This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Upravlіnnya spezielle Projekte (abstract lektsіy NUDPSU)ZMІST


1. Zagalna charakteristischen upravlіnnya Projekte
1. Management іnvestitsіynih proektіv
2. Die Lage ist die Werte proektіv in іnvestitsіynіy strategії pіdpriєmstva
3. Ponyattya ist der Wert der System upravlіnnya Projekte
4. Organіzatsіynі upravlіnnya Strukturierung von Projekten
2. Obґruntuvannya dotsіlnostі Projekt
2.1. Viznachennya Designalternativen
2.1.1. Viznachennya kriterіїv Vibor proektіv
2.1.2. Maybutnya dass teperіshnya vartіst Pennies
2.1.3. Perіod okupnostі Projekt (Amortisationszeit - PBP)
2.1.4. Oblіkova Rate dohіdnostі (Accounting Rate of Return - ARR)
2.1.5. Saubere teperіshnya vartіst (Net Present Value - NPV)
2.1.6. Vnutrіshnya Rate rentabelnostі Internal Rate of Return (IRR)
2.1.7. Іndeks pributkovostі (Ergebnis Index - PI)
2.2. Viznachennya Gesetzentwurf
2.2.1. Analіz mіkroseredovischa dass makroseredovischa Projekt
2.2.2. Opis zagalnogo zavdannya Projekt
3. Osnovnі FORMS organіzatsіynoї Strukturierung proektіv
3.1. Motivatsіynі modelі in upravlіnnі
3.2. Sutnіst dass Tipi organіzatsіynih strukutr upravlіnnya
3.3 Organіzatsіynі upravlіnnya Strukturierung von Projekten
3.4. Suchasnі tendentsії in rozvitku organіzatsіynih Strukturen upravlіnnya
Zavdannya іndivіdualnoї für Roboter
4. Zagalnі pіdhodi zu planuvannya, strukturizatsії i - Control proektіv
4.1. Makroekonomіchny pіdhіd zu planuvannya proektіv
4.2. Osnovnі Prozess in upravlіnnі Projekten
4.3. Rozrobka Plan - Projekt
4.4. Widi dass zadachі planuvannya
4.5. Etap planuvannya Projekt
1. Etap Rozumіnnya otochennye Projekt
2. Etap Formulyuvannya Projekt
3. Etap Planuvannya Projekt
4. Etap Tehnіchne vikonannya Projekt
5. Etap Upravlіnnya Projekt
4.6. Planuvannya vartostі Projekt
4.7. Struktur rozpodіlu (dekompozitsіya) robіt (CPP)
4.8. Vstanovlennya poslіdovnostі robіt
4.9. Otsіnka trivalostі robіt
Zavdannya samostіynoї für Roboter
5. Sіtove dieses Kalender planuvannya
5.1 Sutnіst dass Vidi Kalender-sіtovih planіv
5.2. Istoria sіtovogo planuvannya i upravlіnnya
5.3. Sutnіst die osnovnі Elements sіtovogo planuvannya th upravlіnnya
5.4. Das Verfahren i Regeln pobudovi sіtovih grafіkіv
Uporyadkuvannya sіtovogo grafіka
5.5. Ponyattya über den Weg
5.6. Chasovі parametrischer optimіzatsіya sie sіtovih grafіkіv
5.7. Fabrik Vibor optimaler rіshennya
5.8. Metodologіya Annahme kompromіsnogo rіshennya
5.9. Vpliv tipіv kontraktіv Annahme kompromіsnogo rіshennya
5.10. Grafіchny analіz kompromіsnih rіshen
Zavdannya für samostіynoї die Roboter іndivіdualnoї
6. Steuerung vikonannya Projekt
Poperednya ist die Bestimmung des Preises proektіv Platz
postaudit Projekt
Bestimmung des Preises Reigning іnvestitsіynih Programme
Otsіnki System i Steuerung in proektі
Förderprogramm Projekt Yak Grundlage für die Überwachung des Projekts vikonannyam
Pokazniki vikonannya robіt
Prognozuvannya ostatochnoї vartostі Projekt
Meta, Vidi i napryamki monіtoringu
Monіtoring Souverän budіvnitstva
7. Otsіnka i strahuvannya Projekt rizikіv
7.1. Ponyattya dass Vidi Entwurf rizikіv
7.2. Spіvvіdnoshennya riziku i dohіdu
7.3. Analіz chutlivostі Projekt
7.4. Analіz stsenarіїv Projekt
7.5. Verfahren іmіtatsіynogo modelyuvannya Monte Carlo
7.6. Modell otsіnki kapіtalnih aktivіv (MBCA) in otsіntsі dotsіlnostі іnvestitsіy
7.7. Mehanіzmi neytralіzatsії іnvestitsіynih rizikіv
9. Veranstaltungsort von Organіzatsіya torgіv für Projekte
Ukladannya kontraktіv auf realіzatsіyu іnvestitsіynih proektіv
Vibіr proektuvalnikіv Projekt
Organіzatsіya materіalno-tehnіchnogo zabezpechennya
Organіzatsіya efektivnosti robіt in budіvnitstvі
Kredituvannya іnvestitsіynih proektіv pid garantіyu Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraine
Kontsesіyna іnvestitsіyna dіyalnіst in Ukraїnі
9. formuvannya i rozvitok proektnoї - Team
9.1. Organіzatsіyne planuvannya
9.2. Osnovnі pіdhodi Team formuvannya
9.3. Organіzatsіya efektivnoї dіyalnostі - Team
9.4. Upravlіnnya Team - Mitarbeiter
9.5. Kriterії uspіshnogo upravlіnnya PROJECT TEAM
10. Software Process zabezpechennya upravlіnnya Projekt
10.1. Sutnіst dass zmіst upravlіnnya komunіkatsіyami
10.2. Der Entwurf des Dokuments, їhnya dass klasifіkatsіya bilden
10.3. Planuvannya іnformatsіynogo zv'yazku
10.4. Zvіtuvannya über vikonannya Projekt
10.5. Admіnіstrativne zakrittya Projekt
10.6 Zagalna Merkmal prog Project Expert
10.7. Modelyuvannya Systemprojekt
10.8. Prozessleitsystem Projekt realіzatsії