Grundlagen der polіtologії - Bregeda AY

Grundlagen der polіtologії

Bregeda AY

B 87 Grundlagen der polіtologії: Navch. posіbnik. - Art. 2-n, pererob. i hinzufügen. - K:. KNEU, 2000. - 312 S..

ISBN 966-574-069-5

In der Lehre posіbniku rozkrito sutnіst polіtiki dass polіtichnih vіdnosin, visvіtleno aktualnі problemi polіtologіchnoї teorії i polіtichnoї Praxis. Lage einstelligen prisvyachene analіzu nicht tіlki Theoretizität polіtologії Basen, und der zweite spezifische yavisch Suchasnyj polіtichnogo Zhittya in Ukraїnі.

Für studentіv vischih der Lehre zakladіv.ZMІST


PEREDMOVA
Ich Rozdіl Lage I Rolle , die POLІTIKI POLІTOLOGіЇ UC SCIENCE ZHITTІ SUSPІLSTVA
1. Zmіst i sutnіst polіtiki die Zhittya in suspіlstvі polіtichnogo
2. Polіtologіya Yak Wissenschaft її der Kategorie, ist die methodische zakonomіrnostі
3. Funktsії polіtologії Yak Wissenschaft
4. Polіtika Yak Mistetstvo
Rozdіl II POLІTICHNІ ІDEЇ alten svitu, SEREDNІH VІKІV die ich Renaissance
1. Polіtika die vchennya im alten svіtі polіtichnі
2. Evolyutsіya polіtichnoї Kissen in Epoch Serednovіchchya , die Renaissance
Rozdіl III POLІTICHNA Dumka NEUE TA NOVІTNOGO Stunden
1. Fundamentalnі polіtichnі іdeї Neu Stunde
2. Polіtichnі teorії zwanzigsten stolіttya
Rozdіl IV rozvitok POLІTICHNOЇ Dumka in UKRAЇNІ
1. Іstorichna Genese polіtichnih іdey s pradavnіh chasіv bis XIX stolіttya
2. Polіtichnі kontseptsії der ukrainischen mislitelіv zwanzigsten stolіttya
Rozdіl V SUCHASNІ ІDEYNO-POLІTICHNІ TECHІЇ
1. Lіberalіzm dass Neolіberalіzm Yak polіtichnі techії
2. Konservatismus dass Neokonservatismus Yak Lehren , die Zahist traditsіy odvіchnih tsіnnostey
3. Sotsіalіstichnі polіtichnі kontseptsії
4. Regeln, die lіvy ekstremіzm: Suchasna іdeologіya i polіtika
5. Polіtiko-relіgіynі kontseptsії suspіlnogo rozvitku
Rozdіl VI POLІTICHNA VLAD
1. Vlad Yak yavische suspіlno-polіtichnogo Zhittya
2. Mehanіzmi zdіysnennya die Vlady suspіlstvі podіl
3. Probleme , die formuvannya funktsіonuvannya Vlady Ukraїnі
Rozdіl VII POLІTICHNA SYSTEM SUSPІLSTVA
1. Sutnіst polіtichnoї ist die Struktur des Systems
2. Schalten in polіtichnіy sistemі suspіlstva
3. Die Rolle von i Ort polіtichnih partіy dass Gromadska-polіtichnih ob'єdnan in polіtichnіy sistemі
4. Polіtichnі partії dass suspіlno-polіtichnі ob'єdnannya in Ukraїnі
Rozdіl VIII Gromadyanska SUSPІLSTVO
1. Gromadyanska suspіlstvo Yak peredumova stvorennya demokratichnoї polіtichnoї Sistemi
2. Bildung Gromadyanska suspіlstva in Ukraїnі
Rozdіl IX Ekonomichna POLІTIKA
1. Ekonomichna polіtika Kräfte , die Übergangs neobhіdnіst in suspіlstvі zu rinkovih vіdnosin
2. Probleme ekonomіchnoї polіtiki Ukraine auf Suchasnyj etapі
Rozdіl X SOTSІALNA POLІTIKA
1. Sutnіst sotsіalnoї polіtiki die Struktur її
2. Prіoritetnі napryamki zdіysnennya sotsіalnoї polіtiki in Ukraїnі
Rozdіl XI POLІTIKA TA ETNONATSІONALNІ VІDNOSINI
1. Rolle Ort natsіy , die ich habe etnonatsіonalnih vіdnosin polіtichnomu zhittі
2. Zmіst dass sutnіst natsіonalnoї polіtiki in zhittі suspіlstva
Rozdіl POLІTICHNA XII KULTUR
1. Sutnіst dass Struktur polіtichnoї Kultur
2. Іstorichnі Tipi polіtichnoї Kultur , die osnovnі funktsії її
Rozdіl XІІІ OSOBISTІST die ich POLІTIKA
1. Person von in-sistemі sotsіalno polіtichnih vіdnosin
2. Polіtichna sotsіalіzatsіya Personen , die in Ukraїnі її osoblivostі
Rozdіl XIV POLІTICHNІ ELІTI TA POLІTICHNE LІDERSTVO
1. Elіti in polіtitsі: ponyattya dass evolyutsіya teorії
2. Sutnіst i tipologіya polіtichnih lіderіv
3. Renaissance demokratisch іnstitutіv lіderstva in Ukraїnі
Rozdіl XV SVІTOVY POLІTICHNY PROCESS
1. Svіtove spіvtovaristvo dass osnovnі tendentsії Yogo rozvitku
2. Globalnі problemi rozvitku lyudstva dass Suchasnyj polіtichne mislennya
3. Die Rolle der Ukraine in diesem Ort Suchasnyj svіtі
Rozdіl XVI Praktikabilität polіtologіya
1. Polіtichna dіyalnіst
2. Polіtichny Management
3. Polіtichny - Marketing
Literatur