This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Назви звітів, їх номера та орган, який затвердив

Бюджетні установи складають таку бухгалтерську, статистичну та іншу звітність (див. табл. 1.1).

Характеристика звітності

Рис. 1.1. Характеристика звітності

Таблиця 1.1

НАЗВИ ЗВІТІВ, ЇХ НОМЕРА ТА ОРГАН, ЯКИЙ ЗАТВЕРДИВ

№з/п

Назва звіту

Форма, №

Періодичність

Орган, який затвердив звіт

1

Баланс

1

річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня

Державне казначейство України

2

Звіт про виконання загального фонду кошторису установи

2 д2 м

річна

— ” —

2 кд2 км

1 квітня, 1 липня, 1 жовтня

— ” —

2 мд2 мм

місячна

— ” —

3

Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України

2-валюта

річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтнямісячна

— ” —

4

Звіт про виконання плану по штатах та контингентах

3

річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня

Міністерство фінансів України

5

Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів

3 дс

річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня

— ” —

6

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

3—1

річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня

— ” —

7

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах за-кладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів

3—2

річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня

— ” —

8

Звіт про виконання плану щодо штатів і контингентів закладів охорони здоров’я і соціального забезпечення

3—4

річна

— ” —

Продовження табл. 1.1

№з/п

Назва звіту

Форма, №

Періодичність

Орган, який затвердив звіт

9

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах по початкових неповних середніх (дев’ятирічних) і середніх, вечірніх (змінних) заочних середніх загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, спеціальних школах, школах-дитячих садках, інтернатах при школах

3—5

річна

— ” —

10

Звіт про виконання плану під-готовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах

3—8

річна

— ” —

11

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах інших закладів і заходів

3—19

річна

— ” —

12

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

4—1 д;4—1 м

річна

 

4—1 кд;4—1 км

1 квітня,1 липня, 1 жовтня

 

4—1 мд;4—1 мм

місячна

 

13

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

4—2 д;4—2 м

річна

 

4—2 кд;4—2 км

1 квітня,1 липня, 1 жовтня

 

4—2 мд;4—2 мм

місячна

 

14

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

4—3 д; 4—3 м

річна

 

4—3 кд;4—3 км

1 квітня,1 липня, 1 жовтня

 

4—3 мд4—3 мм

місячна

 

Продовження табл. 1.1

№з/п

Назва звіту

Форма, №

Періодичність

Орган, який затвердив звіт

15

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових орга-нізацій)

4—3 д;4—3 м

річна

 

4—3 км.1;4—3 кд.1

1 квітня1 липня1 жовтня

 

4—3 мд.1;4—3 мм.1

місячна

 

16

Звіт про рух необоротних активів

5

річна

— ” —

17

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування

6

річна

— ” —

18

Звіт про заборгованість бюджетних установ

7 д;7 м

річна

— ” —

7 кд;7 км

1 квітня,1 липня, 1 жовтня

— ” —

7 мд;7 мм

місячна

— ” —

19

Звіт про заборгованість бюд-жетних установ за окремими програмами

7 мд1;7 мм1

 

— ” —

20

Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ

8 д; 8 м

річна

— ” —

8 кд;8 км

1 квітня,1 липня, 1 жовтня

— ” —

8 мд8 мм

місячна

 

21

Звіт про результати фінансової діяльності

9

річна

— ” —

22

Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджет-них установах

15

річна

— ” —

23

Звіт з праці

1—ПВ

квар-тальна

Наказ Держком-стату України від 28.09.01 № 398

Продовження табл. 1.1

№з/п

Назва звіту

Форма, №

Періодичність

Орган, який затвердив звіт

24

Звіт про стан заборгованості з виплати заробітної плати

1—ПВ (заборгованість)

місячна

Наказ Держкомстату України від 02.12.98 № 407

25

Звіт щодо причин та наслідків страйку

1—ПВ (страйк)

місячна

Наказ Держкомстату України від 07.02.01 № 88

26

Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці

1—ПВ (умови праці)

 

Наказ Держкомстату України від 14.08.02 № 3078

27

Звіт про використання робочого часу

3—ПВ

річна,9 місяців

Наказ Держкомстату України від 04.01.00 № 1

28

Звіт про щорічні відпустки

5—ПВ

річна

Наказ Держкомстату України від 20.01.98 № 395

29

Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання

3—ПН

річна

Наказ Держкомстату України від 21.07.03 № 224

30

Відомості про прийняття працівників

б/н

річна

Наказ Мінстату України від 28.01.93 № 7

31

Чисельність окремих категорій працівників та підготовка кадрів

6—ПВ

річна

Наказ Держкомстату України від 23.10.97  № 33

32

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

б/н

місячна

Наказ Пенсійного фонду України від 08.02.02 № 11

33

Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку тимчасовою втратою працездатності

Ф 4-ФССз ТВП

квар-тальна

Розпорядження фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 14.03.03 № 32

Закінчення табл. 1.1

№з/п

Назва звіту

Форма, №

Періодичність

Орган, який затвердив звіт

34

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

б/н

квар-тальна

Наказ Державного центру зайнятості від 11.08.97 № 24; додаток № 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 03.10.97 № 4

35

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

б/н

квар-тальна

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 28.05.02 № 32

36

Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ

б/н

І квартал,І півріччя, 9 місяців, рік

Наказ Державної податкової адміністрації України від 11.07.97 № 233