This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M.

Додаток 6.2.2 ІНФОРМАЦІЙНА ЗАПИСКА Управління внутрішньої політики АПУ "Про концептуальні засади та основні напрями діяльності Всеукраїнського об'єднання Громада

Главі Адміністрації Президента України Є. П. КУШНАРЬОВУ

ІНФОРМАЦІЙНА ЗАПИСКА Управління внутрішньої політики АПУ "Про концептуальні засади та основні напрями діяльності Всеукраїнського об'єднання Громада

Всеукраїнське об'єднання "Громада" було засновано частиною представників "Нової України" та близькими до неї підприємницькими колами. Установчий з'їзд об'єднання відбувся 12 грудня 1993 р., а 22 березня 1994 р. воно було зареєстровано як політична партія Міністерством юстиції України.

Декларована чисельність партії на 1.03.97 р. — 3 500 чол. (реальна чисельність партії, на нашу думку, є на порядок меншою).

Штаб-квартира об'єднання розташована в приміщенні Інституту Росії НАН України (м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, к. 412).

На установчому з'їзді головою політико-економічної ради партії (її керівного органу) був обраний Олександр Турчинов, який обіймає цю посаду до сьогодні.

Довідка: Олександр Валентинович Турчинов народився 31 березня 1964 р. у м. Дніпропетровську. Освіта вища. Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут, кандидат економічних наук, готує до захисту докторську дисертацію з проблем тіньової економіки в Україні.

Працював майстром на "Криворіжсталі", секретарем райкому комсомолу, на партійній роботі, директором Інституту міжнародних зв'язків, економіки, політики і права. Брав активну участь у створенні та діяльності "Демплатформи" КПРС (КПУ), один з фундаторів "Нової України".

1992—1993 рр. — голова комітету у Дніпропетровській обласній державній адміністрації, яку на той час очолював П. Лазаренко.

1993—1994 рр. — радник прем'єр-міністра України з економічних питань (на той час посаду в. о. прем'єр-міністра обіймав Ю. Звягільський).

З 1994 р. — директор Інституту економічних реформ, президент Центру фінансових технологій.

1993 р. — обраний головою Всеукраїнського об'єднання "Громада".

Головою Координаційної ради (виконкому) "Громади" є Сергій Лілик, який працював заступником директора Інституту Росії НАН України, а з серпня 1996 р. очолював Експертно-аналітичну раду при премьєр-міністрові України (П. Лазаренку).

Згідно з Статутом партії вищим керівним органом "Громади" є Всеукраїнський з'їзд. Керівним органом у період між з'їздами є Політико-економічна рада, вищим виконавчим органом — Координаційна рада.

За методами діяльності "Громада" визначає себе як "партія впливу".

Відповідно до програмних документів всеукраїнське об'єднання "Громада" — партія ліберального спрямування. її головна мета — "сприяння процвітанню України та добробуту її громадян", головне завдання — "сприяння подоланню кризи, становлення і розвитку ефективної національної економіки, цивілізованих суспільних відносин та гармонійного духовного життя громадян України через участь у виробленні державної політики, формування органів влади, місцевого самоврядування і представництво у їх складі".

Основними засобами реалізації поставлених завдань декларуються:

1) легалізація економіки;

2) відповідальна політика;

3) християнська мораль.

Серед програмних принципів "Громади" найважливішими є:

• "припинення практики державного економічного терору й адміністративного свавілля, переорієнтація економічної політики України на всебічну підтримку і розвиток ділової активності підприємств усіх форм власності, що забезпечить надходження до бюджету коштів, дозволить прискорити процес структурної перебудови української економіки;

• перетворення приватизації з механізму розкрадання державної власності на знаряддя розвитку економіки;

• забезпечення потреб народу України у продовольстві та сільськогосподарській сировині, закріплення за Україною ролі експортера сільськогосподарської продукції, зокрема на ринках СНД;

• державне забезпечення населення та пріоритетних народногосподарських потреб України енергоресурсами;

• формування дієздатного державного апарату, мобілізація всіх його ресурсів, зокрема правоохоронних органів, на боротьбу із злочинністю;

• припинення зубожіння армії, перетворення її на еліту суспільства;

• забезпечення державного пільгового стимулювання пріоритетних галузей національної культури, всебічне державне сприяння діяльності релігійних конфесій, спрямоване на духовне й моральне відродження нації.

