This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Spurs von Makroekonomіki


ZMІST


Sporen von makroekonomіki Varіant 1
1. System natsіonalnih rahunkіv: sutnіst die metodologіchnі Principi її pobudovi osnovnі.
2. Brutto vnutrіshnіy Produkt: sutnіst, zmіst Yogo elementіv für virobnichim Verfahren.
3. Ekonomіchnі Zyklen: sutnіst, Struktur, VD ist der Grund , tsiklіchnih Oszillationen.
4. Multiplіkator іnvestitsіy: sutnіst, schematisches Modell , das viznachenіst einfache multiplіkatora vidatkіv kіlkіsna.
5. Retsesіyny RPPOs: sutnіst, grafіchna іnterpretatsіya dieser kіlkіsna viznachenіst. Іnflyatsіyny RPPOs: sutnіst, grafіchna іnterpretatsіya dieser kіlkіsna viznachenіst.
6. Keynsіanska dass monetariska teorії makroekonomіchnogo regulyuvannya: sutnіst die Position osnovnі.
7. Diskreditsіyna die automatische polіtika ist: sutnіst die vplivu auf ekonomіku zasobi; multiplіkator vidatkіv, podatkіv das Budget zbalansovanogo.
8. Fіskalna polіtika urahuvannyam der Gebote: sutnіst, grafіchna іnterpretatsіya, die Laffer - Kurve.
9. Fіskalna polіtika i Reigning Budget: Budget defіtsit, kontseptsії zbalansuvannya Staatshaushalt Dzherela defіtsitnogo fіnansuvannya.
10. Penny propozitsіya: sutnіst, lіkvіdnіst Penny aktivіv, groshovі Einheit. Sukupny Popit auf groshі. Rіvnovaga Cent auf Marktanalyse. Grafіchna іnterpretatsіya.
11. Bankіvska - System; Kaution , die Penny Multiplier: Elemente Einzahlung Pennies sutnіst dass kіlkіsna viznachenіst Ablagerung rozpodіlu dass trumpery multiplіkatora.
12. Penny und Kredit regulyuvannya Economy: Methoden auf Penny propozitsіyu vplivu, polіtika "teuer" ist die "billigste" Pennies.
13. Wechselkurs: sutnіst, proben kursoutvorennya, parіtet kupіvelnoї spromozhnostі dass Handyempfang platіzhnim der Balance.
14. vpliv zovnіshnoї torgіvlі GDP: grafіchna іnterpretatsіya, Boundary skhilnіst іmportu, multiplіkator vidatkіv in vіdkritіy ekonomіtsі.
15. Stagflyatsіya: sutnіst, Kurve Fіlіpsa in korotkostrokovomu die perіodah dovgostrokovomu.
16. Modell ekonomіchnogo krugoobіgu Köpfen der reinen Marktanalyse. VZAYEMODIYA mіzh domogospodarstvami dieser pіdpriєmstvami Rolle fіnansovih posrednikіv. Spozhivannya dass zaoschadzhennya: grafіchna іnterpretatsіya їh zalezhnostі od Einkommen skhilnіst dass zaoschadzhennya, nedohіdnі chinniki spozhivannya.
17. Sukupna propozitsіya: sutnіst i grafіchna INTER pretatsіya її zalezhnostі od tsіni auf osnovі klasychnoji modelі.
18. Sukupna propozitsіya: sutnіst dass grafіchna іnterpretatsіya її zalezhnostі od tsіni auf osnovі keynsіanskoї modelі.
19. Modell ekonomіchnogo krugoobіgu in Minds zmіshanoї Wirtschaft. Funktsії Macht in protsesі ekonomіchnogo krugoobіgu in Minds zakritoї dass vіdkritoї Wirtschaft. Rіvnovazhny BIP osnovі Methode "vidatki- Key - Infrastruktur" , dass Yogo grafіchna іnterpretatsіya.
