This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Kapіtal Bank: Strom teorії i üben - Alekseєnko MD

Kapіtal Bank: Strom teorії i üben

Alekseєnko MD

Kapіtal Bank: Strom teorії i üben: Monografіya. - K:. KNEU, 2002. - 276 p.

ISBN 966-574-393-7

In monografії visvіtleno osnovnі teoretichnі Ambush bankіvskogo kapіtalu in Minds rinkovoї Wirtschaft, rozkrito dass proanalіzovano mehanіzmi formuvannya meist Hallen bankіvskogo kapіtalu - Vlasna, zaluchenogo dass pozichenogo kapіtalіv i vikladeno konkretnі Angebote schodo vdoskonalennya іsnuyuchoї üben formuvannya bankіvskogo kapіtalu in Ukraїnі. Rozglyanuto Zahist Rechte, die іnteresіv uchasnikіv i kreditorіv bankіv Yak neobhіdnu Minds stabіlnostі їh resursnoї bazi.

Monografіya rozrahovana auf vikladachіv, Naukova i Praktikabilität pratsіvnikіv, studentіv ekonomіchnih vischih Die Lehre zakladіv, sluhachіv tsentrіv magіsterskoї pіdgotovki kursіv i sistemi pіdvischennya kvalіfіkatsії dass perepіdgotovki kadrіv. Stehen in prigodі vsіm HTO tsіkavitsya Probleme bankіvskoї Recht.ZMІST