Декларовані програмою основні напрями діяльності партії полягають у створенні організацій бізнесових кіл, спілок підприємців, співпраці з церквами.

Деякі особливості діяльності партії

Варто відзначити, що протягом принаймні 1995—1996 р. Всеукраїнське об'єднання "Громада" практично не вело активної політичної діяльності. Дотримуючись програмного принципу "ніякої реклами", воно не заявляло про себе практично ніякими політичними, благодійницькими чи культурно-просвітницькими акціями.

Це підтверджується і тим, що навіть в областях, де декларується найбільше представництво партії (у Києві та Київській області, Дніпропетровській, Львівській, Тернопільській, Донецькій та Одеській) в державних органах виконавчої влади відсутні відомості про наявність та чисельний склад її обласних організацій; відсутні також згадки про об'єднання в центральних ЗМІ.

У 1997 році перші згадки про "Громаду" з'явилися у ЗМІ у березні-квітні у зв'язку із створенням політичного об'єднання "Вперед, Україно!", до складу якого увійшла означена партія.

Довідка: Християнсько-демократичний союз "Вперед, Україно!" включає в себе Християнсько-демократичну партію України (В. Стретовича), Народно-християнський союз, депутатську групу "Реформи", профспілку "Наше право", Фонд "Українська перспектива", Фонд підтримки реформ та декілька молодіжних об'єднань. Об'єднання має антипрезидентське спрямування.

Активізація керівництва "Громади" починається після відставки Прем'єр-міністра П. Лазаренка. Деякі ЗМІ також повідомили, що П. Лазаренко вступив до партії і йому вручено членський квиток за № 6, хоча цей факт пізніше було заперечено народним депутатом Ю. Тимошенко, яка приблизно з цього ж часу починає активно працювати з партією.

Наведені факти викликали появу у політичних колах кількох версій про зв'язок партії з особою колишнього прем'єр-міністра:

1) "Громада" створювалась О. Турчиновим "на перспективу" з санкції П. Лазаренка під час їхньої спільної роботи у Дніпропетровській обласній адміністрації у 1992—1993 рр. Саме тому до теперішнього часу вона була "законсервована", не виявляла ніякої активності. Відставка П. Лазаренка та наближення парламентських (можливо, за виборчим законом з елементом пропорційності) та президентських виборів викликали потребу в активізації партії в даний момент;

2) створена в 1993 р. О. Турчиновим партія через брак фінансових ресурсів не могла повною мірою розгорнути свою діяльність. Теперішню активність "Громади" можна пояснити тим, що вона викликала зацікавленість певних фінансово-промислових кіл, пов'язаних з колишнім прем'єр-міністром П. Лазаренком (зокрема, представлених особою народного депутата Ю. Тимошенко), отримала належне фінансування і буде використана ними як інструмент у політичній боротьбі. З нашої точки зору, вірогіднішою виглядає версія № 2.

Потрібно відзначити, що в останніх заявах представників партії, зокрема її голови Олександра Турчинова, акцентується увага на тяглості її політичної та морально-духовної традиції від дореволюційної організації "Громада", біля витоків котрої стояли видатні діячі української культури.

Між тим, у статутних документах об'єднання згадки про дореволюційну "Громаду" і претензії на успадкування її політичної та національно-культурної традиції відсутні. Це свідчить про початок кампанії активної самореклами партії з метою залучення до своїх лав не тільки найбільш дієздатної, самодіяльної частини електорату, але й інтелігенції.

