This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Bankіvskі operatsії - Frost AM

Bankіvskі operatsії - A. M. Moroz

B 23 Bankіvskі operatsії: Pіdruchnik. - 2-n Ansicht vipra .. i hinzuzufügen. / M. A. Moroz, M. I. Savluk, MF Puhovkіna die іn. Für Rot. Dr. EKON. Sciences, prof. A. M. Moroza. - K:. KNEU, 2002. - 476 p.

ISBN 966-574-328-7

Vikladena Technik zdіysnennya bankіvskih operatsіy, pov'yazanih іz formuvannyam resursіv, gotіvkovimi i bezgotіvkovimi rozrahunkami, kredituvannyam, Rechnung obіgom, emіsієyu dass rozmіschennyam tsіnnih paperіv, іnvestitsіynoyu dіyalnіstyu, i kupіvleyu Verkauf іnozemnoї Währung, netraditsіynimi bankіvskimi Hotel. Rozglyanuto Macht stvorennya, reєstratsії i lіtsenzuvannya komertsіynih bankіv, zabezpechennya їh fіnansovoї stіykostі.

Für studentіv vischih der Lehre zakladіv ekonomіchnih spetsіalnostey "Bankіvska rechts", "Fіnansi", "Buhgaltersky Obl_k" aspіrantіv, vikladachіv, spetsіalіstіv bankіvskoї System.

BBK 65.262.1ZMІST


Start
1. stvorennya TA ORGANІZATSІYA DІYALNOSTІ KOMERTSІYNOGO BANK
1.1. VIDI TA OPERATSІЇ KOMERTSІYNIH BANKІV
1.2. ORDER REЄSTRATSІЇ KOMERTSІYNOGO BANK
1.3. LІTSENZUVANNYA BANKІVSKOЇ DІYALNOSTІ
1.4. ORGANІZATSІYNA Struktur , die UPRAVLІNNYA BANK
2. formuvannya RESURSІV KOMERTSІYNOGO BANK
2.1. ZAGALNA KENNZEICHEN BANKІVSKIH RESURSІV
2.2. KAPІTAL Banken, Yogo Struktur I formuvannya
2.3. Formuvannya Kaution RESURSІV
2.4. ZALUCHENNYA RESURSІV ON MІZHBANKІVSKOMU Rink
3. ROZRAHUNKOVO-KASOVІ OPERATSІЇ BANKІV
3.1. Zagalnі Fundamentals operatsіy bankіv von rozrahunkovo-kasovogo obslugovuvannya klієntіv
3.2. Keeping rahunkіv klієntіv
3.3. Bezgotіvkovі mіzhgospodarskі rozrahunki
Platіzhnі іnstrumenti
Rozrahunkovі Dokumente
Rozrahunki platіzhnimi doruchennyami
Rozrahunki Kontrollen
Rozrahunki Akkreditiv
Rozrahunki auf Balance vzaєmnoї zaborgovanostі
Rozrahunki platіzhnimi vimogami
3.4. Mіzhbankіvskі rozrahunki
3.5. Rozrahunki von vikoristannyam Kunststoff kartok
3.6. Kasovі operatsії
Die Reihenfolge priymannya gotіvki Banken
Die Reihenfolge vidachі gotіvki Banken
Zdіysnennya kasovih operatsіy durch Geldautomaten
Zabezpechennya kasovoї dіyalnostі Bank
4. Kreditnі operatsії bankіv
4.1. Klasifіkatsіya bankіvskih kreditіv
4.2. Principi d Minds kredituvannya
4.3. Otsіnka kreditospromozhnostі pozichalnika
4.4. Form zabezpechennya povernennya bankіvskih pozichok
4.5. Kredit rizik: viznachennya i mіnіmіzatsіya vtrat
4.6. Preis bankіvskogo Darlehen
4.7. Prozess bankіvskogo kredituvannya
4.8. Osoblivostі mehanіzmu nadannya , dass die Rückzahlung des Darlehens okremih vidіv
5. OPERATSІЇ BANKІV W Eigenwechsel
5.1. Eigenschaften , die Vidi Bills
5.2. Urahuvannya dass perevrahuvannya Bills
5.3. Kredite pid Vorposten Bills
5.4. AVALYUVANNYA TA AKTSEPTUVANNYA Bills. VIDACHA GARANTІY ON zabezpechennya Rechnungen Zahlung
5.5. ІNKASUVANNYA Bills
5.6. Rechnungen für die Zahlung DORUCHENNYAM KLІЄNTA (DOMІTSILYATSІYA Bills)
5.7. ZBERІGANNYA BANKEN Bills KLІЄNTІV
6. OPERATSІЇ BANKІV W TSІNNIMI Papier der
6.1. Zagalna charakteristischer dіyalnostі bankіv zur Marktanalyse tsіnnih paperіv
6.2. Emіsіynі operatsії bankіv
6.3. Іnvestitsіynі operatsії bankіv von tsіnnimi Papier der
6.4. Zastavnі operatsії bankіv von tsіnnimi Papier der
6.5. Profesіyna dіyalnіst bankіv zur Marktanalyse tsіnnih paperіv
7. ІNVESTITSІYNІ BANKІVSKІ OPERATSІЇ
7.1. Іnvestitsії: ponyattya dieser Struktur. Ekonomichna sutnіst i FORMS іnvestitsіy
7.2. Die Grundlage der Rechts REGULYUVANNYA ІNVESTITSІYNOЇ DІYALNOSTІ In UKRAЇNІ
7.3. Lage bankіv in іnvestitsіynіy aktivnostі suspіlstva
7.4. Іnvestuvannya Shlyakhov kredituvannya
7.5. Efektivnіst echte іnvestitsіy
7.6. OSOBLIVOSTІ ZDІYSNENNYA BANKІVSKIH ІNVESTITSІY haben NERUHOMІST
8. OPERATSІЇ BANKІV In ІNOZEMNІY VALYUTІ
8.1. Führen Währung rahunkіv klієntіv
8.2. Netorgovelnі operatsії komertsіynih bankіv in іnozemnіy valyutі
8.3. Operatsії von mіzhnarodnih torgovelnih rozrahunkіv
8.4. Operatsії von torgіvlі іnozemnoyu Währung zur Marktanalyse mіzhbankіvskomu
8.5. Operatsії іz zaluchennya dass rozmіschennya Währungs koshtіv
9. NETRADITSІYNІ BANKІVSKІ OPERATSІЇ TA Hotels
9.1. Zagalna Eigenschaft , die Vidi netraditsіynih bankіvskih operatsіy dieser poslug
9.2. Lіzingovі operatsії
9.3. Bankіvskі garantії diese Garantie
9.4. Poserednitskі, konsultatsіynі dass іnformatsіynі Hotels
9.5. Trastovі Hotels
9.6. Factoring ist die Forfaitierung
9.7. Operatsії von Metallen dorogotsіnnimi
9.8. Fіnansovy іnzhinіring
10. zabezpechennya FІNANSOVOЇ STІYKOSTІ BANK
10.1. Formuvannya REZERVІV FÜR POKRITTYA MOZHLIVIH VTRAT od Aktivität OPERATSІY
10.2. FІNANSOVІ ZVІTI BANK TA OTSІNKA Yogo DІYALNOSTІ
10.3. PRIBUTKOVІST BANK
10.4. REGULYUVANNYA DІYALNOSTІ BANKІV