This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.

2.3. Принципи та механізми функціонування нервової системи людини

Основні принципи діяльності нервової системи

Організм людини в процесі її життєдіяльності реагує на різноманітні сигнали, що надходять із зовнішнього та внутрішнього середовища, як єдине ціле. Це досягається завдяки тому, що регулює і спрямовує всю роботу організму центральна нервова система.

Основні принципи діяльності нервової системи такі:

 • принцип детермінізму — всі реакції організму мають свою причину, тобто зумовлюються дією подразників;
 • принцип аналізу і синтезу — вся діяльність організму здійснюється на основі аналізу і синтезу сигналів, які діють на нього;
 • принцип структурності — кожний нервовий процес відбувається в певних відділах мозку;
 • принцип системності — різноманітні функції організму об’єднуються для злагодженої взаємодії.

Рефлекс і рефлекторна дуга

Основу діяльності нервової системи, її елементарний акт становить рефлекс. Рефлекс — це реакція організму у відповідь на подразники зовнішнього або внутрішнього середовища, яка відбувається з обов’язковою участю центральної нервової системи. Рефлекс виявляється у виникненні або припиненні якоїсь діяльності.

Шлях, яким за допомогою основних фізіологічних процесів здійснюється рефлекс, називається рефлекторною дугою. Рефлекторна дуга складається з таких ланок:

 • рецептора, який сприймає подразнення;
 • аферентного нервового волокна, по якому передається збудження від рецептора в центральну нервову систему;
 • вставних нейронів і синапсів, які передають збудження від аферентних до еферентних нейронів;
 • еферентних нервових волокон, по яких передається збудження до робочих органів;
 • ефектора, або робочого органа.

Для здіснення рефлексу, або керування однією з функцій організму, група нейронів, розміщених у різних відділах центральної нервової системи, утворює нервовий центр. Нервовий центр — це функціональне об’єднання, в якому є головна частина (скупчення нейронів), без якої конкретна функція нездійсненна.

Властивості нервового центра такі:

 • одностороннє проведення збудження від аферентного нейрона до еферентного;
 • сповільнення проведення збудження в синапсах;
 • кумуляція збуджень — кілька слабких подразнень, кожне з яких не викликає жодного рефлексу, діючи одночасно на різні групи рецепторів або надходячи один за одним від одного й того самого рецептора, викликають рефлекс;
 • післядія — продовження рефлекторної реакції після припинення подразнення рецептора;
 • трансформація ритму — здатність змінювати частоту імпульсів;
 • втомлюваність — зменшення або припинення рефлекторної реакції в разі тривалої дії подразника;
 • фонова активність, яку створюють вставні нейрони та ретикулярна формація.