювання та управління портфелем комерційного банку.

9. Моделювання та управління кредитним ризиком комерційного банку.

10. Оцінка ризику ліквідності комерційного банку.

Завдання для самостійної роботи

1. Рекурентні моделі динаміки фінансових ресурсів.

2. Мультиплікативна стохастична модель багатоетапної динаміки залучених коштів комерційного банку.

3. Основні підходи до моделювання та управління пасивами банку.