This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Verbindungsbüros in Kiew (nach Zahlen und Bezirken)

Auf der Seite:


Postleitzahlen der Kiewer Bezirke

Index Gebiet Kommunikationsbüro-Nummer
01 Indizes des zentralen Teils von Kiew 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 42, 44, 46, 54, 54, 103, 133, 135, 159, 196, 220
02 Indizes des linken Ufers von Kiew 2, 69, 81, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 166, 175, 183, 192, 206, 217, 218, 222, 223, 225, 230, 232
03 Indizes des südlichen Teils von Kiew 22, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 131, 134, 138, 141, 142, 143, 146, 148, 150, 151, 158, 162, 164, 165, 168, 169, 170, 179, 186, 187, 190, 191, 194
04 Indizes des nördlichen Teils von Kiew 50, 53, 60, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 86, 107, 108, 111, 112, 114, 116, 119, 123, 128, 136, 176, 201, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215

Beispiele für die Indexdefinition (alt -> neu)

Post Alter Index Neuer Index
Kiew 220 252220 01220
Kiew 2 252002 02002
Kiev 150 252150 02002
Kiew 71 252071 04071

Kiew Verbindungsbüros (Telefone und Adresse)

Index Post Anschrift Telefon Die Karte
01001 KYIV-1 Khreshchatyk, 22 230-08-38
01004 KYIV-4 Kropivnitskogo, 12 235-71-92, 287-01-59
01008 KYIV-8 Garten, 3 253-65-74, 253-95-49
01010 KYIV-10 Tsarik, 5 280-83-64, 280-84-20
01011 KIEV-11 trans. Kutuzov Str. 3 288-93-17,280-35-77
01012 KIEV-12 Platz der Unabhängigkeit, 2 279-59-05
01013 KYIV-13 Buildindustry, 7 285-47-86
01014 KYIV-14 Catherine Bilokur, 2/8 285-95-68,285-17-05
01015 KYIV-15 Die Zitadelle, 6/8 280-50-37, 254-56-40
01016 Kyiv-16 Kopylenko Alexandra, 6 536 18 24
01018 Kyiv-18 pl. Mikhaylovskaya, 1 278-03-03
01019 Kyiv-19 ul. Shota Rustaveli, 25 246-78-38
01021 KIEV-21 Grushevsky, 28/2 253-15-36,253-92-02
01024 KIEV-24 Rund-die-Universität, 17 253-72-40, 253-25-77
01025 KIEV-25 ul. Vladimirskaya, 8 278-49-74,235-44-31
01029 Kyiv-29 ul. Moskau, 8 280-72-67
01030 KYIV-30 B. Khmelnitsky, 44 234-63-35,234-30-54
01032 KIEV-32 Saksaganskogo, 88 235-23-10,244-18-97
01033 KYIV-33 Saksaganskogo, 48 289-75-83,289-64-16
01034 KYIV-34 Yaroslavov Val, 8 234-31-91,234-32-19
01042 KYIV-42 P. Lumumba, 19 529-14-44,521-61-12
01044 Kyiv-44 ul. Khreshchatyk, 36 270-60-06
01046 Kyiv-46 Ul. Leontovich, 11 234-10-78
01054 KYIV-54 Gogolewskaja, 1/3 486-36-10,486-34-65
01103 KYIV-103 Podvysotsky, 10 285-69-66, 285-69-64
01133 KYIV-133 Boulevard L.Ukrainka, 24 286-18-57,286-55-36
01135 KYIV-135 Prospekt Pobedy, 12 236-50-15,236-17-99
01159 Kiev-159 Suvorova, 18/20 280-20-43
01196 Kiev-196 pl. L. Ukrainki, 1
01220 Kiew-220 ul. Bankova 11 255-76-07
02002 KYIV-2 Lunatscharski, 16/4 516-77-25
02068 KIEV-68 Revutskogo, 16а
02081 KYIV-81 Zdolbunovskaya, 3 573-29-17
02088 KYIV-88 Lenina, 49 564-82-22,564-87-68
02089 KYIV-89 Brovarsky Prospekt, 89 544-44-44
02090 KIEV-90 Prag 31 574-16-79,574-15-17
02091 KIEV-91 Kharkov Highway 164 563-93-98, 564-02-61
02092 KYIV-92 Alma-Ata, 66 568-94-54,568-78-24
02093 KYIV-93 Polesskaya, 12 566-05-75,567-91-03
02094 KYIV-94 Krasnokotskaya, 22 574-16-66,552-50-41
02095 Kiev-95 Sribnokilsky, 24 574-84-92
02096 KYIV-96 Ilyich, 6/5 566-80-48,566-14-93
