This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Маркетинг: навчально-методичний посібник - Павленко А. Ф.

А. Ф. Павленко, А. В. Войчак

МАРКЕТИНГ

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Друге, доповнене і виправлене видання

Павленко А. Ф., Войчак А. В.

П 12 Маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. —

друге, доп. і випр. вид. — К.: КНЕУ, 2001. — 106 с.

ISBN 966—574—227—2

У другому, доповненому і виправленому виданні навчально-методичного посібника вміщено типову програму, методичні вказівки до вивчення окремих тем, задачі й завдання для самоконтролю, словник основних термінів.

Для студентів вищих навчальних закладів, які самостійно вивчають дисципліну «Маркетинг».ЗМІСТ