This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M.

 

Додаток 6.1.4 ПОЛОЖЕННЯ про прес-службу Кабінету Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 червня 1996 р. № 400-р Київ

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМ від 25 березня 1997 року № 264

1. Затвердити Положення про прес-службу Кабінету Міністрів України (додається).

Підпорядкувати прес-службу Кабінету Міністрів України безпосередньо Прем'єр-міністру України.

2. Установити штатну чисельність прес-служби Кабінету Міністрів України у кількості 16 чоловік.

Прем'єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 р. № 400-р

ПОЛОЖЕННЯ про прес-службу Кабінету Міністрів України

1. Прес-служба Кабінету Міністрів України (далі прес-служба) є структурним підрозділом апарату Кабінету Міністрів України, офіційним джерелом інформації про діяльність Кабінету Міністрів України.

2. Прес-служба підпорядковується безпосередньо Прем'єр-міністру України і працює у тісній взаємодії з усіма структурними підрозділами апарату Кабінету Міністрів України.

3. На Прес-службу покладається:

1) підготовка і оперативне розповсюдження офіційної інформації про діяльність Кабінету Міністрів України, хід соціально-економічних реформ, а також розповсюдження заяв і повідомлень від імені Кабінету Міністрів України;

2) інформаційне забезпечення діяльності керівництва Кабінету Міністрів України;

3) підготовка і розповсюдження прес-релізів з актуальних соціальних та економічних проблем;

4) інформаційний супровід засідань Кабінету Міністрів України, нарад, які проводяться керівництвом Кабінету Міністрів України, а також роботи офіційних урядових делегацій України, які виїжджають за кордон з візитом або для участі у міжнародних форумах;

(підпункт 4 пункту 3 Положення змінено згідно з постановою КМ № 264від 25.03. 97р.)

5) участь в інформаційному висвітленні міжнародних заходів, організовуваних Кабінетом Міністрів України;

6) забезпечення виготовлення фото- та відеопродукції для використання її в інформаційній діяльності прес-служби, підготовка і організація спеціальних урядових відеопрограм;

7) організація та підготовка інтерв'ю, коментарів членів Уряду України, керівників органів державної виконавчої влади з широкого кола питань соціально-економічної політики для центральних, регіональних та зарубіжних засобів масової інформації;

8) запобігання спробам спотворити у засобах масової інформації офіційну позицію Уряду України;

9) проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей керівництва Кабінету Міністрів України (із залученням керівників міністерств та відомств) з представниками преси;

10) взаємодія з регіональними засобами масової інформації з метою всебічного і об'єктивного висвітлення ходу проведення соціально-економічних реформ;

11) надання допомоги представникам українських та зарубіжних засобів масової інформації у їх роботі з підготовки матеріалів про діяльність Кабінету Міністрів України, соціально-економічну ситуацію в державі, реалізацію внутрішньої та зовнішньої політики;

12) підтримання робочих контактів з головними редакторами українських газет і журналів, керівниками телерадіокомпаній, інформаційних агентств, а також корпунктами зарубіжних засобів масової інформації, акредитованих в Україні;

13) забезпечення у взаємодії з міністерствами та відомствами підготовки та розповсюдження довідкових, інформаційних, аналітичних і рекламних матеріалів, фото- і відеоінформацій про Україну, державні та недержавні підприємства, організації;

14) оперативний огляд матеріалів (передач) засобів масової інформації і підготовка експрес-аналізу (дайджестів) матеріалів преси, радіо та телебачення для ознайомлення з ними Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та Міністра Кабінету Міністрів України;

15) аналіз висвітлення засобами масової інформації діяльності Уряду України, соціально-економічного становища в Україні, внутрішньої та зовнішньої політики держави;

16) періодична підготовка аналітичних звітів про висвітлення діяльності Уряду України регіональними друкованими та електронними засобами масової інформації;

17) створення інформаційного банку даних, фототеки, відеотеки, що відображають хід соціально-економічних реформ і діяльність Уряду України, формування фотовідеоархіву;

18) координація у взаємодії з прес-службою Президента України інформаційно-аналітичної діяльності прес-служб міністерств, відомств, державних адміністрацій щодо реалізації законодавчих актів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України.

4. Прес-службу очолює керівник прес-служби, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України і підпорядковується Прем'єр-міністру України.

Керівник прес-служби має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням керівника прес-служби.

5. Керівник прес-служби організує роботу прес-служби і несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань, визначає обов'язки посадових осіб та функції структурних підрозділів.