Довідка: Громади — осередки української інтелігенції, що проводили національно-культурну і громадсько-політичну діяльність у другій пол. ХІХ — на початку ХХ ст. в межах Російської Імперії. Громади почали виникати з кінця 50-х років. Перша Громада створена в Петербурзі: М. Куліш, Т. Шевченко, М. Костомаров, В. Білозерський, О. Кістяковський та ін. У 1861 р. виникла Громада у Києві, де вона складалася із студентів-українців, що працювали в "недільних школах". Увага громадівців була зосереджена на селянській реформі, але діяльність могла виявлятися лише у культурно-просвітницьких формах.

У 70-х роках до складу Київської громади входили визначні діячі науки та культури: В. Антонович, М. Драгоманов, К. Михальчук, М. Зібер, П. Чубинсь-кий, Т. Рильський, П. Житецький, О. Кониський, М. Лисенко, М. Старицький, П. Косач, С. Подолинський, І. Нечуй-Левицький та ін. На відміну від суто культурно-просвітницького курсу 60-х років громадівцями піднімалися і актуальні соціально-політичні проблеми.

Громади проіснували до поч. ХХ ст. і були поширені в Одесі, Харкові, Чернігові, Полтаві, Прилуках, Лубнах та ін. містах України.

Вступ у партію народного депутата Ю. Тимошенко (колишнього президента корпорації ЄЕСУ) значно посилює фінансові можливості "Громади" і, відповідно, дасть змогу активізувати її діяльність. Можна передбачати, що вона розгорнеться у таких напрямах:

• розширення організаційної структури партії, у зв'язку з чим проведення в областях найближчим часом установчих конференцій, реєстрація первинних та обласних організацій;

• розгортання роботи щодо інформаційно-аналітичного забезпечення виборчої кампанії (про початок діяльності у цьому напрямі свідчить зміна головного редактора газети "Всеукраинские Ведомости") та проведення декількох гучних пропагандистських акцій рекламного характеру у засобах масової інформації;

• активізація діяльності у Верховній Раді України (в парламенті "Громаду" в даний час представляють Ю. Тимошенко, О. Єльяшкевич та М. Михайленко) по таких напрямах:

а) зусилля по створенню власної парламентської фракції чи групи;

б) використання парламентської діяльності для дискредитації Президента України (О. Єльяшкевич заявив про можливість початку процедури імпічменту);

в) внесення на розгляд ВР питань у розрахунку на розширення соціальної бази "Громади" (новий Податковий кодекс, вирішення проблеми заборгованостей по зарплаті і соціальних виплатах через залучення комерційних структур і т. ін.).

• створення інфраструктури для проведення виборчої кампанії та відпрацювання виборчих технологій (виборчий штаб, групи підтримки в областях тощо);

• активізація контактів з конфесіями;

• залучення до членства в партії популярних і авторитетних діячів науки і культури.

У вересні ц. р. має відбутися черговий з'їзд "Громади", на якому розглядатимуться такі основні питання:

1) затвердження програми партії;

2) переобрання голови партії (найбільш ймовірно, що на цей пост буде обрано народного депутата Ю. Тимошенко).

Основні принципові положення проекту програми партії такі:

• створення умов для розвитку національного капіталу, який працював би на Україну та її народ, для чого необхідно істотно знизити податковий тиск та забезпечити українським підприємцям пріоритет перед зарубіжними компаніями у приватизації;

• створення національного інтелекту.

З усього сказаного вище можна зробити висновок, що політична партія "Громада" в найближчому майбутньому займатиме антипрезидентськї позиції.

Можна передбачати, що її офіційні і "тіньові" лідери вестимуть роботу у напрямку пошуку шляхів співпраці з іншими опозиційними політичними об'єднаннями незалежно від їх політичних орієнтацій, а також налагоджуватимуть контакти з окремими опозиційними політичними лідерами.

Записка подається в порядку інформації. Управління продовжує роботу по відслідковуванню розвитку подій з цього питання.

Грудень 1997 р.