20. Sukupny Popit auf іnvestitsії: Yogo chinniki dass grafіchna іnterpretatsіya
21. Okun Gesetz ist die kіlkіsna viznachenіst vtrat Economy od tsiklіchnogo bezrobіttya.
22. Rіvnovazhny BIP osnovі Methode "viluchennya-іn'єktsії" sie Yogo grafіchna іnterpretatsіya.
23. Іnflyatsіya: sutnіst diesem kіlkіsna viznachenіst, Vidi dass sotsіalno-ekonomіchnі naslіdki.
24. Sutnіst dass Faktorisierung ekonomіchnogo zrostannya. Modell ekonomіchnogo zrostannya. Solow: osnovnі RISS dass matisch mathematische formalіzatsіya.
Spurs von makroekonomіki Varіant 2
1. CHP: sutnіst die її pobudovi osn.metodolog.printsipi.
2. GDP sutnіst, zmіst Yogo elementіv für virobn.metodom, vidatkіv Methode ist die Methode dohodіv.
3. Der BIP - Deflator: sutnіst i kіlk.viznachenіst. Defіlyuvannya Ti іnflyuvannya BIP.
4. Ekonomіchnі Zyklen: sutnіst, Struktur, VD ist der Grund , tsiklіchnih Oszillationen.
5. Zaynyatіst i bezrobіttya: Vidi zaynyatostі, kіlkіsna viznachenіst bezrobіtya dass Yogo Vidi.
6. Multiplіkator іnvestitsіy: sutnіst, schematisches Modell , das einfach multiplіkatora vidatkіv kіlk.viznachenіst.
7. Retsesіyny RPPOs: sutnіst, grafіchna іnterpretatsіya dieser kіlk.viznachenіst.
8. Іnflyatsіyny RPPOs: sutnіst, graf.іnterpretatsіya dass kіlk.viznachenіst.
9. Keynsіanska dass monetariska teorії makroekonomіchnogo regulyuvannya: sutnіst die Position osnovnі.
10. Diskretsіyna die automatische polіtika ist: sutnіst die vplivu auf ekonomіku zasobi, multiplіkator vidatkіv, podatkіv das Budget zbalansovanogo.
11. Fіsk.polіtika urahuvannyam der Gebote: sutnіst, Graf іnterpretatsіya die Kurve Laffer.
12. Fіskalna polіtika i derzhbyudzhet: byudzhet.defіtsit, kontseptsії zbalansuvannya derzhbyudzhetu, Dzherela defіtsit.fіnansuvannya.
13. Grosh.propozitsіya: sutnіst, lіkvіdnіst grosh.aktivіv, grosh.agregati. Sukupny Popit auf groshі. Rіvnovaga auf grosh.rinku. Grafіchna іnterpretatsіya.
14. Bank.sistema; depozit.ta grosh.multiplіkatori: Elemente rozpodіlu Einzahlung Pennies sutnіst dass kіlk.viznachenіst depozit.ta grosh.multiplіkatora.
15. Grosh und Kredit regulyuvannya Economy: Methoden auf grosh.propozitsіyu vplivu, polіtika "teuer" ist die "billigste" Pennies.
16. Wechselkurs: sutnіst, proben kursoutvorennya, parіtet kupіv.spromozhnostі dieser Telefonempfang platіzhnim der Balance.
17. vpliv zovn.torgіvlі BIP: graf.іnterpretatsіya, Begrenzung skhilnіst іmportu, multiplіkator vidatkіv in vіdkritіy ekonomіtsі.
18. Stagflyatsіya: sutnіst, Kurve Fіlіpa in korotkostrokovomu die perіodah dovgostrokovomu.
19. Modell ekon.krugoobіgu Geist der reinen Marktanalyse. VZAYEMODIYA mіzh domogospodarstvami dieser pіdpriєmstvami Rolle fіn.poserednikіv.
20. Spozhivannya dass zaoschadzhennya: graf.іnterpretatsіya їh zalezhnostі od Einkommen skhilnіst spozhivannya dass zaoschadzhennya, nedohіdnі chinniki.
21. Sukupna propozitsіya: sutnіst i graf.іnterpretatsіya її zalezhnostі od tsіni auf osnovі klasychnoji modelі.
22. Sukupna propozitsіya: sutnіst dass graf.іnterpretatsіya її zalezhnostі od tsіni auf osnovі keynsіanskoї modelі.
23. Modell ekon.krugoobіgu in Minds zmіshanoї Wirtschaft. F-tsії Macht in protsesі ekon.krugoobіgu in Minds zakritoї dass vіdkritoї Wirtschaft.
