This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Budget und podatkovih polіtika - Kutsenko TF

Kutsenko TF

K-95 Budget podatkovih polіtika. Navch Methode. posіbnik für Selbst. vivch. discitis. - K:. KNEU, 2002. - 256 p.

ISBN 966-574-419-4

In protsesі pіdgotovki danogo posіbnika Bulo vikoristano navchalnі, monografіchnі die Vidanov Macht Budget perіodichnі die provіdnih vіtchiznyanih podatkіv die Wissenschaftler ekonomіstіv zarubіzhnih, zdіysneno Synthese novіtnіh doslіdzhen іz tsієї Probleme und takozh vikoristano metodichnі rekomendatsії NDEІ Mіnіsterstva Wirtschaft der Ukraine "Prognozuvannya i rozrobka Programme" metodichnі materіali Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraine "Verfahren rozrahunku obsyagu der zwischenstaatlichen transfertіv die normativіv vіdrahuvan od zagalnoderzhavnih podatkіv i für 2001 Jahr zborіv" ist der INSHI materіali.

Für studentіv ekonomіchnih vischih Die Lehre zakladіv i fakultetіv.

BBK 65261

© TF Kutsenko 2002

ISBN 966-574-419-4 © KNEU 2002ZMІST