This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Охорона праці - Москальова В.М.

6.3.3 Вимоги щодо вибухо- і пожежобезпеки при використанні електроустановок

Для забезпечення безпечної і тривалої роботи електрообладнання необхідно, щоб їх конструкція відповідала умовам виробництва і характеру технологічного процесу.

Електроустаткування буває високозахищеним і загальнопромисловим, що не має засобів вибухозахисту.

Виконання таких установок може бути різним:

  • відкриті — це такі, що не мають спеціальних пристосувань від випадкового доторкання до струмоведучих частин, а також від потрапляння в середину пилу, бризок води і ін. Охолодження їх відбувається повітрям, що вільно проникає ззовні;
  • захищені — це такі, що мають пристосування (щитки, сітки) для захисту від потрапляння всередину сторонніх твердих тіл і випадкового дотику до струмоведучих частин. Ці установки охолоджуються повітрям і не мають захисту від пилу, волокон, бризок води;
  • закриті — це такі, що мають оболонку, яка захищає від потрапляння усередину волокон грубого пилу й крапель води, але не захищає від проникнення тонкого пилу, газів й парів рідини;
  • вибухозахищені — це такі, що мають захист, який унеможливлює спалахування вибухонебезпечного парогазо- й пилоповітряного середовища від електричних іскор, дуги і нагрітих частин обладнання;
  • іскронебезпечні — це такі, у яких електричний розряд або нагрів не призведе до спалаху вибухонебезпечного середовища як за нормального, так і аварійного режиму роботи.

У сирих приміщеннях використовуються відкриті й захищенні електроустановки, у вологих і сирих — захищені з вологостійкою ізоляцією, в особливо сирих — з вологостійкою ізоляцією обмоток або закриті, у жарких приміщеннях — захищене або закрите виконання електроустановок.

У приміщеннях з негорючим пилом установки мають бути закритими і обдуватися чистим повітрям. У приміщеннях з хімічно активним середовищем конструкція електроустановок буває з хімічно стійкою ізоляцією.

В електроустановках існує такий захист як автоматичне відключення. Сутність його полягає у знятті напруги із струмоведучих частин при руйнуванні захисних елементів, що дає можливість уникнути вибухонебезпечного середовища.