24. Rіvnov.VVP auf osnovі Methode "vidatki-Key - Infrastruktur" , dass Yogo graf.іnterpritatsіya.
25. Sukupny Popit auf іnvestitsії: Yogo chinniki dass graf.іnterpretatsіya.
26. Gesetz der Okunschen dass Wirtschaft kіlk.viznachenіst vtrat od tsikl.bezrobіttya.
27. Rіvnov.VVP auf osnovі Methode "viluchennya-іn'єktsії" sie Yogo graf.іnterpretatsіya.
28. Іnflyatsіya: sutnіst dass kіlkіsna viznachenіst, Vidi , dass sotsіalno-ekonomіchnі naslіdki.
29. Sutnіst dass Faktorisierung ekonomіchnogo zrostannya.
30. Modell ekonomіchnogo zrostannya Solow: osn.risi dieser matemat.formalіzatsіya.
Spurs von maroekonomіki varіant 3
1. Brutto vnutrіshnіy Produkt: sutnіst, zmіst Yogo elementіv für virobnichim Methode.
2. Fіskalna polіtika i Reigning Budget: Budget defіtsit, kontseptsії zbalansuvannya Staatshaushalt Dzherela defіtsitnogo fіnansuvannya.
3. Rіvnovazhny BIP osnovі Methode "vidatki- Key - Infrastruktur" , dass Yogo grafіchna іnterpretatsіya.
4. Bank.sistema; depozit.ta grosh.multiplіkatori: Elemente rozpodіlu Einzahlung Pennies sutnіst dass kіlk.viznachenіst depozit.ta grosh.multiplіkatora.
5. IS- LM - Modell: viznachenіst dass i funktsіya IS Kurve LM, grafіchna іnterpretatsіya modelі IS- LM , die Rolle in makroekonomіchnomu analіzі її.
6. Platіzhny Balance: sutnіst, zmіst Yogo rozdіlіv Modell platіzhnogo Balance "rezervnі Vermögenswerte" stattі regulyuyucha Rolle
7. Sukupny Popit: sutnіst, tsіnovі diesem netsіnovі chinniki, grafіchna іnterpretatsіya їh vplivu auf sukupny Popit.
8. Popit auf groshі zum Wohle der einen groshі, Yak Vermögen: sutnіst, kіlkіsna viznachenіst die іnterpretatsіya grafіchna.
9. Sukupny Popit auf groshі: kіlkіsna viznachenіst, grafіchna Modell , das vіdnovlennya rіvnovagi Cent auf Marktanalyse mehanіzm.
10. Klasichna dass keynsіanska teorії regulyuvannya povnoї zaynyatostі.
11. Vidatki i GDP Minds privatnoї Economy geschlossener Typ: sukupnі, avtonomnі diese іndutsіyovanі vidatki; Modell einfach multiplіkatora vidatkіv; viznachenіst vplivu autonome vidatkіv BIP in rіznih tsіnovih Köpfen.
12. vpliv Kräfte auf die Parameter ekonomіchnoї rіvnovagi: Transformation von privaten spozhivannya die zaoschadzhennya; derzhavnі dass natsіonalnі zaoschadzhennya, modelі ekonomіchnoї rіvnovagi.
13. Popit auf groshі zum Wohl der ein groshі Yak Vermögenswerte
Makroekonomіchnі pokazniki
1) Verfahren Virobnichy
2) Verfahren Rozpodіlchy
3) Verfahren kіntsevogo vikoristannya
4) Rinok pratsі
5) Penny rinok
6) Іnflyatsіyny mehanіzm
7) Spozhivannya domogospodarstv
8) Privatnі іnvestitsії
9) Sukupnі vitrati
10) Ekonomichna dinamіka
11) Zovnіshnoekonomіchna dіyalnіst
Dictionnaire Makroekonomіchnih termіnіv
Testi von makroekonomіki