02097 KYIV-97 ul. Budischtschanskaja, 7 530-19-89
02098 KYIV-98 ul. Shumsky, 4a 573-59-02,550-60-00
02099 KYIV-99 September 12a 566-23-65,566-86-21
02100 KYIV-100 Bauherren, 32/2 573-55-47.552-33-23
02105 KYIV-105 Reunions, 6 552-40-17,552-32-44
02121 KIEV-121 Verbitsky, 32 560-95-16
02125 KYIV-125 Blvd. Perov Str. 24 540-68-76
02132 KYIV-132 Zarechnaya 41 573-67-16
02139 KYIV-139 Blvd. Perova, 38/1 540-94-63.540-94-66
02140 KYIV-140 Revutskogo, 46 565-81-88
02147 KYIV-147 Enthusiasten, 39 517-24-47
02152 KYIV-152 Serafimovich, 13а 573-27-81,550-53-88
02154 KYIV-154 Enthusiasten, 11 544-82-06
02156 KYIV-156 Sholom Aleichem, 18 513-33-36,513-61-19
02160 KYIV-160 Kharkov Highway 2 552-40-59,552-61-22
02166 KIEV-166 Lesnoy Prospekt, 25 518-74-74, 518-26-06
02175 KYIV-175 Kharkov Highway 53 563-08-37
02183 KIEV-183 Kibalchicha, 13b 512-73-44
02192 KYIV-192 Darnitskiy Boulevard, 23 543-88-74
02206 KYIV-206 A. Malyshka, 15/1 543-35-52.543-57-49
02217 KIEV-217 Dreiser, 6 546-90-79, 546-40-29
02218 KIEV-218 Iris, 13 542-27-12
02222 KIEV-222 , Mayakovskogo Ave., 45 515-38-54, 515-45-32
02223 KYIV 223 Vul. Vatutina, 2A 542-38-22
02225 KYIV-225 Mayakovsky Ave., 15 515-98-79, 548-02-88
02230 KYIV-230 Lermontov, 20b 545-11-69
02232 KYIV-232 Majakowski Pr., 75 530-19-83, 530-19-82
03005 Kyiv-5 ul. Smolenskaja, 31/33 538 00 59
03006 Kyiv-6 ul. Glushkov, 13 B 250-83-61
03020 Kyiv-20 Ave. Vozduhoflotsky, 41 520-06-90
03022 KIEV-22 Vasilkovskaya 38 257-40-48, 257-60-29
03026 KIEV-26 mit. Pirogovo, das Rote Banner, 148 259-32-70
03027 KYIV-27 mit. Novoselki, ul.Sadovaya, 6 526-20-62,526-20-46
03028 KIEV-28 V. Kitaevskaya, 6 525-52-20.527-98-59
03031 Kyiv-31 Südbahnhof 227-06-48
03031 KYIV-31 Bahnhof 244-00-52
03035 KYIV-35 Uritsky, 23 248-67-15, 248-68-43
03036 Kyiv-36 Flughafen "Kiew" 249-01-19,249-00-76
03037 KYIV-37 Z. Kosmodemyanskoy 22 270-03-99, 270-05-99
03038 KYIV-38 Novokvozalnaya, 21 528-81-26
03039 KYIV-39 Prospect of Science, 4 525-30-98,525-94-90
03040 KYIV-40 Vasylkivska Str. 7/7 257-13-65, 258-21-81
03041 KIEV-41 General Rodimtsev, 11 257-52-45, 259-71-40
03045 KYIV-45 s.Korchuvate, Naberezhno-Korchevatskaya, 84 259-32-78, 259-57-91
03047 KYIV-47 Prospekt Pobedy, 50 454-81-72
03048 KIEV-48 ul. I. Pulyuya, 5 246-22-84
03049 KYIV-49 Prospekt Vozdukhoflotsky, 11 248-38-00, 248-83-87
03055 KYIV-55 Prospekt Pobedy, 25 236-32-24
03056 KYIV-56 Borshchagovskaya, 146 401-11-40,401-11-38
03057 KYIV-57 Prospekt Pobedy, 45 456-09-66,456-52-89
03058 KYIV-58 Borshchagovskaya, 210 497-11-36,455-31-82
03061 KYIV-61 Borislavskaya, 72/3 408-41-25,497-71-12
03062 KYIV-62 Prov. Chervonozavodsky, 2/13 442-25-93,442-00-03
03065 KYIV-65 Metrobudivelna, 14/12 455-34-98, 497-70-43
03067 KYIV-67 Garmatnaya, 33/1 456-30-24,456-20-55
03069 KYIV-69 Mounters, 44 529-14-95
03083 KYIV-83 Prospect of Science, 63 525-30-63,525-02-10
03084 KYIV-84 San. "Koncha-Zaspa" 259-23-49
03087 KYIV-87 Petersburg, 16 242-50-36,242-50-18
03110 KYIV-110 Solomenskaya, 22 275-36-88, 275-36-33
03113 KYIV-113 Campernaya, 46/48 456-90-12,458-12-85
03115 KYIV-115 Prospect Pobedy, 128/2 424-33-91, 424-31-21
03118 KYIV-118 Kustanai, 1 525-61-60, 525-52-92
03124 KYIV-124 Vasilenko, 9 457-31-48.497-12-24
03126 KIEV-126 B. Lepse, 87 497-10-80,455-49-84
03127 KYIV-127 Pr. 40 Jubiläum Oktober 110 258-47-88, 258-48-75
03129 Kyiv-129 Budarina, 3, San. "Sieg" 451-30-13,451-30-12
03131 KYIV-131 Chapaevka, Stolichnoe Autobahn, 35 259-25-56, 259-23-83
03134 KYIV-134 Simirenko, 1/2 402-28-33,402-28-36
03138 KYIV-138 Kamenshchikov, 32 258-26-37
03141 KYIV-141 Solomenskaya, 37 275-06-16,275-97-77
03142 KIEV-142 Dobrokhotova, 30 424-30-21,424-21-178
03143 KYIV-143 Feofaniya, Metrologicalheskaya, 14a 266-52-79, 266-52-69
03146 KYIV-146 Yakub Kolas, 8 407-68-02
03148 KYIV-148 Gnata Yury, 7а 403-08-27,403-04-15
03150 KYIV-150 Krasnoarmeyskaya (B. Vasilkovskaya), 102 529-61-93, 528-65-33
03151 KYIV-151 Smilyanskaya, 3 249-91-89, 249-91-44
03158 KYIV-158 Bolshaya Koltsova 13 405-71-66.405-43-44
03162 KYIV-162 Architekten, 50 405-20-22,405-30-55
03164 KIEV-164 Underwood, 3 424-25-56,424-31-40
03165 KYIV-165 Komarova Ave., 7 404-03-23
03168 KYIV-168 Vozduhoflotsky Ave, 6 248-29-85
03169 KYIV-169 Zhulyany, Sowetskaja, 3 250-65-00
03170 KYIV-170 Romain Rolland, 13 274-34-64,476-10-09
03179 KYIV-179 Irpenskaya, 76 452-20-36,452-20-37
03186 KYIV-186 Antonova, 7 248-43-51, 248-43-52
03187 KIEV-187 Zabolotnogo, 20а 252-17-78, 252-39-35
03190 KIEV-190 Ussuriyskiy, 11 422-28-09,422-28-07
03191 KIEV-191 Liatoshinsky, 4 250-69-19, 250-69-22
03194 KIEV-194 Architekten, 16 405-42-33,405-14-11
04050 KYIV-50 Melnikova, 6 483-30-78
04052 Kyiv-52 ul. Melnikova, 42 489-00-40
04053 KYIV-53 Artema, 59/65 486-31-75, 484-30-91
04060 KIEV-60 Vavilov 18 440-35-01
04070 KYIV-70 Borisoglebskaya, 17/1 425-00-77, 425-40-65
04071 KYIV-71 Konstantinowskaja, 8 462-49-37,417-45-74
04073 KYIV-73 Frunze, 152 468-43-58, 468-12-39
04074 KYIV-74 Popova, 2 432-25-12,464-16-97
04075 KYIV-75 Yunkerova, 82 431-96-43
04077 KIEV-77 8. März 7 467-91-13
04078 KIEV-78 Regimental, 72 462-91-36
04080 KYIV-80 Nizhneurkovskaya, 3 462-54-31, 462-49-39
04086 KIEV-86 O. Teligi, 41 440-35-22, 440-35-77
04107 KYIV-107 Tatar, 38 484-67-36,484-11-96
04108 KYIV-108 Prospekt Svobody, 2a 462-03-16,433-97-45
04111 KIEV-111 Shcherbakova, 60 422-11-50,442-21-42
04112 KIEV-112 Shamrilo 11 456-04-10,456-90-65
04114 KIEV-114 Wyschgorodskaja 52 430-43-56, 464-16-98
04116 KYIV-116 V. Vasilevskaya, 18 236-22-67,236-29-24
04119 KYIV-119 Yakir, 21a 483-26-50, 483-29-40
04123 KYIV-123 Krasnopolskaya, 13/16 463-26-96,463-46-95
04128 KIEV-128 Tupolew, 28 422-11-66,442-52-10
04136 KYIV-136 Marschall Grechko, 14 422-37-16,442-22-10
04176 KYIV-176 Elektriker, 28b 425-14-26,425-03-19
04200 Kiev 200 Prospect Minsk, 6 430 50 90
04201 KYIV-201 Das Polar. 8a 462-44-98,462-44-99
04205 KYIV-205 Obolonsky Ave., 14 464-47-34, 418-77-40
04208 KYIV-208 Pr. Pravda, 92 434-34-44, 462-96-24
04209 KIEV-209 Pr. Geroyev Dnieper, 31b 467-82-21,413-77-46
04210 KIEV-210 Helden von Stalingrad, 21/38 464-47-41, 464-47-70
04211 KIEV-211 Mate Zalki, 2/12 464-47-54, 419-86-82
04212 KIEV-212 Malinovsky, 9 464-47-43,419-63-30
04213 KIEV-213 Helden von Stalingrad, 56b 411-13-68,411-21-19
04214 KYIV-214 Helden des Dnjepr, 53 467-82-23,411-37-26
04215 KYIV-215 Svobody Ave., 26 463-33-22, 463-23-95